Bij werkloosheid na ontslag vervalt de pensioenopbouw, tenzij de Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering (Stichting FVP) de opbouw overneemt.   Deze regeling was alleen mogelijk op voorwaarde dat u: 40 jaar of ouder was op de eerste werkloosheidsdag; de eerste werkloosheidsdag vóór... Vorige

Pensioenopbouw zzp'ers - vrijwillig

Vaste contracten verdwijnen, werkzekerheid neemt af, werkwilligen werken (vrijwillig of onvrijwillig) op basis van flexibele contracten en bouwen weinig of geen oudedagsvoorziening op. Deze ontwikkeling heeft politieke aandacht gekregen en heeft geleid tot verschillende oplossingen om pensioen fiscaal vriendelijk op te bouwen.

Op rijksoverheid.nl staat een opgave van alternatieven. Quote. Op initiatief van een aantal belangenorganisaties van zelfstandigen (ZZP-Nederland, PZO, FNV-Zelfstandigen Bouw en de Vereniging ZZP) werkt men aan een collectieve pensioenregeling voor zelfstandigen in de derde pijler. Het gaat daarbij niet om een verplichte (en wettelijke) pensioenregeling maar om een vrijwillige collectieve regeling. Deze samenwerkende zzp-organisaties werken in de komende periode de nadere details en de manier waarop het pensioeninitiatief concreet wordt uitgevoerd, verder uit.

 

1. Fiscale Oudedagsreserve (FOR)

Wilt u een oudedagsvoorziening opbouwen zonder geld te onttrekken aan uw onderneming? U kunt een deel van uw winst reserveren voor een fiscale oudedagsreserve (FOR). Over dat deel van de winst hoeft u pas later belasting te betalen. U kunt de fiscale oudedagsreserve omzetten in een lijfrente, bijvoorbeeld als u met pensioen gaat. Belastingheffing vindt dan plaats over de lijfrentetermijnen.

Voor opbouw van een fiscale oudedagsreserve gelden voorwaarden. De belangrijkste zijn dat u:

 

2. Lijfrente bij verzekeraar, bank of beleggingsinstelling

U kunt als zzp’er ook kiezen voor een lijfrente bij een verzekeraar, bank of beleggingsinstelling. De lijfrente ontvangt u dan naast uw AOW. De premie die u voor deze lijfrente betaalt, is fiscaal aftrekbaar van uw box 1-inkomen. Voor de aftrek gelden wel bepaalde voorwaarden (aan de lijfrente en aan de hoogte van de aftrek).

Als u stopt met uw bedrijf, dan kunt u (een deel van) uw stakingswinst tegen gunstige belastingvoorwaarden omzetten in een (stakings)lijfrente. Voor die situatie gelden hogere maxima voor de aftrek in box 1.

 

3. Vrijwillige voortzetting pensioenregeling

Bent u als zzp’er ook ex-werknemer? U kunt dan de pensioenregeling van uw voormalige werkgever vrijwillig voortzetten. U kunt er pas van gebruik maken als uw pensioenregeling deze optie biedt. Sinds 1 januari 2012 is de pensioenpremie voor deze vrijwillige voortzetting tot maximaal 10 jaar na ontslag aftrekbaar van de belasting.

 

4. Pensioen in eigen beheer of bij verzekeraar

Bent u als zzp’er ook directeur-grootaandeelhouder (dga) van uw eigen bv? Dan kunt u uw pensioen binnen uw eigen bv opbouwen. Ook kunt u het pensioen bij een externe verzekeraar onderbrengen.

 

5. Verplichte pensioenregeling voor specifieke groepen

Voor bepaalde groepen zzp’ers geldt een verplichte beroeps- of bedrijfstakpensioenregeling. Het gaat hierbij vooral om beroepen in de gezondheidszorg (zoals huisarts) maar ook voor bijvoorbeeld zelfstandige schilders. Dit kunt u navragen bij een eventuele vakvereniging.

Een bedrijfstak of beroepsgroep kan zelf zo’n verplichte pensioenregeling aanvragen. Daarvoor moet wel voldoende ondersteuning zijn binnen de bedrijfstak of beroepsgroep.

 

 

6. Verhoging AOW-leeftijd

Sinds 1 januari 2013 gaat de AOW-leeftijd stapsgewijs omhoog. Dit is nodig omdat de kosten voor de AOW oplopen. Tegelijkertijd vermindert het aantal werkenden dat deze kosten moet betalen.

Vanaf 2013 verhoogt de ingangsdatum van de AOW-uitkering steeds met enkele maanden. In 2019 is de AOW-gerechtigde leeftijd 66 jaar. Dat loopt geleidelijk verder op, tot 67 jaar in 2023. Een compleet overzicht van alle stappen vindt u in de tabel verhoging AOW-leeftijd.

 

Beperkte pensioenopbouw zzp’ers

Als zelfstandige bouwt u gemiddeld minder pensioen op dan een werknemer. Dat blijkt uit onderzoek naar het pensioen van zzp’ers. Het kabinet wil zzp’ers stimuleren om meer pensioen op te bouwen, maar onderzoekt nog op welke manier. Bijvoorbeeld door:

  • samen met belangenverenigingen voor zelfstandigen een collectieve pensioenregeling op te zetten;
  • uw pensioengeld veilig te stellen van bijstand. Als zzp’er moet u nu uw pensioengeld eerst aanspreken als u in de bijstand komt.

Een speciale werkgroep houdt zich hier mee bezig.

 

Documenten en publicaties

Brief van staatssecretaris Klijnsma (SZW) over het pensioen van zelfstandigen.

Kamerstuk | 18-03-2013

Onderzoek naar de oorzaken van beperkte pensioenopbouw van zelfstandigen en mogelijke oplossingsrichtingen hiervoor.

Rapport | 18-03-2013

Brief van minister Kamp (SZW), mede namens staatssecretaris Weekers (FIN), aan de Tweede Kamer met een overzicht van de stand van ...

Kamerstuk | 26-01-2012

Minister Kamp biedt, mede namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de Staatssecretaris van ...

Kamerstuk | 04-03-2011

Unquote

**************************************************************************

Echt nieuw is de collectieve pensioenregeling voor zzp'ers. Vanaf 2015 geldt een collectieve pensioenregeling. Kenmerken zijn:

  • vrijwilligheid;
  • geldt niet voor de vermogenstoets bij gebruik van de bijstand (zzp’ers en ondernemers zonder arbeidsvoorwaardelijk pensioen). Voorwaarde: gelijke of dalende pensioenpremie en maximering van pensioenuitkering tot een dubbele AOW;
  • aanwendingsmogelijkheid van het vermogen bij arbeidsongeschiktheid
  • opgebouwd vermogen komt bij overlijden ten goede aan nabestaanden;
  • beslissingstermijn van 9 maanden bij voortzetting;

Zie: rijksoverheid.nl onder Zzp’ers en pensioen. Organisaties: Stichting ZZP Nederland, Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO), FNV Zelfstandigen, Zelfstandigen Bouw).

 

zzp pensioen beschermd voor de vermogenstoets van de bijstand vanaf 2016. Zie op rijksoverheid.nl quote Nieuwsbericht | 17-04-2015 Zzp’ers met een gemiddeld pensioen hoeven hun pensioen niet op te eten als zij een beroep doen op de bijstand. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... Volgende
Back to home

Oplossingen