2015: afgeschaft ************************************************************************ Als u recht op alleenstaandeouderkorting heeft, arbeid verricht en minstens 6 maanden een huishouden deelt met een kind tot 16 jaar: Aanvullende alleenstaandeouderkorting (samengevoegd per 1 januari 2011... Vorige

Ouderenkorting

Belastingtarieven:  rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/circulaires/2016/12/21/belangrijkste-wijzigingen-belastingen-2017/Belangrijkste+wijzigingen+belastingen+2017.pdf en 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/circulaires/2017/12/20/eindejaarspersbericht-financien-2018

 

 

Als u de AOW-leeftijd heeft bereikt met een verzamelinkomen van maximaal € 36.057 geldt de hoge ouderenkorting. Zie op belastingdienst.nl onder heffingskortingen voor aow gerechtigden

Let op: de korting is veel lager bij een lager verzamelinkomen. Dus u moet vermogen aan een fiscaal partner overdragen om onder dat bedrag te komen en de maximale korting te krijgen.

 

rijksoverheid.nl. Quote

Ouderenkorting

U krijgt de ouderenkorting als u op 31 december van het jaar van aangifte de AOW-leeftijd hebt.

2018

Verzamelinkomen
hoger dan
Verzamelinkomen
niet hoger dan
Ouderenkorting
€ 0€ 36.346 € 1.418
€ 36.346- € 72

2017

Verzamelinkomen
hoger dan
Verzamelinkomen
niet hoger dan
Ouderenkorting
€ 0€ 36.057 € 1.292
€ 36.057- € 71

2016

Verzamelinkomen
hoger dan
Verzamelinkomen
niet hoger dan
Ouderenkorting
€ 0€ 35.949 € 1.187
€ 35.949- € 70

Het verzamelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in de 3 boxen, zonder uw verrekenbare verliezen over vorige jaren. U krijgt de korting automatisch als u aangifte doet.

Alleenstaandeouderenkorting

U krijgt de alleenstaandeouderenkorting als u:

  • in het jaar van aangifte een AOW-uitkering voor een alleenstaande krijgt of daar recht op hebt
  • in het jaar van aangifte geen of een gedeeltelijke AOW-uitkering voor een alleenstaande krijgt, omdat u vóór de AOW-leeftijd in het buitenland woonde of erkend gemoedsbezwaarde bent en daarom geen (volledig) recht op een AOW-uitkering hebt opgebouwd

De hoogte van de alleenstaandeouderenkorting is:

JaarAlleenstaandeouderenkorting
2018 € 423
2017 € 438
2016 € 436

Zie ook

 

Unquote

Tarieven belastingheffing: http://bit.ly/dfs451-wijzigingen-belastingheffing-en-tarieven.    Als u de AOW-leeftijd heeft bereikt en ondermeer een AOW-uitkering voor alleenstaande heeft, heeft u recht op alleenstaande- ouderenkorting. Zie op belastingdienst.nl onder... Volgende
Back to home

Oplossingen