Zoek op trefwoord

Vul een financieel begrip in en lees praktische, begrijpelijke en objectieve informatie.


Beste bezoekers,
www.definancielesite.nl zal als kosteloze, onafhankelijke en kritische financiƫle voorlichtingssite vanaf heden niet meer geactualiseerd worden.
De uitgebreide databank, bezocht door meer dan 263.000 bezoekers, zal tot 1 juli beschikbaar zijn om te raadplegen.
U kunt de websites van overheidsinstellingen voor informatie raadplegen. En dat is in deze tijd met ingrijpende wijzigingen op gebieden als o.a. studiefinanciering, sociale voorzieningen, Box 3 heffing, afbouw van ondernemersfaciliteiten, meer dan noodzakelijk. Schuldhulpverlening is nu van essentieel belang.
Indien u belang hecht aan een financieel klankbord, kunt u mailen naar info@definancielesite.nl. Ook tot na 1 juli beschikbaar voor u.


https://www.kvk.nl/download/Geldboek_voor_Ondernemers_tcm109-419652.pdf   https://www.mijnsubsidie.com/ Financiering kapitaalopmaat.nl/ via crowdfunding Vergaderen Vorige

Kennisbrochures en publicaties/ open access

Check uw kennis voor een belangrijke beslissing op het gebied van pensioenen, leningen, beleggen, hypotheken en beleggingsverzekeringen.

via de financiële-kennistest van AFM: weetwatjeweet.nl/html/index.html.

 

Zoekt u de betekenis van een financieel begrip? : De Financiële Begrippenlijst (DFB) - www.dfbonline.nl 

 

De universiteiten hebben een online database, repository genaamd,  waarin wetenschappers hun werk kunnen plaatsen. Bijvoorbeeld: http://repository.ubn.ru.nl/. Alle archieven zijn samengevoegd in narcis.nl/?Language=nl, de databank van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. 

Zoek via bijvoorbeeld googlescholar, https://www.scribbr.nl/scriptie-tips/literatuur-zoeken-met-google-scholar/, de bekenste wetenschappelijke zoekmachine, en verwerf meer informatie via open access.

Europees netwerk van onderzoeksbibliotheken: http://libereurope.eu/

 

 

taxlive.nl

quote

Over TaxLive

TaxLive is dé online community voor de hoog gekwalificeerde tax professional werkzaam bij advieskantoren, bedrijven, overheid en rechtspraak. Tax Live onderscheidt zich van andere fiscale media door journalistieke primeurs, premium nieuws, parlementaire ‘previews', hoogwaardige kennisuitwisseling via het discussieforum en ingezonden publicaties.

Kruisbestuiver
Met dit gratis open platform investeert Wolters Kluwer in de toekomst van fiscaal Nederland. TaxLive is een 'kruisbestuiver' waar adviseurs, inspecteurs, rechters, studenten, wetenschappers en vertegenwoordigers uit de politiek in een makkelijk toegankelijke omgeving elkaar kunnen ontmoeten, kennis kunnen delen en standpunten en meningen kunnen uitwisselen.

Functionaliteiten
TaxLive bestaat uit een website, e-zine en lidmaatschap van diverse social media. Op website en e-zine vindt u de volgende onderdelen:

 • Alle edities van Vakstudienieuws Vandaag vanaf september 2012;
 • Premium belastingnieuws geschreven door professionale vakjournalisten;
 • Dagelijks overzicht van al het relevante fiscale nieuws op internet;
 • De mogelijkheid om commentaar te plaatsen op berichten of vragen te stellen aan de fiscale gemeenschap; 
 • Een artikelendatabase die in de vorm van whitepapers en downloads ter beschikking worden gesteld;
 • Specifieke thema's met nieuws op het terrein van agro-fiscaal of Prinsjesdag;
 • Columns van vooraanstaande fiscalisten die garant staan voor een kwalitatief hoogstaand kennisplatform.

unquote

********************************************************************************

Coen Teulings: http://www.coenteulings.com/nl/ 

 

Universiteits databasis

The Radboud Repository is a database of the university’s scholarly publications and research data, containing the full texts of thousands of publications by the university’s researchers. Under the banner of ‘sharing science’, this literature is easy to find and is accessible worldwide free of charge. The Radboud Repository can be found at: repository.ubn.ru.nl.

http://www.ru.nl/library/services/research/open-access/radboud-repository/

 

*********************************************************************

Wat is open access? vsnu.nl/openaccess 

 1. Check uw eigen financiële kennis: weetwatjeweet.nl/html/index.html.
 2. notarisvragen: http://www.vraagdenotaris.nl en 0900 3469393
 3. advocatenvragen: juridischloket.nl/ en rechtswinkel.nl/vraag-stellen en advocaten.nl/gratis-juridisch-advies-stel-een-vraag/ 
En maak gebruik van gratis informatiebronnen. Hoe?

Er is geen centrale informatiebank. U kunt artikelen vinden Via Google Scholar. Of via DOAJ. Dit is niet volledig door 'repositories' van onderzoeksinstellingen. Artikelen worden in openbare archieven van universiteiten geplaatst. Deze artikelen verschijnen niet in open access tijdschriften.

 

 
============

21 februari 2017

Toezegging open science: tweedekamer.nl/kamerstukken/

 

Quote

In het algemeen overleg Voortgang Strategische Agenda, Prestatieafspraken Hoger Onderwijs, Monitoring Studievoorschot en Wetenschapsbeleid op 25 januari jongstleden heb ik toegezegd het Nationaal Plan Open Science aan uw Kamer toe te zenden. Dit plan, dat werd aangekondigd in mijn brief aan de Tweede Kamer over de voortgang open science van 19 januari 2017 (Kamerstukken II 2016/17, 31 288, nr. 375), treft u hierbij aan.

 

Het Nationaal Plan Open Science is op 9 februari gepresenteerd. Het is opgesteld door tien partijen die op de verschillende door hen geformuleerde ambities actie willen ondernemen. Die ambities richten zich op:

 • 100 procent open access publiceren in 2020;
 • onderzoeksdata optimaal geschikt maken voor hergebruik;
 • erkenning en waardering;
 • stimulering en ondersteuning.


In het algemeen overleg van 25 januari jongstleden zegde ik ook toe kort in te zullen gaan op vakpublicaties en open access. Ook voor vakpublicaties geldt het algemene principe dat publicaties die mogelijk zijn gemaakt met publieke middelen ook publiek toegankelijk dienen te zijn. Dit ligt anders voor vakpublicaties die niet met publieke middelen tot stand zijn gebracht. Ik ga ervan uit dat partijen hierover onderling afspraken maken. Het spreekt voor zich dat ik van harte ondersteun dat deze afspraken leiden tot open access. Vakpublicaties spelen een belangrijke rol bij de overdracht en het toegankelijk maken van wetenschappelijke kennis. 

 

 

de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Sander Dekker

Unquote

 

Nationaal Plan Open Science: original/NationaalPlanOpenScience.PDF

rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/05/27/alle-europese-wetenschappelijke-artikelen-in-2020-vrij-toegankelijk

 
**********************************************************************
 
Zonder kosten downloaden van "Doelen stellen" via bookboon.com tot 19 juni
Ga naar: Doelen Stellen
 
Doelen stellen is het uitgangspunt voor financiële planning, pensioenopbouw, beleggingskeuzes, spaarstrategie, schenkingsplan. 
Vrij beschikbare boeken/ colleges/ webinars = open access. Gratis kennisoverdracht is de basis voor verstandig financieel beheer. 
 
********************************************************************
 
 
 
"Once you stop learning, you start dying" ~ Albert Einstein

 

Kennis wordt behouden of verkocht. Sommige personen of organisaties verstrekken goede informatie echter om niet, gratis of met grote korting. Het verstrekken van (vrijwel) gratis informatie -zonder direct commercieel oogmerk- heet open access.  

Zie wikipedia.nl. Quote: Open Access-publishing en free online scholarship wil een grote verscheidenheid aan actuele wetenschappelijke informatie vrij toegankelijk beschikbaar maken. Dit Open Access-model legt dus de nadruk op het zonder beperkingen beschikbaar stellen van culturele en wetenschappelijke verwezenlijkingen, in het bijzonder het gratis online beschikbaar stellen ervan. Unquote. of 

De Wikimedia Foundation is de non-profitorganisatie die Wikipedia and andere projecten rond vrije kennis ondersteunt. Het is onze missie om de meest toegankelijke en veelomvattende bron van vrije kennis ter wereld te bouwen. We zijn ervan overtuigd dat kennis een fundamenteel mensenrecht is. Nu de mens met volle snelheid de digitale toekomst ingaat, is er nood aan open, toegankelijke en openbare plekken waar iedereen online toegang krijgt tot kennis. Wikimedia is zo'n plek. Wikipedia levert vrije kennis aan mensen, door mensen en in honderden talen over de hele wereld. Elk jaar wordt Wikipedia door mensen van elk continent gelezen en bijgewerkt, zelfs op Antarctica. Bijna een half miljard mensen bezoeken Wikipedia elke maand voor uiteenlopende doeleinden, van het behoud van cultureel erfgoed tot het verbeteren van kankeropsporing en het opzoeken van informatie voor huiswerk. Ze komen om te leren. Ze blijven en ontdekken. Iedereen is een potentiële Wikipediaan. En vind je op Wikipedia niet wat je zoekt, dan creëer je het gewoon zelf. De artikelen, woorden, afbeeldingen en gegevens worden gecreëerd door een gevarieerde groep mensen die hun kennis vrijwillig delen met de wereld.

Open access. Zie op vsnu.nl/openaccess.

 

definancielesite wil daarin bijdragen op financieel terrein omdat daarmee:

- toekomstige financieel nadeel voorkomen worden voor ieder die met geld te maken heeft, dus praktisch iedereen (voorlichting);

- kennishebbers en kenniszoekers op een gelijker niveau komen en misleiding voorkomen wordt (verminderen van kennisassymetrie);

- specialisten niet verdienen vanwege het hebben en niet delen van kennis, maar de toepassing ervan (voorkomen kennismonopolie);

- meer kennis leidt tot een beter oordeel en relativering (kennisverbreding en kansvergroting);

- inhoud gegeven wordt aan de kernbegrippen van de AFM .

 

Volgens AFM moet informatie:

Feitelijk juist, begrijpelijk en niet misleidend zijn.

Daarnaast duidelijk, evenwichtig en vindbaar.

Zie: http://bit.ly/dfs83-zorgplicht 

Begrijpelijke informatie rekening houdend met graad van geletterdheid: http://www.nrc.nl/nieuws/2016/04/20/25-miljoen-nederlanders-beheersen-taal-onvoldoende?

 

Commerciële en niet commerciële organisaties dragen bij aan vrij beschikbare informatie. 

Voorbeelden:

 1. De Financiële Begrippenlijst dfbonline.nl 
 2. Gratis webinars zoals van ING onlineseminar.nl/ing/archive/
 3. Gratis e-boeken via bookboon.com/nl. Meer dan 900 boeken. Meer over-het-bedrijfl   
 4. De Financiële Begrippenlijst via www.dfbonline.nl/?invoer=hypotheek&submit=zoek&LETTER=123
 5. Brochures van de Belastingdienst via belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/zoeken/  
 6. Alles over het ontslagrecht via Stibbe:nieuwontslagrecht/boek.php
 7. Open access media: http://www.definancielesite.nl/book/page/715/
 8. Nibud.nl: nibud.nl/consumenten/geldboek-ondernemers 
 9. De Financiële Kennisbank: definancielesite.nl/pages/book
 10. Gratis colleges via universiteitvannederland.nl 
 11. Openbibliotheken: https://www.onlinebibliotheek.nl/ en https://www.knvi.nl/kenniscentrum
 12. MOOC (Massive Open Online Course). Gratis online opleidingen. Wat is MOOC? wikipedia.org/wiki/MOOC
 13. Rechterlijke uitspraken on line www.jure.nl 
 14. uitzendinggemist.net/ 

*****************************************************************************

December 2014. Baanbrekend is dat publicaties en onderzoeken van universiteiten zonder kosten voor iedereen beschikbaar komen. Een vrije kennisoverdracht waarbij geld geen rol speelt. Dit is de basis voor het opzetten van definancielesite.nl op financieel gebied. Het gaat om 'Open access'. Springer uitgeverij heeft de eerste stap genomen. Meer op: 

uitgeverij-springer-en-universiteiten-zetten-beslissende-stap-richting-open-access.html 

about-springer/media/press-releases/corporate/springer-and-dutch-universities-reach-wide-ranging-agreement-on-access/40938

Meer op: fact sheet open access.

 

***************************************************************************

De open kennismaatschappij ontwikkelt zich snel. Kennis vrij te vergaren door iedereen voor minimale of geen kosten. Meer op: Open Knowledge Society: http://en.wikipedia.org/wiki/. Zie een analyse van MOOC op rijksoverheid.nl onder Kamerbrief over digitalisering van het hoger onderwijs.

 

Websites komen en gaan in snel tempo. Soms zal een link niet werken. Een bijdrage voor Nieuwe links of advies: www.definancielesite.nl.

 

 

Aangifte check via Bond van belastingbetalers https://app.aangiftecheck.nl/   PwC Eindejaarstips particulieren 2019/2020 pwc.nl/nl/actueel-en-publicaties/diensten-en-sectoren/tax/eindejaarstips/particulier.html   Eindejaarstips... Volgende
Back to home

Oplossingen