Zoek op trefwoord

Vul een financieel begrip in en lees praktische, begrijpelijke en objectieve informatie.


Beste bezoekers,
www.definancielesite.nl zal als kosteloze, onafhankelijke en kritische financiƫle voorlichtingssite vanaf heden niet meer geactualiseerd worden.
De uitgebreide databank, bezocht door meer dan 263.000 bezoekers, zal tot 1 juli beschikbaar zijn om te raadplegen.
U kunt de websites van overheidsinstellingen voor informatie raadplegen. En dat is in deze tijd met ingrijpende wijzigingen op gebieden als o.a. studiefinanciering, sociale voorzieningen, Box 3 heffing, afbouw van ondernemersfaciliteiten, meer dan noodzakelijk. Schuldhulpverlening is nu van essentieel belang.
Indien u belang hecht aan een financieel klankbord, kunt u mailen naar info@definancielesite.nl. Ook tot na 1 juli beschikbaar voor u.


18-2-2014 Wet Werk en Zekerheid aangenomen ******************************************************************* Zijn er heffingskortingen bij werk? Ja Wat is het risico als u niets doet? Hogere heffing. Oplossing: heffingskortingen http://bit.ly/dfs59-heffingskortingen   Reizen... Vorige

Samenzijn

 

********************************************************************

Zijn er heffingskortingen als je samen bent met kinderen? Ja

Wat is het risico als u niets doet? Hogere heffing. Oplossing: heffingskortingen http://bit.ly/dfs59-heffingskortingen

 

Mis ik financieel voordeel als ik geen samenlevingscontract sluit en wel samenwoon/-leef?

Ja, samenleven zonder contract betekent fiscaal onafhankelijke huishoudens. 

Wat is het risico als u niets doet? dit leidt tot een lagere vrijstelling of hogere heffing. En als u een woning koopt is uw partner rechteloos. Als u niet erfgenamen wil bevoordelen maar uw overleden partner moet u actie nemen. Zie onder oplossing: sluit een samenlevingscontract af. Zie ook onder verblijvingsbeding en onherroepelijke volmacht.

 

Krijg ik nog partnertoeslag voor mijn jongere partner? Nee:Op 1 januari 2015 vervalt de partnertoeslag voor wie op of na 1 januari 1950 geboren is. Dat raakt alle 65-jarigen met een jongere partner. Zie het grote financiële nadeel onder AOW partnertoeslag.

Wat is uw risico? minder inkomen

 

Geldt een afbouw van de partnertoeslag voor hoge inkomens? Ja: De afbouw van de bestaande partnertoeslag voor hogere inkomens wordt over een periode van 4 jaar gespreid. De partnertoeslag bij inkomens vanaf ca. € 54.000 vervalt. Zie voor de financiële nadelen onder afbouw AOW partnertoeslag.

Wat is uw risico? minder inkomen

 

Krijgt een niet verdienende partner nog heffingskorting? Ja, maar steeds minder: Afbouw uitkering algemene heffingskorting aan minstverdienende. Afbouw in 15 jaar met 6,67% per jaar vanaf 2009. Zie Algemene-heffingskorting.

Wat is uw risico? minder inkomen

 

Gelden alle kindregelingen nog? Nee: Afbouw en samensmelting van kinderregelingen. Van 11 naar 4 regelingen (excl. gratis schoolboeken). Handhaving van kinderbijslag, kindgebonden budget, combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag.

Wat is uw risico? minder inkomen

 

Is de kinderalimentatie aftrekbaar? Nee: Einde aftrekbaarheid kinderalimentatie.

Wat is uw risico? geen aftrekpost meer.

 

 

 

 

Regelgeving voor woningbezitters steeds nadeliger: waardedrukkende regels woningaankoop  ********************************************************************* Kunnen oudere bewoners  die in  hun huis willen blijven wonen de verbouwingskosten lenen? Oplossing: blijverslening  Volgende
Back to home

Oplossingen