Langdurige armoede verder toegenomen in 2016 cbs.nl/-/media/_pdf/2018/03/armoede-en-sociale-uitsluiting-web.pdf.  nu.nl/geldzaken/5090234/opnieuw-meer-huishoudens-in-langdurige-armoede.html    17... Vorige

Piketty

https://www.trouw.nl/samenleving/de-wereldwijde-ongelijkheid-blijft-maar-toenemen~acd16554/

https://www.nytimes.com/interactive/2017/12/14/business/world-inequality.html

https://www.theguardian.com/inequality/2017/dec/14/world-richest-increased-wealth-same-amount-as-poorest-half

 

Vermogensongelijkheid stijgt in veel landen buiten Nederland. 
Lees meer over wereldwijde trends de concurrentie in het afbouwen van ondernemingsheffingen.

De verschraling van de staatsfinanciën en staatstekorten.

http://bit.ly/dfs400-world-inequality-report-2018

 

28 november 2017

De rijkste man overschrijdt de $100 miljard qua vermogen: https://www.bloomberg.com/billionaires/ 

google.nl/=bezos+100+miljard.

 

 

Oxfam Novib heeft een rapport uitgebracht over het verschil tussen arm en rijk op oxfamnovib.nl onder Even it up
TIME TO END EXTREME INEQUALITY. Bij onveranderd beleid bezit in 2016 1% meer dan 50% van het vermogen op de wereld. Een trend die Piketty op basis van historische gegevens onderschrijft.

Of dat verkeerd is, is onderwerp van discussie. De grootste armoede neemt ondanks de toename van het verschil gelijdelijk af. Reden voor sommigen om het Tacheriaanse beleid voort te zetten. Helder uitgezet in de youtube http://youtu.be/pdR7WW3XR9c. Een mooi voorbeeld van suggestieve politiek inclusief framing. 

 

December 2014: Oeso rapport op oecd.org over inkomensverschillen en economische groei onder Does income inequality hurt economic growth? 

 

Bill Gates bezit $87.6 miljard. Rijksten ter wereld volgens Bloomberg. Zie op www.bloomberg.com/news/2014-12-06/buffett-unseats-mexico-s-slim-as-world-s-second-richest-person.html en http://www.bloomberg.com/news/2014-12-29/world-s-400-wealthiest-add-92-billion-in-2014-as-alibaba-surges.html.  

 

Piketty heeft met zijn boek 'Le Capital au XXIe siècle" of 'Kapitaal in de 21e eeuw' een analyse gemaakt over vermogensontwikkeling.

In een diepgaande cijfermatige analyse vanaf de 18de eeuw in ca. 20 landen wordt de inkomens- en vermogensverdeling geschetst. Het boek is gericht op historisch onderzoek en fiscale mogelijkheden (bijvoorbeeld belasting op vermogen). Het is een oproep tot verdere analyse en maatschappelijke discussie over vermogensongelijkheid. Piketty misgunt niemand vermogen maar stelt dat het gezond verstand is na te denken over beperking van vermogensongelijkheid. In de woorden van Piketty: 'it tells more about the past than about the future'. Het laatste hoofdstuk geeft een toekomstvisie maar Piketty geeft tegelijk aan dat ieder daar anders over kan denken. Piketty zegt niet dat de trend doorzet omdat dat zou betekenen dat in 30 jaar 10% van de bevolking bijna alles zou bezitten. Dat is niet waarschijnlijk. Meer info op Boekfragment.

Op basis van de formule R>G wordt de economische ongelijkheid van inkomens en vermogens onderbouwd. R -rendement op vermogen- overtreft G -economische groei.

Economische ongelijkheid is op zichzelf volgens Piketty geen probleem ('nothing bad about high private wealth'). De vraag is of deze ongelijkheid het sociaal-economische stelsel aantast. De publicatie van het boek heeft geleid tot een wereldwijde discussie over inkomens en vermogensongelijkheid. Piketty benadrukt het belang van:

  • volledige fiscale transparantie 
  • gegevensuitwisseling tussen belastingdiensten
  • investeren in onderwijs. Bestrijden van de groeiende bevoordeling van top onderwijs voor studenten op grond van vermogen
  • progressieve vermogensbelasting maar geen algemene verhoging van de belastingdruk
  • Europese samenwerking
  • fiscale maatregelen tegen multinationals die geen belasting betalen. Zie ook rekenkamer.nl onder Publicaties/Onderzoeksrapporten/Introducties/2014/11/Belastingontwijking.

Grote verdienste is ondermeer: 'shift attention from rising income inequality to rising wealth inequality'.

In Nederland wordt gewerkt aan een nieuw belastingstelsel. Daarvoor zijn onderzoeken gedaan op het gebied van tweedeling en vermogensongelijkheid. Zie Gescheiden Werelden van het SCP (Sociaal Cultureel Planbureau) en de WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) en het WRR rapport 'Hoe ongelijk is Nederland'.

Meer commentaar o.a. van felle tegenstanders: http://www.nu.nl/economie/3919898/wilt-u-weten-theorie-van-econoom-thomas-piketty.html, http://www.economist.com/blogs/economist-explains/2014/05/economist-explains.

 

Ontvangst in 2de kamer

Zie op tweedekamer.nl onder thomas-piketty-te-gast-de-tweede-kamer.

 

 

International Economic Forum in St. Petersburg 2016: https://www.youtube.com/watch?v=R42ZyI3LFbg   World Economic Forum Annual Meeting 2015 Davos-Klosters, Switzerland 21 - 24 January 2015   Achtergrond... Volgende
Back to home