De tweetrapsmaking of voorwaardelijke making is in 2010 door een televisie uitzending zeer bekend geworden. De reden was belastingbesparing bij het eerste overlijden. De achtergrond is als volgt. Volgens de standaard wettelijke verdeling erft de langstlevende de gehele erfenis en krijgen kinderen hun erfdeel in de vorm van een vordering op de langstlevende. Over... Vorige

Levenstestament. Toekomst regelen voordat het niet meer kan.

Let op

 • de naam testament is verwarrend want de regeling geldt bij leven en niet bij overlijden. Een testament kan nooit voorzien in een oplossing bij leven
 • een levenstestament is vergelijkbaar met een algehele volmacht. Lang opgemaakt voordat de regeling effectief wordt, kan betekenen dat de volmacht niet meer geldend is. Dus opmaak van een levenstestament bij voorkeur tegen de tijd dat de problemen (dementie e.d.) in zicht komen.

Positief: zekerheid voor een goede oplossing en opvang als u het zelf niet meer kunt regelen. Zie 10 APK vragen.

 

Sinds 24 september 2010 is het levenstestament een interessant alternatief. U regelt de belangenbehartiging (vermogensrechtelijk en persoonlijk/medisch) bij wilsonbekwaamheid door bijvoorbeeld coma, dementie e.d.. Dit testament geldt bij leven en niet bij overlijden. U beslist bij uw volle verstand over de situatie dat u niet meer kunt beslissen/handelen (wilsonbekwaam).

U bepaalt zelf wat er gebeurt en hoe. Die last komt niet bij anderen zoals uw nazaten. In het levenstestament (uitgebreide geregistreerde volmacht) kunt u essentiële zaken regelen. De KNB houdt een Centraal Levenstestamentenregister bij. Zie knb.nl onder https://www.knb.nl/stream/factsheet-testamenten

 

10 APK vragen voor ouderen voor het geval dat u zelf niet meer kunt beslissen:

 1. moet medische verzorging plaatsvinden na een ongeluk en hoe lang? Heeft u een donorcodicil of euthanasieverklaring (www.nvve.nl) opgemaakt?
 2. wie bepaalt wat er gebeurt met mensen die afhankelijk van u zijn en met uw huisdieren?
 3. hoe wordt een onderneming voortgezet?
 4. wie begeleidt uw keuze voor zelfstandig wonen met pgb of verhuizing naar een verzorgingshuis?
 5. wie beheert het vermogen dat u aanwendt voor de gekozen oplossing?
 6. bij wie wenst u mentorschap en /of bewindvoering?
 7. wie wordt beheerder van het vermogen en curator bij ondercuratelestelling?
 8. wie regelt uw bankzaken en verkoopt de woning?
 9. hoe wordt toezicht op schenkingen of leningen aan kleinkinderen geregeld?
 10. wie houdt toezicht op die handelingen? 

 

Let op: een ongeluk kan iedereen overkomen met als gevolg onvermogen om te handelen en/of wilsonbekwaamheid. Herzie een bestaand testament of tref een nieuwe regeling. De tekst is met de banken afgestemd. Dat betekent dat het aantal bepalingen beperkt is. Zo zal een bepaling dat meerdere gezamenlijk bevoegden moeten tekenen of dat beleggen of lenen uitgesloten wordt, is niet realiseerbaar.

Meer informatie op knb.nl onder notaris.nl/levenstestament-en-volmacht en de brief van de Minister aan de 2de kamer: 30 juni 2015 Onderwerp Inventarisatie knelpunten levenstestament en oplossingen. 

 

Het onderscheid met andere testamenten is dat de regelingen gelden bij leven. Dat is juist nu van belang. Door de omzetting van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving zullen velen tussen schip en wal vallen. Bijvoorbeeld: de zorg via verzorgingstehuizen zal afgebouwd worden. Heeft u al een dak boven het hoofd geregeld en vooral de omstandigheden waaronder u nog plezier heeft in het leven vastgelegd? In Groot Brittanië is het concept al ontwikkeld.

Meer over de toekomst treft u aan op NOS.nl. Kijk ook op wikipedia.nl onder participatiesamenleving.

 

U kunt ook een volmacht via een onderhandse akte opmaken (https://legalloyd.com/). Goedkoper maar minder exact (opvang huisdieren, verwijdering profiel op social media e.d.) en niet centraal gearchiveerd. Belangrijker is dat sommige instanties een notariële akte eisen. 

In het algemeen kan geconcludeerd worden dat bij sterk in waarde toenemende vermogensbestanddelen het vruchtgebruiktestament interessant is. Wanneer dat niet het geval is en de langstlevende ‘lang leeft’ is een langstlevende testament het overwegen waard. Met een combinatietestament heeft u beide opties. Let op: Aangezien... Volgende
Back to home

Oplossingen