Kostenstijging

Nog21dagen
Nog386dagen
Nog568dagen
Nog752dagen
Nog752dagen
Nog1117dagen
Nog1482dagen
Nog4404dagen
Nog5500dagen
Verlopenklokken

ACTUALERT

Hindert de banner met donatieverzoek U? Met een kleine donatie verdwijnt de banner en    steunt u de doelstelling van:
www.definancielesite.nl
Financiële kernvragen

Regeerakkoord 2017-2021: 

http://bit.ly/dfs526-Regeerakkoord2017-2021-volgens-BDO

 

http://bit.ly/dfs314-belastingtarieven 
http://bit.ly/dfs473-ontwikkeling-beurskoersen
De Financiële Begrippenlijst: http://bit.ly/dfs500-de-Financiële-Begrippenlijst
 
Positivisme en vooruitgangsdenken is in een tijd van financiële voorspoed populair en terecht. Want de crisis is voorbij.
 
 
De opslag voor de aflossingsvrije hypotheek en de spaarhypotheek blijft stijgen.
fd.nl/ondernemen/1280357/banken-maken-spaar-en-aflossingsvrije-hypotheek-steeds-duurder?cid=671
 
Week 49

Stel dat de klimaatsceptici en regeringsleiders die klimaatopwarming ontkennen

geen gelijk hebben, wat gebeurt er dan?

http://bit.ly/dfs530-klimaatopwarming-VS-National-Climate-Assessment

 

Week 47
15 november is het Belastingplan 2019 in de 2de kamer angenoemen

http://bit.ly/dfs519-Belastingplan-2019

 

Week 46

13 november 2018

1ste kamer heeft Wet invoering extra geboorteverlof (34.967)

als hamerstuk afgedaan d.w.z. goedgekeurd/ aangenomen

Voor partners zeker geen hamerstuk.

http://bit.ly/dfs520-recht-op-ouderschapsverlof 

 

6 november is Wet arbeidsmarkt in balans ingediend.

Ieder met een vast of tijdelijk contract let op:

- verruiming ontslagmogelijkheden en verlaging transitievergoeding

- verruiming mogelijkheden voor flexibele arbeid

bit.ly/dfs524-wet-werk-en-zekerheid-en-wet-arbeidsmarkt-in-balans

 
Week 44

AOW-leeftijd in 2024 niet omhoog

http://bit.ly/dfs265-aow-leeftijd 

 

Nederlandse pensioenstelsel beste ter wereld

Volgens het rapport van Mercer.

http://bit.ly/dfs528-toekomst-nederlandse-pensioenstelsel

 

Vennootschapsbelasting duikt naar beneden vanaf 2019

http://bit.ly/dfs383-Vennootschapsbelasting 

Hoogste tarief onder 50%.

 

Op weg naar een tweeschijventarief voor de inkomstenbelasting

http://bit.ly/dfs527-tarieven-inkomstenbelasting 

 
Week 43

Stijging wettelijk minimumloon in 2019

http://bit.ly/dfs492-WML-loondispensatie-arbeidsgehandicapteninkomen-minder-dan-WML 

 

NHG flexibel voor zzp'ers. 12 maanden arbeidsverleden is voldoende:

http://bit.ly/dfs273-NHG-normen 

 

Door het niet doorgaan van de afschaffing van de dividendbelasting is er een bedrag beschikbaar voor herverdeling.

Dit komt ten goede aan het bedrijfsleven:

http://bit.ly/dfs525-herverdeling-heroverweging-pakket-vestigingsklimaat 

 
Week 42
De rentesubsidie wordt verkleind voor behoud van de houdbaarheid van het studiefinancieringsstelsel.
De lasten voor studenten stijgen. In de motivatie wordt uitgegaan van een gemiddelde studieschuld van €21.000.

Voor veel studenten geldt een hogere schuld en dus een grotere lastenverzwaring.

http://bit.ly/dfs179-rente-studieschuld

Oplossing; ga uit van de actuele situatie via explain

http://bit.ly/dfs523-studieschuld-effect-op-hoogte-hypotheek 

 

Week 41
12 jaar is een veel gebruikte horizon voor bestrijding van klimaatopwarming.

Bij 2 graden opwarming zijn de gevolgen:

volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/wat-maakt-een-halve-graad-extra-opwarming-eigenlijk-uit-heel-veel-/

Wat gebeurt er bij een niet onwaarschijnlijke klimaatopwarming van 3 graden? Hoe kan het u financieel raken. Bijv:

- de vervuiler betaalt

- extra heffingen voor bescherming tegen stijgend water

- beperking van de groei, economie van het genoeg

- einde fossiele brandstoffen.

 
8 oktober: VN Klimaatrapport IPCC

De gevolgen van de klimaatontwikkeling noodzaken tot het nemen van financiële

beslissingen die leiden tot hogere individuele uitgaven. De horizon is minder dan 20 jaar.

http://bit.ly/dfs521-klimaatontwikkeling-VN-IPCC-klimaatrapport

http://bit.ly/dfs522-klimaatverandering-wat-maakt-een-halve-graad-meer--uit

 

Week 40

Wanneer heb ik recht op ouderschapsverlof?

2 oktober uitbreiding goedgekeurd in 2de kamer. Langer verlof voor partners!

 http://bit.ly/dfs520-recht-op-ouderschapsverlof

 

In 2019 profiteert vrijwel iedereen van bloeiende economie

Quote: Het gaat goed met Nederland. De economie draait op volle toeren en de werkloosheid is op het laagste punt in zeventien jaar. Wie werkloos was en nu een baan vindt, voelt deze economische voorspoed direct in de portemonnee. En met het pakket maatregelen dat het kabinet in haar eerste eigen begroting neemt, zal dit komend jaar voor de meeste mensen gelden: zo’n 96 procent van de huishoudens gaat er in koopkracht op vooruit in 2019.

 https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/09/18/in-2019-profiteert-vrijwel-iedereen-van-bloeiende-economie 

 

Toch even stilstaan bij de potentiële risico's en bij de groepen voor wie mogelijk minder voorspoed dreigt. Voorlichting is immers het doel van de site.

 

Voor wie ziet de toekomst er minder rooskleurig uit
  • veel (toekomstig) gepensioneerden. Waarom?

Omdat de pensioensystemen verslechteren en de dekkingsgraad van de pensioenfondsen tekort schiet

Wat is uw pensioensysteem? http://bit.ly/dfs323-pensioensystemen 

Hoe staat uw pensioenfonds ervoor? http://bit.ly/dfs247-dekkingsgraad-individueel-pensioenfonds

Wat is de kans op indexatie? 25 sept. 2018: http://bit.ly/dfs409-beleidsdekkingsgraad-pensioenen

 

  • (ouders van) studenten. Waarom?

Omdat de rentebasis voor de studiefinanciering gebaseerd zal worden op de duurdere 10-jaars rente

in plaats van de 5-jaars rente. 2 oktober deadline voor inbreng op wetsvoorstel.

http://bit.ly/dfs514-studieschuld-wordt-duurder

 

Maanden vantevoren anticiperen op de Box 3 heffing op 1 januari van het volgend jaar lijkt voorbarig.
Dat is het niet!

 

Week 39

14 september heeft de Hoge Raad bepaalt dat onder omstandigheden recht op een transitievergoeding bestaat

bij omzetting van een voltijdbaan in een deeltijdbaan ofwel 'deelontslag'.

 http://bit.ly/dfs353-transitievergoeding-ontslag

 

Deadline voor de aanvraag eigenrisicodragerschap WGA is 2 oktober 2018.

http://bit.ly/dfs316-eigenrisicodragerschap-WGA-

 

 
 
Tarieven belastingheffing:
http://bit.ly/dfs451-wijzigingen-belastingheffing-en-tarieven
Sitemap Belastingdienst Nederland: http://bit.ly/dfs456-Sitemap-Belastingdienst-Nederland 
 
 

**********************************************************

 

Veelgestelde vragen

Informatie

definancielesite is een voorlichtingssite. Doel is financieel nadeel te voorkomen en vooruit te kijken. Het is geen adviessite (zie disclaimer). U kunt via deze site:

Oplossingen