AOW tarief svb.nl/int/nl/aow/hoogte_aow/bedragen  ****************************************************************************** Extra informatie op: findinet.nl/news/pensioen/pensioenstelsel/overzicht-aow-inbouwbedragen-en-aow-franchises/   Vorige

Tijdelijke regeling overbruggingsregeling AOW (OBR)

Vermogen en overbruggingsuitkering (OBR)

svb.nl/int/nl/obr/overbruggingsregeling/voorwaarden/al_vut_op_1_januari/index.jsp

svb.nl/int/nl/obr/overbruggingsregeling/maximum_bedragen/index.jsp

 

 

****************************************************************

Rekenhulp voor het berekenen van de overbrugging van het AOW-gat. Zie wijzeringeldzaken.nl onder Rekenhulp voor het berekenen van overbrugging AOW-gat.

13 oktober 2015: brief aan de Kamer. Kamerstuk 34083, nr. 17 officielebekendmakingen.nl/kst-34083-17.pdf. en tweedekamer kamerstukken/detail?id=2015D38703&did=2015D38703 

21 oktober publicatie in Staatscourant 2015, nr. 36428 .nl/stcrt-2015-36428.html.

 

**************************************************************************

De regeling is verruimd doordat ook mensen die tussen 1 januari 2013 en 1 juli 2015 met vroegpensioen zijn gegaan van de regeling gebruik kunnen maken. Daarbij loopt  de regeling door tot 1 januari 2023.

Motie_van_het_lid_Klaver_c.s._over_verlenging_van_de_overbruggingsregeling.pdf 

Uitbreiden_en_verlengen_tijdelijke_regeling_overbruggingsuitkering_AOW.pdf

 

13 oktober 2015: Uitbreiden en verlengen tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW

Meer op:

tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering  met kamerbrief-overbruggingsuitkering-aow%20(2).pdf en Getekende_Besluit.pdf

svb.nl/int/nl/obr/overbruggingsregeling/wat_is_de_obr/

 

Ieder die op 1 januari 2013 VUT, prepensioen, overbruggingspensioen of FLO-regeling geniet en (ex)zelfstandigen met een privé AOV-regeling, Anw-hiaatverzekering/pensioen, WIA/WGA verzekering, lijfrente of levensloopuitkering komen in aanmerking voor de regeling. Er geldt een inkomensgrens van 150% wettelijk minimumloon (WML) (ca. 2013 € 2.204 per maand) en een vermogenstoets, excl woning en pensioen. De uitkering is op minimumniveau met verrekening van aanvullend pensioen. en deels verrekening van inkomen uit arbeid. Zie op rijksoverheid.nl onder overbruggingsregeling AOW en Contouren overbruggingsregeling AOW. Kijk ook op svb.nl onder Overbruggingsuitkering. Originele documenten: wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd.

De voorschotregeling als renteloze lening is in 2015 vervallen.

Door de AOW-wijziging, het vervallen van de partnertoeslag en de verschraling van de aanvullende pensioenen, kunt u op termijn te maken hebben met een inkomenstekort. Dit kunt u opvangen dankzij doorwerken, bezuinigen, een lijfrenteverzekering afsluiten (een pensioentekort is vereist, zie belastingdienst.nl onder pensioentekort) of sparen/beleggen.

De ingangsdatum van de AOW is gewijzigd. Vanaf 1-4-2012 geldt als ingangsdatum uw verjaardag en niet meer de 1ste van de maand.

 

 

 

Het AOW-gat treft velen. 1. Het AOW-gat valt door verhoging van de ingangsdatum van de AOW. Zie op AOW-herziening. Zie op wijzeringeldzaken.nl onder Volgende
Back to home

Oplossingen