Weergave van 28 risico’s en mogelijke oplossingen die een starter op de woningmarkt of een woningbezitter moet overwegen. De toepasselijkheid verschilt in elke situatie.   Kinderen krijgen is een droom voor velen. Realisatie van deze droom brengt kosten en tijd met zich mee voor studie, opvoeding en opvang. De overheid treedt terug. Zie... Vorige

Beschermen - zorg

3 grote decentralisaties: Jeugdwet, Participatiewet en Wet langdurige zorg

****************************************************************************** 

Zijn ziektekosten van kinderen aftrekbaar? Ja tot 27 jaar: http://bit.ly/dfs97-ziektekosten-kindtot27jaar 

 

Zijn uw zorgkosten te hoog? Wat is uw risico als u niets doet? Gemiste aftrekpost. Oplossing: Persoonsgebonden aftrek = belastingvermindering. Let op: uitgaven plannen en bundelen en vooral kosten administreren. Oplossing: http://bit.ly/dfs60-persoonsgebondenaftrek.

 

Leidt verlenging van de AOW-leeftijd of korting op het pensioen tot inkomenstekort. 

Ja, 

Wat is uw risico? uw risico is dat u na de AOW-gerechtigde leeftijd te weinig inkomen heeft. Zie onder Compenseer het tekort.

 

  • Zijn de kosten van de overlijdensrisicoverzekering voor mijn hypotheeklening vaak te hoog? Ja. de Overlijdensrisicoverzekering is vaak te duur. 

Wat is uw risico? onnodig hoge kosten. Zie onder oplossingen/overlijdensrisicoverzekering

 

*********************************************************************

4 maart: de eigen bijdrage bij verhuizing naar een verzorgingshuis gaat uit van 12% rendement op Box 3 vermogen. 

 

6 februari 2015 herinvoering zorgwet via kamerbrief

 

Wordt de zorgverlening aangescherpt? Ja: 2 dec. : Stemmingen. Wet langdurige zorg (33.891). 1 jan. 2015: De AWBZ vervalt. Kijk op decentralisatie zorg op grond van AWBZ

Wat is uw risico? minder zorg

 

Hoe vul ik het gat in mijn AOW? Toekenning inkomensondersteuning aan personen die een AOW-uitkering ontvangen (34.015).

Wat is uw risico? Geen.

 

Maakt het uit voor mijn bijstand als ik de woning met anderen deel? Ja: Invoering kostendelersnorm.

Wat is uw risico? minder inkomen

 

Moeten vrienden en familieden in nood als eerste helpen? Ja: Invoering Participatiewet.

 

Vanaf 2015 is de decentralisatie op het gebied van de jeugdzorg, zorg van arbeidsgehandicapten en langdurige zorg van de centrale overheid naar de gemeenten gerealiseerd. Het gevolg is dat velen menen nadeel te ondervinden van deze beleidsbeslissing. De rechtsbescherming, in geval de gemeenten activiteiten uitbesteden aan private instellingen, is niet gewaarborgd. Daarom is een consultatieronde... Volgende
Back to home

Oplossingen