CBS - StatLine ontwikkeling woningwaarde: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/37610/table?ts=1523388590922.  dnb.nl. De woningmarkt in de grote steden: https://www.dnb.nl/binaries/OS%20Huizenmarkt_tcm46-358879.pdf   Woningbezitters... Vorige

waardedrukkende belastingmaatregelen

De waarde van de eigen woning is gemiddeld ca. 20% gedaald. Sommigen geven banken de schuld, omdat teveel gefinancierd zou zijn, anderen de crisis en weer anderen de belastingmaatregelen. Het is zeker een feit dat de woningeigenaren door de jaren heen fiscaal benadeeld zijn. Gelukkig is de trend door de conomische opleving gekeerd en is de woningprijs in 2017 op verschillende regio's volledig hersteld.

De belastingvoordelen voor het aanhouden van een eigen huis worden afgebouwd. Bijvoorbeeld:

 1. 1997: hypotheekrente vanaf 31-12-1995 voor leningen gebruikt vooor consumptieve doeleinden niet meer aftrekbaar
 2. 1999: hypotheekrenteaftrek voor beleggingen met rendement niet meer aftrekbaar
 3. 2001: hypotheekrente voor leningen voor aankoop 2de woning e.d. niet meer aftrekbaar. Alleen aankoop eigen woning fiscaal bevoordeeld
 4. 2001: beperking hypotheekrenteaftrek tot 30 jaar, uiterlijk 2031
 5. 2001: rente over rente niet aftrekbaar
 6. 2004: introductie bijleenregeling. Opbrengst van verkoop woning voor de waarde hoger dan het hypotheekbedrag mag niet meer renteaftrekbaar gefinancierd worden. Meerwaarde wordt geacht aangewend te worden voor een nieuwe woning
 7. 2009: maximering eigenwoningforfait afgeschaft
 8. 2010: verhoging eigenwoningforfait voor duurdere woningen
 9. 2010: afschaffing goedkoperwonenregeling
 10. 2013: beperking hypotheekvorm tot annuïtair of lineair. Aflossing van hypotheek verplicht
 11. 2013: beperking financiering van een nieuwe woning tot 106% en afbouw tot 100% van de vrije verkoopwaarde. Dus geen renteaftrek voor financiering van additionele kosten/ notariskosten. 100% op 1 januari 2018.
 12. 2014: afbouw hypotheekrenteaftrek voor woningbezitters belast in de hoogste belastingschaal. Vermindering hypotheekrenteaftrek met 0,5% per jaar tot 38%
 13. 2015: afbouw nhg limiet
 14. 2015: verlaging renteaftrek tot uiteindelijk 38%
 15. 2015: afschaffing starterslening in verschillende gemeenten
 16. 2015: vervallen tijdelijke verhoogde schenkingsvrijstelling
 17. 2015: afbouw LTV tot 103%
 18. 2015: stijging eigenwoningforfait
 19. 2015: aanscherping van financieringspercentages door het NIBUD. Aanscherping leennorm. Toevoeging van extra kostencategorieën zoals kosten voor kinderen en zorg voor chronisch zieken. Daling bevoorschotting met 8 tot 22%.
 20. 2015: stijging OZB in veel gemeenten met hoge percentages. Zie http://www.cijfernieuws.nl/ozb-2015/ en eigenhuis.nl onder steekproef OZB 2014
 21. 2016: afbouw LTV tot 102%
 22. 2016: verlaging renteaftrek
 23. 2017: verlaging maximale leenbedrag naar 101% van de woningwaarde
 24. 2017: beperking hypotheekrenteaftrek naar 50%
 25. 2018: verlaging maximale leenbedrag naar 100% van de woningwaarde en verdere beperking hypotheekrenteaftrek
 26. 2018: versnelling afbouw hypotheekrenteaftrek: http://bit.ly/dfs381-hypotheekrenteaftrek-versneld-verlaagd

De prijstijgingen en prijsdalingen van woningen worden vaak toegeschreven aan het fiscaal beleid van de overheid. Door de afbouw van fiscale voordelen zijn de prijzen voor woningen sterk gedaald. Politiek wordt door verschillende partijen de crisis als oorzaak van het vermogensverlies aangewezen.

 

TOEKOMST:

 

 

Ontwikkeling verkoopprijs bestaande woningen: http://statline.cbs.nl/statweb/publication/?dm=slnl&pa=81884ned   Verschil vraag-verkoopprijs krimpt: http://www.rtlnieuws.nl/economie/home/er-valt-minder-te-onderhandelen-voor-huizenkopers Zo... Volgende
Back to home

Oplossingen