WAT gaat er gebeuren?                                                                                                    ... Vorige

Cijfers studiefinanciering

DUO kerncijfers 2015: https://duo.nl/organisatie/images/duo-kerncijfers-2015.pdf

  • Conclusie: de studieschuld neemt toe. Dat is gaat door de afschaffing van de basisbeurs nog veel sneller.

 

CIJFERS voor studenten en ouders van studenten (bron: DUO).

Uitstaande leningen en gemiddelde schuld van afgestudeerde studenten. 

 

2009

2010

2011

2012

2013

31-12-2013

2014

2015

2016

€ miljard

 

 4,6

 5,3

 5,6

 6,35

 7,79

 8,6

 9,4

 10,3

nieuwe instroom na studie

86.894

87.337

80.587

91.487

99.607

103.160

101.530

108.768

119.940 

gemiddelde schuld in €

12.523

13.318

14.657

14.450

 14.431

 14.748

 14.483

 14.768

 14.519

totaal aantal deb.

 

 

 

 

 

 

 

676.064

 724.248

 

 

Uitstaande leningen (incl. prestatiebeurs) van actieve studenten.

 

2006

2007

2009

2011

2012

2013

2014

2015

2016

€ miljard

 9,8

11,7

15,4

18,3

19,8

21,2

22,7

24,5

26,3

% groei

 

2

32

19

8,2

7

7,1

7,9

7,3Conclusie: er ontstaat een onbeheersbare studiefinancieringsbubbel. Oplossing: duidelijkheid/publicatie van cijfers en z.s.m. voorzieningen treffen.

 

Gemiddeld leenbedrag wo/hbo, excl. prestatiebeurs van actieve studenten.

 

2005

2007

2009

2011

2012

2013

2014

2015*

2016

€ 

 430

458

474

465

464

472

477

 480 wo   409 hbo

 

studenten

 

 

 

492.170

503.393

527.023

541.705

554.029

554.993

* cijfers van 2015 worden niet meer verstrekt door DUO maar zijn alleen te verkrijgen via de Monitorrapportage studievoorschot. 

Daarmee is er na afschaffing van de basisbeurs geen aansluiting meer mogelijk met vorige jaren. De minister is positief over de ontwikkeling.

rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/06/01/aanbiedingsbrief-tweede-monitorrapportage-studievoorschot

rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2016/04/19/monitorrapportage-studievoorschot/monitorrapportage-studievoorschot.pdf

 

 

Conclusie definancielesite: een groeiende schuld tast de leencapaciteit van studenten aan en zadelt studenten op met een 15-jarige resp. 35-jarige verplichting. Oplossing: duidelijkheid/ publicatie en intensieve begeleiding van studenten.

*****************************************************************

Kwijtschelding vanwege overlijden en verstrijken terugbetalingstermijn

31 december

2013: €9,9 miljoen

2014: €13,6 miljoen, na herziening in 2016: €18,2 miljoen

2015: €19,2 miljoen

2016: €10,9 miljoen

 

Afboeking wegens oninbaarheid

31 december

2013: €18,1 miljoen

2014: €20,2 miljoen, na herziening in 2016: €17,2 miljoen

2015: €8,2 miljoen

2016: €8,3 miljoen

************************************************************************** 

Eindschuld na stoppen hbo/wo studie

Op basis van:

-  een gezamenlijk inkomen van man € 30.000 en vrouw € 30.000

- 1 broer/zus

- geen bijverdiensten of giften van ouders

- maximale financiering van € 938 incl. prestatiebeurs (leningdeel € 672 per maand).

 

Studie van 4 jaar in €

in 4 jr. gehaald

niet in 4 jr. gehaald/gestopt

in 7 jr. gehaald

niet in 7 jr. gehaald/gestopt

33.000

51.000

71.000

93.000

 

Studie van 6 jaar

in 6 jr. gehaald

niet in 6jr. gehaald/gestopt

in 9 jr. gehaald

niet in 9 jr. gehaald/gestopt

51.000

78.000

90.000

121.000

 

Uitgangspunt: cijfers 2012 DUO

 

HANDVATTEN

  • Bepaal je eigen schuld en wat komt erbij door de regelgeving?
  • Wat komt erbij door de nieuwe regelgeving en is een maximale beurs nodig?
  • Wat is het effect van de studiefinanciering op een hypotheekaanvraag?  
  • Bepaal je eigen schuld op de site van DUO!

Bereken studiefinancieringlast op ib-groep.nl. Zie op Bereken studiefinancieringslast.

  • Bereken je studiefinancieringslast met wisselende rente op ib-groep.nl. Zie op Studiefinancieringslast met wisselende rentepercentages.

Verzoek om vermindering maandbedrag op ib-groep.nl. Zie op Verzoek vermindering maandbedrag.

Krijg een idee wat je bij verschillende rentepercentages aan schuld opbouwt en af moet lossen en vraag een vermindering van het maandbedrag voor aflossing.

Wat komt erbij door de nieuwe regelgeving en ontwikkelingen?

  • vervallen van de basisbeurs als gift en oprekking terugbetaaltijd tot 35 jaar. Kosten € 13.000 in 4 jaar.
  • Sterkere stijging van de schuld bij stijging van de rente.

Is een maximale beurs nodig?

Ja, tenzij ouders of anderen betalen. Zoals blijkt uit budgetberekeningen van NIBUD, Studentenmonitor, Universiteit met totaalkosten van meer dan € 1.200 per maand. Kijk op Budget studenten.

 

Wordt de studiefinanciering bij een hypotheekaanvraag meegerekend?

Ja op basis van de gegevens die je verstrekt. Als de aflossingslast nog niet bekend is, gaat de financierder van een te verwachten rente uit en een aflossing op annuïteitbasis over 15 jaar. Een schuld van bijvoorbeeld € 50.000 beperkt aanzienlijk de mogelijkheid een woning aan te kopen. Zeker als onzekerheid heerst op de arbeidsmarkt.

 

 

 

 
http://www.researchned.nl/2011/09/studentenmonitor/?type=project  Studentenmonitor Hoger Onderwijs De Studentenmonitor Hoger Onderwijs... Volgende
Back to home

Oplossingen