Zoek op trefwoord

Vul een financieel begrip in en lees praktische, begrijpelijke en objectieve informatie.


Beste bezoekers,
www.definancielesite.nl zal als kosteloze, onafhankelijke en kritische financiƫle voorlichtingssite vanaf heden niet meer geactualiseerd worden.
De uitgebreide databank, bezocht door meer dan 263.000 bezoekers, zal tot 1 juli beschikbaar zijn om te raadplegen.
U kunt de websites van overheidsinstellingen voor informatie raadplegen. En dat is in deze tijd met ingrijpende wijzigingen op gebieden als o.a. studiefinanciering, sociale voorzieningen, Box 3 heffing, afbouw van ondernemersfaciliteiten, meer dan noodzakelijk. Schuldhulpverlening is nu van essentieel belang.
Indien u belang hecht aan een financieel klankbord, kunt u mailen naar info@definancielesite.nl. Ook tot na 1 juli beschikbaar voor u.


U volgt een studie en u krijgt studiefinanciering = geen aftrek meer https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/aftrekposten/persoonsgebonden-aftrek/studiekosten_en_andere_scholingsuitgaven/u_volgt_een_studie_en_u_krijgt_studiefinanciering Vorige

Instellingscollegegeld - instellingstarief

rijksoverheid.nk. Quote

Maximumtarief op instellingscollegegeld zorgt voor toegankelijkheid hoger onderwijs

Voor Nederlandse studenten en studenten uit de EER komt er een maximum op de hoogte van het instellingscollegegeld. Een maximum tarief maakt een tweede studie toegankelijker. Met deze nadere uitwerking van het wetsvoorstel Taal en Toegankelijkheid heeft de ministerraad ingestemd op voorstel van minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

Tegelijkertijd komt er voor studenten van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) juist een minimumtarief dat instellingen moeten vragen als collegegeld. Met deze maatregel wordt zo veel mogelijk voorkomen dat de overheidsbekostiging die bedoeld is voor Nederlandse studenten, wordt gebruikt voor internationale studenten die dan tegen een laag collegegeld kunnen studeren. De hoogte van het maximumtarief voor Nederlandse en EER studenten komt gelijk te liggen aan de hoogte van het minimumtarief voor internationale studenten van buiten de EER. 

Wettelijk collegegeld voor eerste studie 

Alle Nederlandse studenten en studenten van binnen de EER kunnen hun eerste studie altijd volgen tegen een lager tarief, het wettelijk collegegeld. Naast het wettelijk collegegeld hebben we in Nederland ook het instellingscollegegeld waarbij de instelling het bedrag bepaalt. 

Instellingscollegegeld

Het instellingscollegegeld geldt voor studenten die een tweede bachelor of master volgen na afronding van hun eerste opleiding en voor studenten van buiten de EER. De hoogte van het instellingscollegegeld wordt door de universiteit of hogeschool zelf bepaald en mag niet onder het wettelijk collegegeld liggen. Voor het instellingscollegegeld gaat nu dus een maximum tarief gelden voor Nederlandse studenten en studenten binnen de EER. 

Het wetsvoorstel Taal en Toegankelijkheid is door de Tweede Kamer aangenomen en is ingediend bij de Eerste Kamer. Vooruitlopend op de behandeling in de Eerste Kamer wordt de regelgeving die hoort bij het wetsvoorstel alvast verder uitgewerkt.

Unquote

 

Het instellingscollegegeld kan voor specifieke studies oplopen tot boven €32.00 per jaar.

cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/cpb-notitie-de-economische-effecten-van-internationalisering-in-het-hoger-onderwijs-en-mbo_0.pdf 

 

Buitenlandse student levert meer op dan hij de schatkist kost

Persbericht
Een buitenlandse student die in Nederland komt studeren, levert per saldo meer op voor de Nederlandse economie dan hij kost. Een buitenlandse student uit een Europees land levert Nederland 5 tot 17 duizend euro op, een student van buiten Europa zelfs 69 tot 94 duizend euro. Dit blijkt uit de vandaag verschenen publicatie van het Centraal Planbureau (CPB) ‘De economische effecten van internationalisering in het hoger onderwijs en het mbo’.
 

 ********************************************************************

Instellingscollegeld 2014

 

Universiteit bachelors

UVA

VU

UU EUR TU UL RUG MU RN UW UT
 in € 000                      
(Algemene) cultuur 9     5.9 3.5     8.5 7    
 wetenschappen                      
Bedrijfskunde   9   5.9     7.7   7    
Bestuurskunde/ bestuurs-     6.5 5.9 7.5 10.1     7    
&organisatiewetenschap                      
Biologie 11 11 10     12.8 10.3   9.6 14.9  
Communicatie en informatie 9 9 6.5   3.5   7.7   7 14.9 7.4
wetenschappen                      
Culturele antropologie 9 5.5 6.5     10.1     7    
Economie & bedrijfseconomie 9 5.5 6.5 5.9 7.5   7.7 8.5 7    
Econometrie 9 5.5   5.9 7.5   7.7 8.5      
of '' + operations research                      
Fiscaal recht 9     5.9 7.5 10.1 7.7 8.5      
Filosofie/wijsbegeerte 9 9 6.5 5.9 3.5 10.1 7.7   7    
Geschiedenis 9 9 6.5 5.9   10.1 7.7   7    
Informatica/ - en Economie 11 11.6 10     12.8 10.3   9.5    
Kunstgeschiedenis 9   6.5     10.1 7.7   7    
Kunstmatige intelligentie 11   10       10.3 10 9.6    
 /Knowledge Engineering                      
Natuur&sterrenkunde 11 11 10     12.8 10.3   9.6    
Rechtsgeleerdheid 9 5.5 6.5 5.9 7.5 10.1 7.7 8.5      
Geneeskunde 20 15 11 20   14.8 20 32 17.3    
master 20 15 20.4 20   21.3 20 32 17.3    
Tandheelkunde 25 25         32   17.3    
master 25 25         32   17.3    
UVA=Amsterdam van Amsterdam                      
VU= Vrije Universiteit Amsterdam                      
UU=Utrecht Universiteit                      
EUR=Erasmus Rotterdam                      
TU= Tilburg Universiteit                      
UL= Universiteit Leiden                      
RUG= Rijksuniversiteit Groningen                      
MU= Maastricht Universiteit                      
RN= Radboud Nijmegen                      
UW= Universiteit Wageningen                      
UT= Universiteit twente                      

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Citaat van de website van Universiteit Twente

Je betaalt het wettelijk collegegeldtarief als je aan de twee onderstaande eisen voldoet:

1.

de inschrijvingseis en

2.

de nationaliteitseis

Let op! Je moet aan alle twee deze eisen voldoen voor het wettelijke tarief.

1. Je voldoet aan de inschrijvingseis:

·

als je inschrijft voor een bacheloropleiding, maar nog niet eerder een doctoraal-/bachelor -/master– diploma aan een Nederlandse HBO- of WO-instelling hebt behaald;

·

als je inschrijft voor een masteropleiding, maar nog niet eerder een doctoraal-/master– diploma aan een Nederlandse WO-instelling hebt behaald;

·

of als je inschrijft voor een 2e bacheloropleiding op het gebied van Onderwijs of Gezondheidszorg1 en nog niet eerder een doctoraal-/bachelor-/master– diploma aan een Nederlandse HBO- of WO-instelling hebt behaald op het gebied van Onderwijs of Gezondheidszorg;

·

of als je inschrijft voor een 2e masteropleiding op het gebied van Onderwijs of Gezondheidszorg1 en nog niet eerder een doctoraal-/master– diploma aan een Nederlandse WO-instelling hebt behaald op het gebied van Onderwijs of Gezondheidszorg;

2. Je voldoet aan de nationaliteitseis:

·

als je de nationaliteit hebt van een EER-land2;

·

of als je de Surinaamse of Zwitserse nationaliteit hebt;

·

of als je door het UAF als vluchteling erkend bent;

·

of als je afkomstig bent uit een niet EER-land2, maar wel recht hebt op studiefinanciering volgens de Wet Studiefinanciering (WSF 2000), of als je de status van langdurig ingezetene in een ander EU-lidstaat hebt en in Nederland een verblijfsvergunning krijgt.

Voldoe je dus niet aan deze twee eisen voor het wettelijk tarief, dan geldt voor jou het instellingstarief.

Groepen studenten die niet in aanmerking komen voor het wettelijk collegegeld

1. studenten die zich willen onderscheiden door een 2de studie met master of bachelor na een eerder afgemaakte studie
2. ouderen Mr.'s en drs.'s die ontslagen worden en een nieuwe baan zoeken bijv. in onderwijs en daarvoor een opleiding gevolgd moeten hebben
3. studenten die een studie naar hun hart (sanscriet, culturele antropologie) maar zonder arbeidskansen hebben gevolgd en vervolgens een studie met kans op arbeid volgen (it, techniek)
4. mensen die kaakchirurg willen worden
5. studenten buiten de EER economische europese ruimte (bijv. India of China).

 

cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/cpb-notitie-de-economische-effecten-van-internationalisering-in-het-hoger-onderwijs-en-mbo_0.pdf   ******************************************************************** 2012-2013 Volgende
Back to home

Oplossingen