Zoek op trefwoord

Vul een financieel begrip in en lees praktische, begrijpelijke en objectieve informatie.


Beste bezoekers,
www.definancielesite.nl zal als kosteloze, onafhankelijke en kritische financiële voorlichtingssite vanaf heden niet meer geactualiseerd worden.
De uitgebreide databank, bezocht door meer dan 263.000 bezoekers, zal tot 1 juli beschikbaar zijn om te raadplegen.
U kunt de websites van overheidsinstellingen voor informatie raadplegen. En dat is in deze tijd met ingrijpende wijzigingen op gebieden als o.a. studiefinanciering, sociale voorzieningen, Box 3 heffing, afbouw van ondernemersfaciliteiten, meer dan noodzakelijk. Schuldhulpverlening is nu van essentieel belang.
Indien u belang hecht aan een financieel klankbord, kunt u mailen naar info@definancielesite.nl. Ook tot na 1 juli beschikbaar voor u.


Voor ieder gelden verschillende oplossingen, afhankelijk van de persoonlijke situatie. Voor belangrijke links zie onder minder en beter uitgeven. *******************************************************************************   Box 3 vermogen leidt tot 1,2% heffing. Oplossing:... Vorige

10 APK beleggingsvalkuilen

Versterkingsmaatregelen voor de financiële sector leiden tot te hoge rente voor leenproducten en te lage rente voor spaarproducten (< inflatie). Oplossing: beleggen. Let op 10 beleggingsvalkuilen

  1. Onderschatten van de inkomensbehoefte door te korte inschatting van de levensduur en onvoldoende oog voor calamiteiten (ontslag, ziekte etc.). Daardoor wordt de groeidoelstelling niet gehaald zeker bij onttrekkingen. Oplossing: stel uw consumptief beschikbaar en benodigd inkomen vast en blijf de aannames controleren.
  2. Investeren in successen uit het verleden/ instappen in aandelen die populair zijn (kennis is al in koersen verwerkt)/ emotie beleggen/ aan- en verkoop gestuurd door angst voor verlies en winstverlangen. Oplossing: bepaal uw risicoprofiel.
  3. Geen aansluiting tussen risicoprofiel/doelstellingen en beleggingsportefeuille. Verkeerd bepalen van de beleggingsdoelstelling (vermogensgroei of inkomen) en dus geen juiste aansluiting met risicoprofiel (verkeerde beleggingsmix) en belegginshorizon. Oplossing: bepaal het vermogensplan en de beleggingshorizon. Bepaal uw risicoprofiel/ beleggingsdoelstelling en bijpassende financiële strategie/ portefeuille strategie. Wijk daar niet van af.
  4. Zelfoverschatting, angst voor verlies en winstverlangen bij aankoop. Oplossing: kies een beleggingsvorm en beoordeel uzelf en de portefeuille naar de kritische factoren.
  5. Veel beleggingen zijn gericht op korte termijn successen (hoge risico’s, ) en niet op de lange termijn: vastrentende waarden of geldmarktinstrumenten maar dan versla je de inflatie niet. Verkeerd inschatten van de risico’s. Onderschatten van ondoorzichtige risicofactoren van aandelen die door regio, valuta, markt, grondstoffen met elkaar verbonden zijn. Oplossing: verdiep je in de beleggingsinstrumenten. Zie als voorbeeld de risicograadmeter. Bepaal de Vermogensallocatie, asset allocation.
  6. Overschatting van de duurzaamheid van financieel adviseurs/ fondsen/ instellingen. Oplossing: vaststelling van portefeuillebeheer, spreiden over beleggingsinstellingen en checken voor optimale aanwending via het depositogarantiestelsel.
  7. Teveel gericht op nationale markt. Oplossing: spreiding en diversificatie (tracker, beleggingsfonds).
  8. Focus op contant rendement/dividend in plaats van groei en verkoop. Onvoldoende fiscale optimalisatie. Oplossing: gebruik fiscale voordelen.
  9. Te hoge kosten/ provisie door een overmaat aan transacties. Oplossing: minder actief beleggen.
  10. Loslaten van de vastgestelde portefeuillestrategie, vasthouden aan aandelen met verlies. Oplossing: handhaaf vastgestelde strategie.

Conclusie: volg uw portefeuille en geef aandacht aan marktontwikkelingen, trends, vraag en aanbod en continuïteit in beheer. Volg grote beleggers als Warren Buffett (http://www.berkshirehathaway.com/) en analyseer hun beleid: http://www.warrenbuffett.com/warren-buffett-10-ways-to-get-rich/ 

 

Vermogensvorming is noodzakelijk vanuit het oogpunt van financiële planning. Het is de buffer voor calamiteiten, uitgaven op langere termijn (studie van de kinderen) en vervangingsinvesteringen. Sparen is betrekkelijk veilig maar levert in 2016 praktisch niets op. U verliest geld bij een inflatie van 1% en een vermogensrendementsheffing boven de vrijstelling van 1,2%. Dus optimalisatie van... Volgende
Back to home

Oplossingen