Leren Berekening studiefinanciering rente studiefinanciering bekostiging... Vorige

Persoonlijk budget - overzicht van inkomsten en uitgaven

Kernvragen voor het berekenen van uw persoonlijk budget en vaststellen van uw NBI (netto besteedbaar inkomen).

10 APK vragen voor inzicht in de eigen financiën:

 1. kent u uw netto maandelijks inkomen?
 2. kent u uw vaste onveranderlijke uitgaven (vaste lasten) en weet u wat een gemiddeld Nederlands huishouden betaalt? laat u deze verplichtingen direct na ontvangst van uw inkomen incasseren?
 3. kent u uw beschikbaar consumptief besteedbaar inkomen (CBI)? Zo niet, vul het Persoonlijk budget van het NIBUD in voor inzicht in gemiddelde uitgaven en uw tekort/overschot: 

  Persoonlijk budget - inzicht in eigen financiën

 4. Leeft u naar uw beschikbaar CBI bij het bepalen van uw uitgaven?
 5. Reserveert u voor grote kostenposten (vervanging apparaten/ auto e.d.)?
 6. Heeft u inzicht in belangrijke huidige en vooral toekomstige uitgavenposten (gezinsuitbreiding, studie kind e.d.)?
 7. Heeft u zich ingedekt voor calamiteiten (ontslag, scheiding, ziekte en arbeidsongeschiktheid, overlijden e.d.)? Kent u de 10 APK vragen met risico's en oplossingen?
 8. Bouwt u maandelijkse aan een direct aanwendbare buffer (ca. €10.000) voor onverwachte uitgaven op?
 9. Weet u de posten waarop u kunt bezuinigen? Maakt u periodiek gebruik van vergelijkingssites voor grote posten (hypotheekrente, gas, water, telefoon e.d.)? Meer op: minder uitgeven - vergelijkingssites onder bezuinigingsidee, lage kosten en hoog rendement/ vergelijkingssites     
 10. Optimaliseert u uitgaven en zoekt u naar de beste prijs-kwaliteit verhouding bij financiële beslissingen (uitgaan, vakantie, financieel en juridisch advies e.d.)? Meer op: minder uitgaven/oplossingen.

Rekenmodules:

startpuntgeldzaken.nl Startpunt Geldzaken is een samenwerkingsverband van het Nibud met 
Vereniging Eigen Huis, de beleggersvereniging VEB en de Stichting Certificering FFP. 
Startpunt Geldzaken stelt geldplannen beschikbaar voor huishoudens in verschillende omstandigheden.

service.nibud.nl

berekenen.nl/inkomen/netto-besteedbaar-inkomen-berekenen 

uw persoonlijke inflatie: http://www.dfbonline.nl/begrip/16796/persoonlijke-inflatiecalculcator

Wat kost een kind: nibud.nl/consumenten/wat-kost-uw-kind/

"Een kind gemiddeld 17% van het besteedbaar inkomen zou kosten. Als je twee kinderen hebt, gaat het over ongeveer 26% van het inkomen en bij drie kinderen over 33% van het inkomen. Als je vier kinderen zou hebben dan zou het gaan over 40%". Bron CBS ca. 2015.

 

Is het risico van ontslag ingedekt? Is het risico van ziekte en arbeidsongeschiktheid ingedekt? Is het risico van echtscheiding afgedekt? Is het risico van overlijden ingedekt?      ... Volgende
Back to home

Oplossingen