Kostenstijging

Nog103dagen
Nog468dagen
Nog3390dagen
Nog4486dagen
Verlopenklokken

ACTUALERT

Miljoenennota en Belastingplan 2021: http://bit.ly/dfs645-Miljoenennota-belastingplan-2021

Gunstige vooruitzichten 2021: https://bit.ly/dfs662-gunstige-economische-vooruitzichten-2021

 

Zonder Marketingplan is ondernemen lastig: 

https://bit.ly/dfs662-ondernemings-plan-en-marketing-plan

 

Geef fiscaal voordelig. Aftrekbaar.

Kies voor de periodieke gift:

http://bit.ly/dfs503-periodieke-gift 

 

Wat is taxonomie: https://bit.ly/dfs661-taxonomie-werking-en-effect 

 

Aanpassingen steunpakket door herstel economie

https://bit.ly/dfs625-ondersteuningsmaatregelen-tijdens-coronacrisis

 

Coronakredietregelingen ook te gebruiken voor herstelinvesteringen;

verlengd tot 31 december 2021

http://bit.ly/dfs660-corona-herstelinvesteringen

 

 

Niemand wordt gelukkig van een klacht over privacy bij de Autoriteit. Voorkom een klacht.

http://bit.ly/dfs488-AVG-Algemene-verordening-gegevensbescherming

 

Nieuwe pensioenwet gaat uiterlijk 1 januari 2023 in!

 

Laat de kans op aftrek van zorgkosten niet voorbijgaan: http://bit.ly/dfs104-aftrekbare-zorgkosten

 

 

Tijdelijke vrijstelling voor vervroegd uittreden!

https://bit.ly/dfs658-vervroegde-uittreding-RVU.  

 

 

Let op de juiste datum om steun aan te vragen!!

http://bit.ly/dfs659-belangrijke-data-coronaondersteuning-ondernemers 

 

Gekorte AOW? Behoefte aan meer inkomen?

Doe de AIO-check: http://bit.ly/dfs658-AIO

 

 

Vervroegde uittreding (VUT)/ RVU

Kans: 3 jaar eerder stoppen met werken zonder strafheffing
Let op: t/m 2025

 

 

Ouderschapsverlof deels betaald vanaf augustus 2022

 http://bit.ly/dfs657-ouderschapsverlof-deels-betaald 

 

Is inbreng bij schenking een automatisme?

Nee, dus actie is nodig als u uw kinderen gelijk wenst te behandelen.

http://bit.ly/dfs656-is-inbreng-een-automatisme 

 

NIEUW: Beschikkingen 2e voorschot Tozo 2021 

https://bit.ly/dfs618-hulp-zzp-en-eenmanszaak-2020 

 

_____________________________________________________________________________

1 juli is de aansprakelijkheid voor bestuurders van stichtingen/verenigingen

in lijn getrokken met aansprakelijkheid van BV/NV bestuurders

http://bit.ly/dfs655-wbtr-wet-bestuur-toezicht-rechtspersonen

 

 

Subsidie Energiebesparing Eigen Huis 

http://bit.ly/dfs654-subsidie-energiebesparing-koopwoning

 

 

Positief vooruitzicht:

http://bit.ly/dfs653-centraal-economisch-plan-2021

 

 

NOW-3 gaat door tot 1 oktober 2021

http://bit.ly/dfs653-NOW  

 

 Extra steunmaatregel: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) bij terugval in inkomsten.

 Let op: Van 1 maart tot 30 juni

http://bit.ly/dfs652-TONK-ondersteunig-vaste-kosten

 

Bespaar en check of een overlijdensrisicoverzekering nodig is. Tarief gedaald en regelgeving gewijzigd!

Apart of gekoppeld aan de hypotheek.

http://bit.ly/dfs652-overlijdensrisicoverzekering

 

belastingdienst.nl. quote

Bijzonder uitstel van betaling vanwege coronacrisis

Bent u ondernemer en heeft uw bedrijf betalingsproblemen vanwege de coronacrisis? Dan kunt u tot en met 30 juni 2021 bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor verschillende belastingen. 

http://bit.ly/dfs651-belastinguitstel-corona

 

***

Steunpakket volgens PwC: https://bit.ly/dfs643-coronamaatregelen 

 

Nieuwe maatregelen voor economisch herstel:

https://bit.ly/dfs643-coronamaatregelen

 

 

 

Eerder stoppen met werken, verlofsparen: teruggekeerd

en pensioenuitkering via een bedrag ineens.

http://bit.ly/dfs549-pensioenakkoord!

 

 

 

Overzicht sociale en fiscale tarieven 2021

http://bit.ly/dfs614-Belastingtarieven 

 

 

Compact overzicht belastingtarieven 2021

PwC: http://bit.ly/dfs614-Belastingtarieven  

 

Wetswijziging mkb 2021

http://bit.ly/dfs650-wetswijziging-mkb-2021

 

Meer dan 1 miljoen studenten met studieschuldhttp://bit.ly/dfs246-studieschuld-in-cijfers

 

 

 Veranderingen in 2021

http://bit.ly/dfs649-veranderingen-in-2021

 

 

 

Belangrijkste belastingwijzigingen 2021: https://bit.ly/dfs648-belastingwijzigingen-2021 

 

TOZO verlengd: https://bit.ly/dfs618-hulp-zzp-en-eenmanszaak-2020

 

2de kamer overweegt de mogelijkheid voor vervroegd uitreden 

https://bit.ly/dfs647-vervroegd-uittreden

 

Vervroegd uittreden weer mogelijk.

Het steeds later ingaan van de AOW-leeftijd is voor velen ondragelijk. De boete om eerder stoppen te voorkomen

zal voor een aantal beroepen onder voorwaarden mogelijk NIET gelden. 

 

Geen APK meer voor oldtimers: https://definancielesite.nl/book/page/610-classic-car/

 

 

MAAK er gebruik van!

 De NOW regeling loopt door tot en met 30 juni 2021

Het aanvraagloket hiervoor opent op 16 november 2020. 

https://bit.ly/dfs616-noodmaatregel-overbrugging-werkgelegenheid 

rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/now/ 

 

Hoe voorkom ik dat bij samenleven  de lage vrijstelling bij vererving geldt?

http://bit.ly/samenleven-zonder-contract 

 

aanvullingen op derde steunpakket corona

https://bit.ly/dfs643-coronamaatregelen

 

Hoe werkt de premiedifferentiatie WW. Is de sector of de aard van het contract bepalend?

 https://bit.ly/dfs620-WW-premiedifferentiatie

 

 

Gaat uw heffingvrij vermogen in Box 3 omhoog? Ja.

http://bit.ly/dfs34-heffingvrijvermogen

 

 

3de steunpakket: https://bit.ly/dfs643-coronamaatregelen 

 

Kunt u een faillissement veroorzaakt door een enkele schuldeiser in sommige gevallen voorkomen? Ja

https://definancielesite.nl/book/page/1092/ 

 

Is het mogelijk, uitstel betaling belastingschuld tijdens coronatijd?

 http://bit.ly/dfs644-uitstel-betaling-belastingschuld 

 

Brede steun in de Tweede Kamer voor steun- en herstelpakket

Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Kabinet verlengt coronasteun banen en economie tot en met 2021

 https://bit.ly/dfs625-ondersteuningsmaatregelen-tijdens-coronacrisis

 

 

Compensatie uit algemene middelen voor financiële drama's in Coronatijd.

Corona: Volledig overzicht maatregelen kabinet

 

Hoe bereken ik de transitievergoeding bij ontslag?

http://bit.ly/dfs353-transitievergoeding-ontslag 

 

UBO register 27 september.

Tegen witwassen.

Ook voor u?

http://bit.ly/dfs642-UBO-register 

 

CO2-heffing. Consultatie afgesloten en wetsvoorstel ingediend.

Wat gaat dat kosten: https://bit.ly/dfs632-internetconsultatie-CO2-heffing.  

 

 

Gewoon een vraag:

De verkoop van een woning met winst, vermindert de aftrekbare rente bij een nieuwe financiering.

Voor hoeveel?

Hoe bereken ik de eigenwoningreserve en eigenwoningschuld?: http://bit.ly/dfs641-rekenmodule-eigenwoningreserve

http://bit.ly/dfs162-bijleenregeling 

belastingdienst.nl/rekenhulpen/bijleenregeling/

 


Tot welke leeftijd kun je een hypotheek afsluiten?
Een vraag:

http://bit.ly/dfs640-looptijd-hypotheek-op-oudere-leeftijd 

 

De hypotheekrente daalt, heb ik de laagste financiering?

De hoogte hangt natuurlijk af van de rentevastperiode en bedraagt bij sommige aanbieders tot 0,9%: http://bit.ly/dfs639-laagste-hypotheekrente 

 

Ik ben ontslagen, heb weinig geld en zoek werk. Waar zijn kansen?

hoewerktnederland.nl.

Ben je op zoek naar een nieuwe baan? En ben je tussen de 18 en de pensioengerechtigde leeftijd?

Dan kun je vanaf begin augustus 2020 kosteloos een ontwikkeltraject volgen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur of loopbaanbedrijf. 

https://bit.ly/dfs638-baanadvies-zonder-kosten 

 

 Met sparen verlies ik geld. Wat zijn basisregels voor beleggen?

http://bit.ly/dfs256-basisregels-beleggen 

 

Gaat de pensioenverdeling bij scheiding veranderen?

https://bit.ly/dfs637-pensioen-bij-scheiding 

 

 

27 redenen

waarom u een testament zou kunnen maken of uw testament herzien: http://bit.ly/dfs336-waarom-een-testament-maken

 

 

 

2020 wordt duurder voor sommigen vanwege: https://definancielesite.nl/routeplanner/pagina/1322-belangrijkste-wijzigingen-in-2020/

 

Volledig overzicht cijfers 2020: http://bit.ly/dfs603-fiscale-sociale-cijfers-2020  

 

10 belangrijke financiële checkpunten

http://bit.ly/dfs602-10-financiele-checkpunten

 

**************************************************

 

Belangrijkste belastingtarieven en overzicht tarieven en belastingschijven: http://bit.ly/dfs314-belastingtarieven 

 

PwC: Belastingplan 2020: http://bit.ly/dfs570-PwC-belastingplan-2020 en fiscale datacard 2020: http://bit.ly/dfs560-pwc-fiscale-datacard-2019-2020 

Belastingwijzigingen: http://bit.ly/dfs572-belangrijkste-belastingwijzigingen-2020

 

http://bit.ly/dfs573-belastingwijziging-2020-wat-betekent-dat-voor-u

  1. Uitkeringsbedragen-per-1-januari-2020 

  2. http://bit.ly/dfs574-uitkeringsbedragen-per-1-januari-2020 

 

Sociale zekerheid: wat verandert in 2020?

https://definancielesite.nl/routeplanner/pagina/1324-sociale-zekerheid-wat-verandert-er-in-2020/

 

 

Tarieven belastingheffing:

http://bit.ly/dfs451-wijzigingen-belastingheffing-en-tarieven

Sitemap Belastingdienst Nederland: http://bit.ly/dfs456-Sitemap-Belastingdienst-Nederland 

 

______________________________________________________________________

Financiële kernvragen

2019: belangrijkste wetswijziging voor mkb: kvk.nl/advies-en-informatie/mkb_wetgeving

PWC datacard: belastingtarieven 2019: http://bit.ly/belastingtarieven-2019 

Uitkeringsbedragen 2019: rijksoverheid.nl.pdf  

 

**********************************************************

 

http://bit.ly/dfs314-belastingtarieven 

http://bit.ly/dfs473-ontwikkeling-beurskoersen

De Financiële Begrippenlijst: http://bit.ly/dfs500-de-Financiële-Begrippenlijst

 

Regeerakkoord 2017-2021: 

http://bit.ly/dfs526-Regeerakkoord2017-2021-volgens-BDO

Veelgestelde vragen

Informatie

definancielesite is een voorlichtingssite. Doel is financieel nadeel te voorkomen en vooruit te kijken. Het is geen adviessite (zie disclaimer). U kunt via deze site:

Oplossingen