Zoek op trefwoord

Vul een financieel begrip in en lees praktische, begrijpelijke en objectieve informatie.


Beste bezoekers,
www.definancielesite.nl zal als kosteloze, onafhankelijke en kritische financiële voorlichtingssite vanaf heden niet meer geactualiseerd worden.
De uitgebreide databank, bezocht door meer dan 263.000 bezoekers, zal tot 1 juli beschikbaar zijn om te raadplegen.
U kunt de websites van overheidsinstellingen voor informatie raadplegen. En dat is in deze tijd met ingrijpende wijzigingen op gebieden als o.a. studiefinanciering, sociale voorzieningen, Box 3 heffing, afbouw van ondernemersfaciliteiten, meer dan noodzakelijk. Schuldhulpverlening is nu van essentieel belang.
Indien u belang hecht aan een financieel klankbord, kunt u mailen naar info@definancielesite.nl. Ook tot na 1 juli beschikbaar voor u.


Meest bekeken links:   1. AOW 2. Studie-financiering 3. Hypotheek 4.  Vorige

Ik ben woningeigenaar

Kernvragen waardeontwikkeling woning: cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/37610

1.       Hoe is het nu?

De woningprijzen zijn gemiddeld vanaf 2008 gedaald en daarna veelal sterk gestegen. Let op: de ontwikkeling verschilt per regio. Waarde woningen op jaarbasis. cbs.nl onder Waarde onroerende zaken van woningen en niet-woningen.

Waarde onroerend goed - afbouw leningbedrag: http://bit.ly/definancielesite1

Waardedaling woningen - collectief vermogensverlies: http://bit.ly/definancielesite2

 

2.      Wat verandert?

Jarenlang zijn maatregelen getroffen die fiscaal verlies opleveren voor woningeigenaren. Deze maatregelen zullen voortgezet worden. Zie: Politieke trends: http://bit.ly/definancielesite5

 

3.      Hoe raakt het mij?

a)     Verhuisbeperking door restschuld

b)     Verhuisbeperking door bijleenregeling

 

4.      Wat kan ik eraan doen?

  1. Restschuld
  2. Bijleenregeling 

 

Veelgestelde vragen

  1. Wat is de prijsontwikkeling in mijn buurt? 
  2. Hoe ontwikkelt zich de nationale hypotheekschuld?. Hoe verhoudt de woningwaarde zich t.o.v. de hypotheekschuld. Zie op cbs.nl onder bijv. woningwaarde 2x zoveel als hypotheekschuld

 

Wordt de hoogte van de hypotheekschuld eerlijk gecommuniceerd?

Nee. De hypotheekschuld wordt meestal bruto weergegeven. Door de overheid, DNB en CBS. D.w.z. dat de hypotheekschuld opgegeven wordt zonder rekening te houden met de spaarsaldi opgebouwd bij hypotheekvormen als spaarhypotheek, beleggingshypotheek en vooral ook levenhypotheek. De gebruikelijke hypotheekvormen voor 2013. Zie ook hypotheekvormen 

 

Wat is ozb?

De onroerendezaakbelasting wordt  door de gemeente geheven over de WOZ-waarde van uw woning. Zie op Wikipedia. Zie verder op eigenwoningforfait en Wet waardering onroerende zaken. Op de site van de Rijksoverheid staan vraag en antwoord over ozb en WOZ. U kunt bezwaar maken tegen de  vaststelling van de WOZ waarde. Let op de korte termijn om bezwaar aan te tekenen!

 

Is werkloosheidsverzekering nuttig?

Woonlastenverzekeringen zijn ontwikkeld ter dekking van arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en zo mogelijk bij onvrijwillige werkloosheid is mogelijk.

Let op: de dekkingen worden vaak aangeboden en geaccepteerd als onderdeel van een hypotheek maar beantwoorden niet aan de verwachting. De dekking wordt vaak beperkt tot een klein aantal gevallen. Daarnaast betaalt u bij een koopsom de hele premie vooraf terwijl u er geen gebruik van kunt maken door verhuizing of anderszins. Zie op werkloosheidsdekking

 

Wat is btw?

Btw (Belasting op de Toegevoegde Waarde) of ook omzetbelasting genoemd, is een belasting die geheven wordt over de omzet. Als u btw-plichtige goederen of diensten levert, draagt u btw af. Uiteindelijk wordt de btw betaald door de consument of niet btw-plichtige organisaties.  

Zie op wikipedia over de opzet van de btw. Op de site van de Belastingdienst vindt u uitgebreide informatie over afdracht, tarieven, vrijstellingen en werking van de btw.

 

Lening binnen familieverband

Goede voorbeelden van leningovereenkomsten zijn moeilijk te vinden. Op sites van FiscAlert of Judex staan goede voorbeelden. Voor een leningovereenkomst binnen de familie is een goed voorbeeld te vinden op de site van FiscAlert. Daarvoor moet u wel kunnen inloggen op de site. 

Voor voorbeelden van stamrechtovereenkomsten en pensioenregelingen voor de DGA is het zinvol de site van de Belastingdienst te raadplegen.

 

Hoe verloopt een goed hypotheekgesprek

Zie op de website van de AFM: Checklist hypotheekgesprek

Voor een goed hypotheekgesprek heeft AFM richtlijnen gegeven. Raadpleeg AFM leidraden via https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/onderwerpen/leidraden-bu.

 

 

  

Hoe check ik mijn financiële situatie

AFM: Financiële checklist

http://www.afm.nl/nl/financielechecklist.aspx

 

 

Wordt hypotheekschuld eerlijk gecommuniceerd?

Nee. De hypotheekschuld wordt meestal bruto weergegeven. Door de overheid, DNB en CBS. D.w.z. dat de hypotheekschuld opgegeven wordt zonder rekening te houden met de spaarsaldi opgebouwd bij hypotheekvormen als spaarhypotheek, beleggingshypotheek en vooral ook levenhypotheek. De gebruikelijke hypotheekvormen voor 2013.

 

Controleer een hypotheekgesprek met de vernieuwde checklist 4 juli 2013 NieuwsDit bericht is ouder dan 3 jaar. De inhoud kan hierdoor niet meer actueel zijn. Volgende
Back to home

Oplossingen