18-2-2014 Wet Werk en Zekerheid aangenomen ******************************************************************* Zijn er heffingskortingen bij werk? Ja Wat is het risico als u niets doet? Hogere heffing. Oplossing: heffingskortingen http://bit.ly/dfs59-heffingskortingen   Reizen... Vorige

Samenzijn

 

********************************************************************

Zijn er heffingskortingen als je samen bent met kinderen? Ja

Wat is het risico als u niets doet? Hogere heffing. Oplossing: heffingskortingen http://bit.ly/dfs59-heffingskortingen

 

Mis ik financieel voordeel als ik geen samenlevingscontract sluit en wel samenwoon/-leef?

Ja, samenleven zonder contract betekent fiscaal onafhankelijke huishoudens. 

Wat is het risico als u niets doet? dit leidt tot een lagere vrijstelling of hogere heffing. En als u een woning koopt is uw partner rechteloos. Als u niet erfgenamen wil bevoordelen maar uw overleden partner moet u actie nemen. Zie onder oplossing: sluit een samenlevingscontract af. Zie ook onder verblijvingsbeding en onherroepelijke volmacht.

 

Krijg ik nog partnertoeslag voor mijn jongere partner? Nee:Op 1 januari 2015 vervalt de partnertoeslag voor wie op of na 1 januari 1950 geboren is. Dat raakt alle 65-jarigen met een jongere partner. Zie het grote financiële nadeel onder AOW partnertoeslag.

Wat is uw risico? minder inkomen

 

Geldt een afbouw van de partnertoeslag voor hoge inkomens? Ja: De afbouw van de bestaande partnertoeslag voor hogere inkomens wordt over een periode van 4 jaar gespreid. De partnertoeslag bij inkomens vanaf ca. € 54.000 vervalt. Zie voor de financiële nadelen onder afbouw AOW partnertoeslag.

Wat is uw risico? minder inkomen

 

Krijgt een niet verdienende partner nog heffingskorting? Ja, maar steeds minder: Afbouw uitkering algemene heffingskorting aan minstverdienende. Afbouw in 15 jaar met 6,67% per jaar vanaf 2009. Zie Algemene-heffingskorting.

Wat is uw risico? minder inkomen

 

Gelden alle kindregelingen nog? Nee: Afbouw en samensmelting van kinderregelingen. Van 11 naar 4 regelingen (excl. gratis schoolboeken). Handhaving van kinderbijslag, kindgebonden budget, combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag.

Wat is uw risico? minder inkomen

 

Is de kinderalimentatie aftrekbaar? Nee: Einde aftrekbaarheid kinderalimentatie.

Wat is uw risico? geen aftrekpost meer.

 

 

 

 

Regelgeving voor woningbezitters steeds nadeliger: waardedrukkende regels woningaankoop  ********************************************************************* Kunnen oudere bewoners  die in  hun huis willen blijven wonen de verbouwingskosten lenen? Oplossing: blijverslening  Volgende
Back to home

Oplossingen