Nieuws


Regeerakkoord

2022-01-11 18:01:04 - Lees meer ...

Belastingplan 2021

2020-10-17 11:10:56 - Lees meer ...

Pensioenakkoord

22 juni 2020: Relevante stukken over het Pensioenakkoord, vrijgegeven door minister Koolmees

http://bit.ly/dfs549-pensioenakkoord

2020-06-23 18:06:22 - Lees meer ...

Begrotingstekort van 92 miljard euro verwacht

2020-05-21 10:05:57 - Lees meer ...

2020-2021 Scenario's coronacrisis CPB

2020-2021 Scenario's coronacrisis CPB

https://bit.ly/dfs617-scenarios-coronacrisis-2020-2021 

 

2020-03-27 08:03:44 - Lees meer ...

3 maart economische raming 2020 en 2021

Publicatie economische raming 2020 en 2021 en middellangetermijnverkenning 2022-2025 

https://www.cpb.nl/publicatie-economische-raming-2020-en-2021-en-middellangetermijnverkenning-2022-2025

 

CEP 2020, raming voor 2020 en 2021 plus MLT

2020-03-03 19:03:08 - Lees meer ...

Rapport 'In wat voor land willen wij werken?' Eindrapport van de Commissie Regulering van Werk (Commissie-Borstlap).

http://bit.ly/dfs606-advies-commissie-Borstlap-zzp-positie

Rapport 'In wat voor land willen wij werken?' Eindrapport van de Commissie Regulering van Werk (Commissie-Borstlap).

2020-01-31 08:01:22 - Lees meer ...

advies-luchtvaartsector-van-het-adviescollege-stikstofproblematiek

2020-01-15 22:01:51 - Lees meer ...

What is the Green Deal Investment Plan?

2020-01-15 10:01:58 - Lees meer ...

17 dec.: Overheidsfinanciën niet houdbaar op lange termijn

https://www.cpb.nl/zorgen-om-morgen#docid-160099 

Persbericht cpb
Het houdbaarheidssaldo van de Nederlandse overheidsfinanciën is veranderd van een klein overschot in 2014 naar een tekort van 1,6% van het bruto binnenland product (bbp),...
2019-12-17 12:12:29 - Lees meer ...

Oplossingen