Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De gestelde vragen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid bekeken en mogelijk beantwoord. Niettemin is het gebruik van de antwoorden te allen tijde voor eigen rekening en risico van de gebruiker. Omdat er geen inzicht is in de persoonlijke omstandigheden wordt er algemene informatie gegeven naar beste weten en kunnen van de betreffende beantwoorder. Deze informatie kan in individuele situaties soms niet van toepassing zijn. De website is geen adviessite. Voor individueel advies wordt verwezen naar professionele adviseurs.

De beheerders van deze website, alsmede de beantwoorders van de vragen aanvaarden derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de verstrekte informatie of gegeven antwoorden. Elk gebruik hiervan geschiedt op eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker of vragensteller en de gebruiker is zelve verantwoordelijk voor zijn handelingen en/of op basis van de antwoorden verrichte handelingen of nalaten. Door gebruik van deze website aanvaardt de gebruiker deze eigen verantwoordelijkheid en restrictie van aansprakelijkheid.

Oplossingen