Zoek op trefwoord

Vul een financieel begrip in en lees praktische, begrijpelijke en objectieve informatie.


Beste bezoekers,
www.definancielesite.nl zal als kosteloze, onafhankelijke en kritische financiƫle voorlichtingssite vanaf heden niet meer geactualiseerd worden.
De uitgebreide databank, bezocht door meer dan 263.000 bezoekers, zal tot 1 juli beschikbaar zijn om te raadplegen.
U kunt de websites van overheidsinstellingen voor informatie raadplegen. En dat is in deze tijd met ingrijpende wijzigingen op gebieden als o.a. studiefinanciering, sociale voorzieningen, Box 3 heffing, afbouw van ondernemersfaciliteiten, meer dan noodzakelijk. Schuldhulpverlening is nu van essentieel belang.
Indien u belang hecht aan een financieel klankbord, kunt u mailen naar info@definancielesite.nl. Ook tot na 1 juli beschikbaar voor u.


Bereken uw budget op de site van de Belastingdienst  2018:    2018: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veranderingen/familie-en-gezin.  Kinderopvangtoeslag omhoog Vanaf 2018 gaat de... Vorige

Kindregelingen - samenvoeging

Wet hervorming kindregelingen (33716). Zie wettekst wetsvoorstel/33716_wet_hervorming, 

Zie ook eerstekamer.nl onder wetsvoorstel/33716_wet_hervorming kindregelingen

Quote

In het regeerakkoord Bruggen slaan  van het Kabinet Rutte II hebben VVD en PvdA besloten de kindregelingen te hervormen en te versoberen. Oogmerk van de hervorming is het stelsel te vereenvoudigen, de arbeidsparticipatie te verhogen en inkomensondersteuning te bieden waar die het hardst nodig is. Dit wetsvoorstel wijzigt daartoe de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten.

De oorspronkelijke versobering die met het wetsvoorstel gepaard ging is teruggebracht als gevolg van de afspraken in de Begrotingsafspraken 2014  die de fracties van D66, ChristenUnie en SGP en de coalitiefracties hebben gemaakt. Ook na deze Begrotingsafspraken wordt het aantal kindregelingen nog altijd fors teruggebracht, waardoor het stelsel eenvoudiger wordt. Ouders krijgen in het nieuwe stelsel te maken met maximaal 4 in plaats van 11 regelingen: de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag. In totaal blijven er 5 regelingen bestaan. Het in stand houden van de gratis schoolboeken loopt echter via de scholen en niet in een directe regeling naar ouders.

Unquote

Wet hervorming kindregelingen (33716). 24 juni 2014 aangenomen. Zie Wet hervorming kindregelingen en de Memorie van toelichting.

eerstekamer.nl:

'Oogmerk van de hervorming is het stelsel te vereenvoudigen, de arbeidsparticipatie te verhogen en inkomensondersteuning te bieden waar die het hardst nodig is. Dit wetsvoorstel wijzigt daartoe de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten'.

Zie tweedekamer.nl/ onder stenogram 5-3-2014 en stenogram 6-3-2014

 

11 kindregelingen gaan terug naar 5 (inclusief schoolboeken) regelingen in 2015.

  • Kinderbijslag en kindgebonden budget (KGB) blijven voor inkomensondersteuning.
  • Inkomensafhankelijke combinatiekorting en kinderopvangtoeslag blijven voor stimulering arbeidsparticipatie.
  • Gratis schoolboeken blijft gehandhaafd.
  • Ouderschapsverlofkorting, aftrek uitgaven levensonderhoud kinderen -aftrek levensonderhoud van kinderen (LOK) en (aanvullende) alleenstaande ouderkorting vervallen. Deze ouderkorting wordt gecompenseerd via een extra inkomensafhankelijke korting van maximaal € 2.800 binnen het kindgebonden budget.
  • Tegemoetkoming ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG), tegemoetkoming in onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS), regelingen voor alleenstaande ouders voor aanvulling minimuminkomen worden samengevoegd in het kindgebonden budget.

Dit treft veel mensen. Op rijksoverheid.nl staat een rekenmodule om uit te zoeken of het u treft. Zie: kindregeling.nl

 

Voorbeeld: Aftrek uitgaven levensonderhoud kinderen. 

Voor wie was deze regeling bedoeld?

'Voor ouders die (mee)betalen aan de kosten van hun kind dat jonger is dan 21 jaar (bijdragen in het levensonderhoud) maar geen kinderbijslag krijgen. Om deze aftrek te krijgen, mag het kind geen studiefinanciering ontvangen en niet in staat zijn om zelf de kosten voor zijn levensonderhoud te betalen. Ook gemoedsbezwaarden kunnen deze aftrek gebruiken.

 

Waar zie ik of ik van deze regeling gebruikmaak?

Deze aftrekpost is al eerder afgebouwd door het verlagen van de leeftijdsgrens van 30 naar 21 jaar en daarna door verlaging van de forfaitaire bedragen in 2014. Op 1-1-2015 volgt algehele afschaffing. Hoe ging het? u vroeg korting aan bij uw aangifte inkomstenbelasting voor de kosten van levensonderhoud. De regeling was:

 

Wat en voor wie is de regeling?

De aftrek uitgaven levensonderhoud kinderen is een aftrekpost voor uw inkomstenbelasting (2014 als laatste jaar). U heeft recht op deze aftrek als u geen recht heeft op kinderbijslag en (mee)betaalt voor de kosten van uw kind (bijdraagt in het levensonderhoud) dat jonger is dan 21 jaar. Of als u geen kinderbijslag ontvangt, omdat u gemoedsbezwaarde bent. U vindt alle voorwaarden op de website van de Belastingdienst.

Zie op eerstekamer.nl onder Hervorming Kindregelingen (33716). Zie op rijksoverheid.nl onder wetsvoorstel hervorming kindregelingen.

 

 

 

 

Boxtoerisme Pogingen om vermogensbestanddelen tijdelijk in de Box met het laagste tarief te plaatsen wordt bestreden door de Belastingdienst. Verschillende constructies zijn bij wet verboden, zoals: de verhuur van een pand tussen partners (oogmerk: aftrek van huur in Box 1 en bijtelling van de huur in Box 3); het overhevelen van vermogensbestanddelen tussen Boxen rond... Volgende
Back to home

Oplossingen