UITGAVEN volgens   NIBUD     2013 collegegeld   153 Vorige

Stappenplan studieschuld

Inzicht in een draagbare toekomstige studieschuld op basis van VERANTWOORD BEGROTEN.

Tip: vul je persoonlijke uitgaven in, rond bedragen af, druk het stappenplan af.

 

 Stap 1: STEL je huidige studieschuld vast via site van DUO: www.duo.nl via inloggen onder mijn gegevens/ studieschuld

 

Stap 2: VUL persoonlijke inkomsten (nog geen DUO lening/ collegeldkrediet) en uitgaven in op de site van NIBUD: Maak je financieel studieplan

Informatie: budget studenten

 

Stap 3: BEPAAL benodigde studieleningen en vul die in bij NIBUD: Maak je financieel studieplan. Hoogte van de studieleningen is het verschil tussen uitgaven minus inkomstenposten.

en

BEPAAL de toekomstige schuld door “Na de studie” aan te vinken op Maak je financieel studieplan. Check zonodig het bedrag via duo.nl onder Bereken studiefinanciering

RESULTAAT: vaststelling van de studieschuld

 

Stap 4: BEREKEN de toekomstige schuld bij voortijdig stoppen van de studie en bij invoering van het sociaal leenstelsel. Dit is het worst case scenario. Herzie de eerder bepaalde schuld door in Maak je financieel studieplan de inkomstenpost ‘basisbeurs’ te laten vervallen en de lening bij DUO met €266 per maand te verhogen.

RESULTAAT: vaststelling van worst case studieschuld

 

Stap 5: BEPAAL de toekomstige schuld met een rentepercentage van 3 of 4% in een normaal en een worst case scenario door gegevens nogmaals in te voeren met aangepaste rentevoet via duo.nl onder Hoe duur is lenen.

BEPAAL de maandelijkse aflossing bij een normaal en een worst case scenario na aanpassing van de rente via Maak je financieel studieplan of Hoe duur is lenen

Tip: rentepercentages. RESULTAAT: normaal/worst case studieschuld en aflossing bij reële rente

 

Stap 6: BEPAAL de kans op een baan met de gevolgde of beoogde studie op statline.cbs.nl of op www.studiekeuze123.nl onder "Zoek een opleiding'.

 • kies: Verfijn je opleiding
 • toets op: Bekijk je opleiding
 • toets op: Opleidingnaam
 • toets op: Na je studie

en zie uiteindelijk: % werkenden, % studerend, % baan op niveau, % tevreden over aansluiting, maanden zoektijd etc.

en Prognoses!!

 

Stap 7: BEPAAL het bruto inkomen met de beoogde baan via studiekeuze123.nl of loonwijzer.nl onder salarischeck voor het brutoloon en via bruto-netto check voor het nettoloon.

Verdien je genoeg? http://www.loonwijzer.nl/home/salaris/salarischeck#/

http://www.intermediair.nl/salariskompas/#/ervaring 

RESULTAAT: inzicht in het bruto en netto maandinkomen

 

Stap 8: BEPAAL het tekort of overschot door het netto inkomen te verminderen met de aflossing op de studieschuld op basis van een draagkrachtberekening verhoogd met de geplande vaste en variabele uitgaven

RESULTAAT: inzicht in de ruimte voor vaste en variabele uitgaven.

 

CONCLUSIE:

Kernvraag is, kan ik nog leven zoals gewenst na aftrek van aflossing studielasten en woonlasten? Het verkrijgen van een goede baan is bepalend. De kans is: 

 1. geringe kans op een baan. De studiefinanciering, dus de investering, levert niets op. ACTIE: het is volgens de regering verstandig te kijken naar een alternatief met meer arbeidsperspectief (bijvoorbeeld een studie in de zorg, IT of techniek)
 2. goede kans op een baan maar laag salaris in vergelijking met de aflossingslast van de studieschuld. ACTIE: verlaag je studieschuld. Dat kan door
  • extra bijdrage van de ouders
  • meer bijverdiensten
  • lagere uitgaven door thuiswonen en besparen. Zie op BESPARINGEN;
 3. goede kans op een baan met een goed salaris maar door een hoge aflossingslast weinig financiële ruimte na aftrek van vaste en variabele lasten. ACTIE: zie onder b.en verlaag de vaste lasten. Koop geen huis!

en verdiep je in financiële zaken. Lees de uitgebreide financiële gids als e-boek voor €9:

 

 KLIK op: Uw Financiële Routeplanner                                                 

 

 

 

 

BIJLAGEN Stappenplan voor inzage studieschuld Stap 1 Bij DUO uitstaande leningen (incl. prestatiebeurs) van actieve studenten   2006 Volgende
Back to home

Oplossingen