Keuze rechtsvorm: cpb.nl/persbericht/ondernemers-switchen-nauwelijks-van-rechtsvorm-belastingdruk-dgas-sterk-afhankelijk-van-winstinhouding   Als u start moet u beslissen in welke rechtsvorm u uw activiteiten... Vorige

Nabestaandenvoorziening

Het nabestaandenpensioen is uitgehold doordat deze pensioenregeling in de meeste gevallen niet meer op opbouwbasis maar op risicobasis is geregeld. Dat betekent dat het overlijdensrisico alleen gedekt is bij deelname aan de pensioenregeling. Bij einde dienstbetrekking, wisseling van arbeid of overgang naar zelfstandig ondernemerschap vervallen aanspraken. Nieuwe aanspraken zijn door het lage aantal deelnemingsjaren aanzienlijk lager. Ook bij ziekte, echtscheiding en arbeidsongeschiktheid is het risico op onvoldoende dekking aanwezig.  

Analyse nabestaandenpensioen: https://www.netspar.nl/publicatie/nabestaandenpensioen-niet-verzekerd/ en een initiatiefnota.

 

*******************************************************************************

pensioenfederatie.nl

Quote

Initiatiefnota CDA en CU over nabestaandenpensioen

Op 12 juli jl. hebben Pieter Omtzigt (CDA) en Eppo Bruins (ChristenUnie) een initiatiefnota gepubliceerd over nabestaandenpensioen. Door middel van deze nota vragen zij aandacht voor de toereikendheid van nabestaandenvoorzieningen bij onder meer baanwisselingen en na scheiding.

Versoberd
Het nabestaandenpensioen van de overheid, de ANW, is voor veel minder mensen van toepassing dan eerst. Pensioenregelingen zijn de afgelopen twintig jaar aan veel veranderingen onderhevig geweest, mede door steeds verdere versobering van het fiscale regime.

Achteruitgang in inkomen
De trend is dat steeds meer mensen niet meer volledig afhankelijk zijn van het inkomen van hun partner omdat ze zelf werken. Toch kan het ontbreken van een toereikend nabestaandenpensioen nu leiden tot een grote achteruitgang in inkomen bij overlijden. De initiatiefnemers constateren ook een gebrek aan uniformiteit in nabestaandenregelingen.

Aanbevelingen
Er wordt in de nota een aantal aanbevelingen gedaan die kunnen bijdragen aan een oplossing. De Pensioenfederatie zal een nadere analyse doen naar de aanbevelingen. Daarbij kan zij desgevraagd ook de financiële consequenties betrekken van een eventueel versterken van het nabestaandenpensioen.

Bron: Pensioenfederatie / CDA en CU

Unquote

**********************************************************************************

Uw partner heeft geen recht op de Anw als uw partner op of na 1 januari 1950 geboren is en de kinderen 18 jaar of ouder zijn. Er is in veel gevallen geen sprake van een uitkering. U kunt uw partner beschermd achterlaten door het sluiten van een overlijdensrisicoverzekering (premiebetaling door de partner), door een lijfrenteverzekering af te sluiten of met andere middelen (vermogen, huis).

Zeker bij (kleine) maatschappen, vof of aandeelhouders in een rechtspersoon, is de continuïteit afhankelijk van de individuele maten. Velen laten in de samenwerkingsovereenkomst een overnamebeding opnemen. Daardoor krijgen de overgebleven partners, bij het overlijden van een maat/partner, het recht het aandeel in de maatschap over te nemen. De overdrachtsprijs moet... Volgende
Back to home

Oplossingen