U volgt een studie en u krijgt studiefinanciering = geen aftrek meer https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/aftrekposten/persoonsgebonden-aftrek/studiekosten_en_andere_scholingsuitgaven/u_volgt_een_studie_en_u_krijgt_studiefinanciering Vorige

Instellingscollegegeld

Instellingscollegeld 2014

 

Universiteit bachelors

UVA

VU

UU EUR TU UL RUG MU RN UW UT
 in € 000                      
(Algemene) cultuur 9     5.9 3.5     8.5 7    
 wetenschappen                      
Bedrijfskunde   9   5.9     7.7   7    
Bestuurskunde/ bestuurs-     6.5 5.9 7.5 10.1     7    
&organisatiewetenschap                      
Biologie 11 11 10     12.8 10.3   9.6 14.9  
Communicatie en informatie 9 9 6.5   3.5   7.7   7 14.9 7.4
wetenschappen                      
Culturele antropologie 9 5.5 6.5     10.1     7    
Economie & bedrijfseconomie 9 5.5 6.5 5.9 7.5   7.7 8.5 7    
Econometrie 9 5.5   5.9 7.5   7.7 8.5      
of '' + operations research                      
Fiscaal recht 9     5.9 7.5 10.1 7.7 8.5      
Filosofie/wijsbegeerte 9 9 6.5 5.9 3.5 10.1 7.7   7    
Geschiedenis 9 9 6.5 5.9   10.1 7.7   7    
Informatica/ - en Economie 11 11.6 10     12.8 10.3   9.5    
Kunstgeschiedenis 9   6.5     10.1 7.7   7    
Kunstmatige intelligentie 11   10       10.3 10 9.6    
 /Knowledge Engineering                      
Natuur&sterrenkunde 11 11 10     12.8 10.3   9.6    
Rechtsgeleerdheid 9 5.5 6.5 5.9 7.5 10.1 7.7 8.5      
Geneeskunde 20 15 11 20   14.8 20 32 17.3    
master 20 15 20.4 20   21.3 20 32 17.3    
Tandheelkunde 25 25         32   17.3    
master 25 25         32   17.3    
UVA=Amsterdam van Amsterdam                      
VU= Vrije Universiteit Amsterdam                      
UU=Utrecht Universiteit                      
EUR=Erasmus Rotterdam                      
TU= Tilburg Universiteit                      
UL= Universiteit Leiden                      
RUG= Rijksuniversiteit Groningen                      
MU= Maastricht Universiteit                      
RN= Radboud Nijmegen                      
UW= Universiteit Wageningen                      
UT= Universiteit twente                      

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Citaat van de website van Universiteit Twente

Je betaalt het wettelijk collegegeldtarief als je aan de twee onderstaande eisen voldoet:

1.

de inschrijvingseis en

2.

de nationaliteitseis

Let op! Je moet aan alle twee deze eisen voldoen voor het wettelijke tarief.

1. Je voldoet aan de inschrijvingseis:

·

als je inschrijft voor een bacheloropleiding, maar nog niet eerder een doctoraal-/bachelor -/master– diploma aan een Nederlandse HBO- of WO-instelling hebt behaald;

·

als je inschrijft voor een masteropleiding, maar nog niet eerder een doctoraal-/master– diploma aan een Nederlandse WO-instelling hebt behaald;

·

of als je inschrijft voor een 2e bacheloropleiding op het gebied van Onderwijs of Gezondheidszorg1 en nog niet eerder een doctoraal-/bachelor-/master– diploma aan een Nederlandse HBO- of WO-instelling hebt behaald op het gebied van Onderwijs of Gezondheidszorg;

·

of als je inschrijft voor een 2e masteropleiding op het gebied van Onderwijs of Gezondheidszorg1 en nog niet eerder een doctoraal-/master– diploma aan een Nederlandse WO-instelling hebt behaald op het gebied van Onderwijs of Gezondheidszorg;

2. Je voldoet aan de nationaliteitseis:

·

als je de nationaliteit hebt van een EER-land2;

·

of als je de Surinaamse of Zwitserse nationaliteit hebt;

·

of als je door het UAF als vluchteling erkend bent;

·

of als je afkomstig bent uit een niet EER-land2, maar wel recht hebt op studiefinanciering volgens de Wet Studiefinanciering (WSF 2000), of als je de status van langdurig ingezetene in een ander EU-lidstaat hebt en in Nederland een verblijfsvergunning krijgt.

Voldoe je dus niet aan deze twee eisen voor het wettelijk tarief, dan geldt voor jou het instellingstarief.

Groepen studenten die niet in aanmerking komen voor het wettelijk collegegeld

1. studenten die zich willen onderscheiden door een 2de studie met master of bachelor na een eerder afgemaakte studie
2. ouderen Mr.'s en drs.'s die ontslagen worden en een nieuwe baan zoeken bijv. in onderwijs en daarvoor een opleiding gevolgd moeten hebben
3. studenten die een studie naar hun hart (sanscriet, culturele antropologie) maar zonder arbeidskansen hebben gevolgd en vervolgens een studie met kans op arbeid volgen (it, techniek)
4. mensen die kaakchirurg willen worden
5. studenten buiten de EER economische europese ruimte (bijv. India of China).

 

2012-2013 INSTELLINGSCOLLEGEGELD in € UVA* VU** Volgende
Back to home

Oplossingen