Home

Zoek op trefwoord

Vul een financieel begrip in en lees praktische, begrijpelijke en objectieve informatie.Kostenstijging

Nog559dagen
Nog925dagen
Nog1655dagen
Nog4577dagen
Nog5673dagen
Verlopenklokken

ACTUALERT

Hindert de banner met donatieverzoek U? Met een kleine donatie verdwijnt de banner en    steunt u de doelstelling van:
www.definancielesite.nl

Financiële kernvragen

http://bit.ly/dfs314-belastingtarieven 

http://bit.ly/dfs473-ontwikkeling-beurskoersen 

 

Meer dan 6 maanden vantevoren anticiperen op de Box 3 heffing op 1 januari van het volgend jaar lijkt voorbarig.
Dat is het niet!
Week 25
Kamer van Koophandel. Belangrijkste wetswijzigingen per 1 juli 2018 voor:

zzp'ers: http://bit.ly/dfs497-wetswijziging-zzp-1-juli-2018

mkb'ers: http://bit.ly/dfs498-wetswijzigingen-mkb-1-juli-2018

 
Week 24
Vanaf 1 januari is het voorhuwelijks vermogen uitgesloten van de gemeenschap.
Een ingrijpende wijziging.
Aaanvullend beleidsbesluit over het niet heffen van schenkbelasting bij het aangaan van een huwelijk of huwelijkse voorwaarden
en het wijzigen daarvan.

http://bit.ly/dfs230-beperkte-gemeenschap-standaardregeling 

 

Week 22

Het nieuwe privacy beleid (AVG) is ingevoerd.

Als u een nieuwsbrief deelt (mailadres van derden) of u volgt uw website

via Google analytics (IP-adres) dan geldt de AVG ook voor u.

Stichting, service organisatie, vereniging, het maakt niet uit.

Verdiep u erin, en informeer derden over wat u met de gegevens wel of niet doet.

http://bit.ly/dfs488-AVG-Algemene-verordening-gegevensbescherming

 

Week 21

Vraag: hoeveel kan ik lenen voor de aankoop van een woning?

http://bit.ly/dfs496-hoeveel-kan-ik-lenen_maximale-hypotheekschuld 

 

Website uit de lucht. Wat kunt u doen?

http://bit.ly/dfs495-website-uit-de-lucht 

 
Week 20

btw terugvordering bij installatie zonnepanelen levert veel op maar luistert nauw

http://bit.ly/dfs493-btw-terugvordering-bij-installatie-zonnepanelen 

 

Arbeidsgehandicapten verdienen mogelijk straks naar arbeidsproductiviteit
http://bit.ly/dfs492-loondispensatie-arbeidsgehandicapteninkomen-minder-dan-WML
 
 
Week 19
Gestelde vraag.
Zijn gefinancierde kosten voor groot onderhoud en tuinrenovatie aftrekbaar?

http://bit.ly/dfs491-aftrekbare-kosten-eigen-woning 

 
Nu: hypotheekrenteaftrek. Uw risico: verlaging hypotheekrenteaftrek. Doel: hypotheekrente verlagen.

Raad: hypotheekrente vergelijken

 

Check de overgangsregeling als u een oldtimer heeft.

http://bit.ly/dfs489-overgangsregeling-oldtimers  en 

http://bit.ly/dfs490-classic-car_oldtimer 

 
Week 18
Herzie uw testament op de volgende mogelijkheden: 

1. vermindering van de eigen bijdrage bij opname in een verpleegtehuis: 

http://bit.ly/dfs439-opeisbaarheidsclausule

2. wilt u dat de rechter een mentor, bewindvoerder of curator aanstelt voor het

behartigen van uw zaken als u niet wilsbekwaam bent?

http://bit.ly/dfs290-levenstestament 

 

 
Week 17

25 mei is de invoeringsdatum van de AVG. Cruciaal voor elke organisatie, waarin persoonsgegevens bewerkt worden.

Niet alleen vanwege het verscherpte boetebeleid.

http://bit.ly/dfs488-AVG-Algemene-verordening-gegevensbescherming

 

Jaarruimte en reserveringsruimte:

http://bit.ly/dfs486-Box-3-heffing-verlagen-door-anticiperen 

 

Week 16
Groen beleggen: http://bit.ly/dfs486-Box-3-heffing-verlagen-door-anticiperen.

of

Schenking op papier: http://bit.ly/dfs487-schuldigerkenning_schenking-op-papier

 

 

Ook voor (ouders van) studenten leidt een stijgende rente tot kostenstijging.Wat zijn de opties? http://bit.ly/dfs485-opties-student-bij-kostenstijging-door-rentestijging 
Week 15 
Veel woningeigenaren zien de kosten stijgen bij een renteverhoging.
Wat zijn de opties?
http://bit.ly/dfs482-opties-woningeigenaar-bij-kostenstijging-door-rentestijging
 
De rentestijging nadert. Eerst in de VS:
http://bit.ly/dfs381-rentebeleid-ECB 
Wie wordt getroffen en wie heeft er baat bij?
 
BTW aftrek over zonnepanelen is vereenvoudigd
http://bit.ly/dfs480-vereenvoudigde-BTW-aftrek-zonnepanelen.  
 
Rente op een (familie) lening voor onderhoud van de eigen woning, tuinrenovatie, verven
van de eigen woning of aanleg van zonnepanelen kunt uf aftrekken. 
 http://bit.ly/dfs478-renteaftrek-lening-voor-verbouw-of-verven-of-tuinrenovatie
 
Een gift aan een vereniging kan aftrekbaar zijn!
check aan de hand van de voorwaarden en maak er een periodieke gift van.
https://definancielesite.nl/book/page/1235-check-of-uw-gift-aftrekbaar-is-door-een-periodieke/
 
Week 14
Werkloosheidscijfers stabiel maar moeten kritisch bekeken worden.
http://bit.ly/223-cbs-werkloosheidscijfers
 
 
Laatste update
27 maart 2018
 Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen weer hoger.
http://bit.ly/dfs409-beleidsdekkingsgraad-pensioenen 
 
 
Studie- scholings- opleidingskosten. 
= een persoonsgebonden aftrek en kan dus dooorgeschoven worden naar andere jaren
http://bit.ly/dfs60-persoonsgebondenaftrek
http://bit.ly/dfs476-restant-persoonsgebonden-aftrek
 
De stijgende studieschuld zorgt voor tekorten van startenden op de arbeidsmarkt.
Meer over de monitoring van de beleidsmaatregelen:
http://bit.ly/dfs229-monitoring-effecten-afschaffing-basisbeurs.  
 
Permanente educatie wordt bevorderd
door de aftrekpost opleidingskosten:
http://bit.ly/dfs472-aftrek-opleidingskosten-als-u-geen-studiefinanciering-heeft
 
 
Geef vooral als u het kunt aftrekken.
Help een ander. Eenvoudige check!
http://bit.ly/dfs465-hoe-maximaliseer-ik-mijn-gift 
 
http://bit.ly/dfs448-belastingtips-2018De tips voor u zelf kent u vast wel.
 
Bekijkt u het eens vanuit een ander, een naaste, die u kunt helpen:
Zorgbehoevenden:
- check of de giften als periodieke giften aangemerkt worden.
Geen notariële overeenkomst nodig en volledig aftrekbaar.
http://bit.ly/dfs464-aftrekbaarheid-giften 
 
- aftrek van zorgkosten: http://bit.ly/dfs104-zorgkosten 
belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/belastingaangifte/content/overzicht-zorgkosten 
 
Roadmap vervanging Wet DBA. Uitstel tot 1 januari 2020: 
http://bit.ly/dfs462-Roadmap-vervanging-wet-DBA 
 
Week 11
En de beleidsdekkingsgraad van pensioenfondsen blijft stijgen
maar de pensioenen blijven veelal dalen:
http://bit.ly/dfs409-beleidsdekkingsgraad-pensioenen 
http://bit.ly/dfs461-dekkingsgraad-pensioenfondsen-blijft-stijgen 
 
Tarieven belastingheffing:
http://bit.ly/dfs451-wijzigingen-belastingheffing-en-tarieven
Sitemap Belastingdienst Nederland: http://bit.ly/dfs456-Sitemap-Belastingdienst-Nederland 
 
 

**********************************************************

 

Veelgestelde vragen

Informatie

definancielesite is een voorlichtingssite. Doel is financieel nadeel te voorkomen en vooruit te kijken. Het is geen adviessite (zie disclaimer). U kunt via deze site: