De Persoonsgebonden aftrek betreft een aantal aftrekposten op het gebied van zorg en scholing, waarvoor vaak drempels gelden. Dit zijn: a. uitgaven voor onderhoudsverplichtingen (afdeling... Vorige

Specifieke zorgkosten

Aftrek zorgkosten voor partners en kinderen tot 27 jaar neemt met de jaren af. Wat is nog aftrekbaar? belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/ .

Door stijgend eigen risico, minder aftrekposten geeft u meer uit. Oplossingen zijn:

 1. bepaal de soort polis (budget-, natura-,restitutiepolis)
 2. bepaal uw behoefte aan een aanvullende polis
 3. maak gebruik van vergelijkingssites
 4. verzeker u via een collectief contract van bijv. uw partner
 5. bepaal uw eigen draagkracht en daarmee uw eigen risico.

Check de aftrekbare kosten: belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/belastingaangifte/content/overzicht-zorgkosten  

 

Zorgkostenaftrek

Zorgkosten waarvoor u niet verzekerd bent, zijn in het jaar waarin u de kosten gemaakt hebt aftrekbaar boven een inkomensafhankelijke drempel.

Zie op belastingdienst.nl onder Aftrekbare zorgkosten.

De drempel kunt u berekenen en is hoger als u een beperkt inkomen heeft:

belastingdienst.nl/aftrek_zorgkosten/hoe_berekent_u_uw_aftrek/drempelbedrag_berekenen/drempelbedrag_specifieke_zorgkosten_berekenen

 

Ook als u geen belasting betaalt, heeft u rechten op grond van de TSZ-regeling:

belastingdienst.nl/relatie_familie_en_gezondheid/gezondheid/tegemoetkoming_specifieke_zorgkosten/ 

 

Ook vervoerskosten kunnen aftrekbaar zij:

belastingdienst.nl/gezondheid/aftrek_zorgkosten/overzicht_zorgkosten/vervoerskosten/vervoer 

 

Voor ouderen extra gezinshulp: belastingdienst.nl/overzicht_zorgkosten/extra_gezinshulp/extra_gezinshulp

 

Aftrek is mogelijk boven een drempel: 

belastingdienst.nl/hoe_berekent_u_uw_aftrek/drempelbedrag_specifieke_zorgkosten_berekenen.

Er zijn steeds minder aftrekbare kosten. Let op: vooral aftrek van niet vergoede voorgeschreven medicijnen, tandarts en fysio hulp, gezinshulp en ook reiskosten kunnen belangrijke bedragen betreffen. Meer op belastingdienst.nl. quote

 

Aftrek zorgkosten is een van de aftrekposten in Box 1. Meer aftrekposten zijn:

 • reisaftrek openbaar vervoer
 • aftrekbare kosten van de eigen woning
 • uitgaven voor inkomensvoorzieningen, zoals premies voor lijfrenten
 • persoonsgebonden aftrek, zoals:
  • alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen
  • uitgaven voor specifieke zorgkosten.
  • Op belastingdienst.nl onder aftrek_zorgkosten/voor_wie_mag_u_zorgkosten_aftrekken?
  • tijdelijk verblijf thuis ernstig gehandicapten
  • studiekosten en andere scholingsuitgaven
  • onderhoudskosten rijksmonumentenpand
  • kwijtgescholden durfkapitaal
  • giften
  • restant persoonsgebonden aftrek
  • uitgaven voor levensonderhoud van kinderen jonger dan 21 jaar tot 2015

Uw belastbaar inkomen in box 1 is uw inkomen verminderd met te verrekenen verliezen in box 1. U hebt een verlies als uw inkomen in box 1 over een jaar negatief is.

Unquote

Aanzienlijke extra uitgaven door afschaffen aftrek levensonderhoud kinderen. Cijfers CBS: inkomen-bestedingen/publicaties/artikelen/archief/2016/aftrek-levensonderhoud-was-gemiddeld-900-euro.htm.  Zie op belastingdienst.nl onder  Volgende
Back to home

Oplossingen