Zoek op trefwoord

Vul een financieel begrip in en lees praktische, begrijpelijke en objectieve informatie.


Beste bezoekers,
www.definancielesite.nl zal als kosteloze, onafhankelijke en kritische financiële voorlichtingssite vanaf heden niet meer geactualiseerd worden.
De uitgebreide databank, bezocht door meer dan 263.000 bezoekers, zal tot 1 juli beschikbaar zijn om te raadplegen.
U kunt de websites van overheidsinstellingen voor informatie raadplegen. En dat is in deze tijd met ingrijpende wijzigingen op gebieden als o.a. studiefinanciering, sociale voorzieningen, Box 3 heffing, afbouw van ondernemersfaciliteiten, meer dan noodzakelijk. Schuldhulpverlening is nu van essentieel belang.
Indien u belang hecht aan een financieel klankbord, kunt u mailen naar info@definancielesite.nl. Ook tot na 1 juli beschikbaar voor u.


Nieuws


Regeerakkoord

2022-01-11 18:01:04 - Lees meer ...

Belastingplan 2021

2020-10-17 11:10:56 - Lees meer ...

Pensioenakkoord

22 juni 2020: Relevante stukken over het Pensioenakkoord, vrijgegeven door minister Koolmees

http://bit.ly/dfs549-pensioenakkoord

2020-06-23 18:06:22 - Lees meer ...

Begrotingstekort van 92 miljard euro verwacht

2020-05-21 10:05:57 - Lees meer ...

2020-2021 Scenario's coronacrisis CPB

2020-2021 Scenario's coronacrisis CPB

https://bit.ly/dfs617-scenarios-coronacrisis-2020-2021 

 

2020-03-27 08:03:44 - Lees meer ...

3 maart economische raming 2020 en 2021

Publicatie economische raming 2020 en 2021 en middellangetermijnverkenning 2022-2025 

https://www.cpb.nl/publicatie-economische-raming-2020-en-2021-en-middellangetermijnverkenning-2022-2025

 

CEP 2020, raming voor 2020 en 2021 plus MLT

2020-03-03 19:03:08 - Lees meer ...

Rapport 'In wat voor land willen wij werken?' Eindrapport van de Commissie Regulering van Werk (Commissie-Borstlap).

http://bit.ly/dfs606-advies-commissie-Borstlap-zzp-positie

Rapport 'In wat voor land willen wij werken?' Eindrapport van de Commissie Regulering van Werk (Commissie-Borstlap).

2020-01-31 08:01:22 - Lees meer ...

advies-luchtvaartsector-van-het-adviescollege-stikstofproblematiek

2020-01-15 22:01:51 - Lees meer ...

What is the Green Deal Investment Plan?

2020-01-15 10:01:58 - Lees meer ...

17 dec.: Overheidsfinanciën niet houdbaar op lange termijn

https://www.cpb.nl/zorgen-om-morgen#docid-160099 

Persbericht cpb
Het houdbaarheidssaldo van de Nederlandse overheidsfinanciën is veranderd van een klein overschot in 2014 naar een tekort van 1,6% van het bruto binnenland product (bbp),...
2019-12-17 12:12:29 - Lees meer ...

Oplossingen