rijksoverheid.nl Quote Financieel jaarverslag 2014: moeilijk, maar beter Nieuwsbericht | 20-05-2015 De Nederlandse economie groeide, na jaren van krimp, in 2014 met 0,8%. Het begrotingstekort... Vorige

Verantwoordingsbrief 2014

 rijksoverheid.nl

Quote

Verantwoordingsbrief 2014: vertrouwen in de toekomst

Het kabinet ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. De economie is in 2014 weer gegroeid en de vooruitzichten voor de komende jaren stemmen positief. De hervormingen uit het regeerakkoord zijn voor een groot gedeelte gerealiseerd. De eerste resultaten hiervan beginnen zichtbaar te worden. Dat schrijft minister-president Rutte in de Verantwoordingsbrief 2014 aan de Tweede Kamer. In deze brief legt minister-president Rutte namens het kabinet verantwoording af over het regeringsbeleid.

Het parlement heeft in 2014 ingestemd met een groot aantal wetsvoorstellen, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Wet werk en zekerheid. Doel van de wetsvoorstellen is om het duurzame groeivermogen van de economie te versterken, lasten evenwichtig te verdelen en de overheidsfinanciën op orde te brengen.

Volgens het kabinet was een succesvolle invoering van de wetsvoorstellen de eerste noodzakelijke stap. De volgende stap zal een succesvolle uitvoering in de praktijk dienen te zijn.

Decentralisatie

Het kabinet heeft veel waardering voor alle partijen die betrokken zijn geweest bij het overdragen van taken zoals jeugdzorg naar gemeenten. De basisinfrastructuur staat en de continuïteit van zorg is gewaarborgd. Het kabinet is blij dat alle partijen hun verantwoordelijkheid in het proces hebben genomen, zowel in de voorbereiding naar 1 januari 2015 toe, als bij het oplossen van problemen in de eerste maanden van 2015.

De internationale strijd tegen ISIS

Door de dreiging van de terroristische organisatie Islamitische Staat (ISIS) en de conflicten in onder meer in Syrië en Irak heeft het kabinet in 2014 ook veel aandacht besteed aan veiligheid. Zo heeft het kabinet onder meer besloten om een militaire bijdrage te leveren aan de internationale strijd tegen ISIS.

MH17

De ramp met vlucht MH17 heeft een onuitwisbaar stempel gedrukt op 2014. Nederland heeft de leiding genomen over het internationale strafrechtelijke onderzoek naar de oorzaak van- en de verantwoordelijkheid voor de ramp. Nederland zal dit blijven doen zolang het onderzoek duurt.

De Tweede Kamer debatteert op dinsdag 26 mei 2015 met de minister-president en de minister van Financiën over de Verantwoordingsstukken.

Documenten en publicaties

  • Verantwoordingsbrief over 2014

    In de Verantwoordingsbrief 2014 legt het kabinet verantwoording af aan de Tweede Kamer over het jaar 2014 op alle ...

Unquote

In het Eindejaarsbericht worden de financiële gegevens/ belastingtarieven over het opvolgend jaar vastgelegd. Volgende
Back to home

Oplossingen