Nieuws


advies-luchtvaartsector-van-het-adviescollege-stikstofproblematiek

2020-01-15 22:01:51 - Lees meer ...

What is the Green Deal Investment Plan?

2020-01-15 10:01:58 - Lees meer ...

17 dec.: Overheidsfinanciën niet houdbaar op lange termijn

https://www.cpb.nl/zorgen-om-morgen#docid-160099 

Persbericht cpb
Het houdbaarheidssaldo van de Nederlandse overheidsfinanciën is veranderd van een klein overschot in 2014 naar een tekort van 1,6% van het bruto binnenland product (bbp),...
2019-12-17 12:12:29 - Lees meer ...

middellangetermijnverkenning-2022-2025

cpb.nl/middellangetermijnverkenning-2022-2025

cpb.nl. quote

Economische groei zwakt af en groei zorguitgaven houdt aan

2019-11-18 12:11:10 - Lees meer ...

Doorrekening Klimaatakkoord

2019-11-01 19:11:36 - Lees meer ...

Troonrede, Belastingplan en Miljoenennota 2020

2020: Belastingplan en Miljoenennota: http://bit.ly/dfs565-Belastingplan-Miljoenennota-2020

2019-09-17 20:09:27 - Lees meer ...

1 juli 2019

2019-06-24 20:06:14 - Lees meer ...

3 juni: Wet renteverhoging studiefinanciering ingetrokken

Wetsvoorstel (renteverhoging op studiefinanciering) is op 3 juni 2019 ingetrokken: http://bit.ly/dfs548-renteverhoging-studiefinanciering

 

2019-06-03 19:06:38 - Lees meer ...

klimaatwet

Klimaatwet: http://bit.ly/dfs546-klimaatwet

Memorie van toelichting: https://www.eerstekamer.nl/9370000/1/j9vvkfvj6b325az/vkwqloi064ya/f=y.pdf 

 

1ste kamer

quote

Het voorstel stelt klimaatdoelstellingen...

2019-05-29 14:05:09 - Lees meer ...

21 maart 2019

2019-03-21 09:03:30 - Lees meer ...

Oplossingen