Belastingtarieven:  wijziging in de belastingheffing 2014, tarieven 2014 en wijziging... Vorige

Doorwerkbonus/ werkbonus

Belastingtarieven:  wijziging in de belastingheffing 2014, tarieven 2014 en wijziging in de belastingheffing 2015, tarieven 2015

Vanaf 2018 is de werkbonus afgeschaft. Zie p.34: rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/begrotingen/2015/09/15/xv-sociale-zaken-en-werkgelegenheid-rijksbegroting-2016/xv-sociale-zaken-en-werkgelegenheid-rijksbegroting-2016.pdf.  

 

Werkbonus (vanaf 1 januari 2013 tot 1 januari 2018)

Voor ieder die aan het begin van het kalenderjaar 60 (2015: 61 jaar) is maar nog geen 64 en een arbeidsinkomen (loon, winst uit onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden) genereert, krijgt een werkbonus. Bij een arbeidsinkomen van 100% tot 120% van het wettelijk minimumloon (WML) geldt € 1.100 in 2013 werkbonus. De bonus daalt tot nihil bij 175% WML.

Tarieven 2013. Belangrijkste wijzigingen in de belastingheffing. Kijk op circulaire d.d. 19-12-2012 van Financiën op www.rijksoverheid.nl onder Wijziging in de belastingheffing.

Zie op belastingdienst.nl onder werkbonus. Zie op belastingdienst.nl onder heffingskortingen.

 

rijksoverheid.nl

Quote

Werkbonus
De werkbonus vervalt vanaf 1 januari 2015. Dat geldt alleen voor mensen die op dat moment nog 61 jaar moeten worden. Mensen die op 1 januari 2015 61 of ouder zijn, kunnen in aanmerking blijven komen voor deze heffingskorting. De voorgaande jaren was dat al vanaf 60 jaar.
Elk jaar schuift de grens een jaar op waardoor er geen “nieuwe gevallen” meer bij komen. De overige voorwaarden zijn gelijk gebleven.
Met ‘nieuwe gevallen’ wordt bedoeld werknemers die zonder aanpassing van de regelgeving wel recht hadden gehad op de werkbonus als ze de gerechtigde leeftijd zouden hebben
bereikt. De uitsluiting geldt dus niet voor mensen die voorheen wel recht zouden hebben gehad als ze arbeidsinkomen hadden gehad, maar doordat ze bijvoorbeeld werkloos waren
de werkbonus niet konden toepassen.
Voorbeeld 1) Een werknemer die op 1 januari 2015 60 jaar is had zonder aanpassing van de regelgeving wel recht gehad op de werkbonus, maar door de wetswijziging nu niet.
Voorbeeld 2) Een werknemer die in 2015 62 jaar is en in maart 2015 gaat werken mag de werkbonus – mits voldaan aan de voorwaarden – wel toepassen, ondanks dat hij deze voor
het eerst toepast.
Unquote

Voor ieder die in of voor 1950 geboren is met een inkomen van minimaal € 9.041 (2010), € 9.209 (2011), € 9.295 (2012) geldt de doorwerkbonus: maximum percentage bij inkomen boven een bedrag van € 56.280 in 2011 en € 57.166 in 2012.

 

Jaar

Percentage

2010: €

2011: €

2012: €

62

5

2.340

2.354

   719

63

7

3.276

3.295

 2.873

64

10

4.679

4.708

 4.070

65-66

2

   936

   942

   958

67 en ouder

1

   468

   471

   479

 

De doorwerkbonus is een heffingskorting (bepaald percentage per jaar) op de verschuldigde inkomstenbelasting op inkomen uit loon, winst uit onderneming en resultaat uit overige werkzaamheden. Uw inkomen wordt verminderd met een drempel van bovenstaand minimaal inkomen en vermenigvuldigd met een percentage afhankelijk van leeftijd en inkomen.

De doorwerkbonus is per 1 januari 2013 vervallen.

 

 

Om de arbeidsmarkt te stimuleren is in 2002 een toetrederkorting ingevoerd die in 2003 weer afgeschaft is. Toezeggingen vóór 1 januari 2003 blijven gehandhaafd.     Volgende
Back to home

Oplossingen