Nieuws


Invoering sociaal leenstelsel

Maatregelen die de levensloop van aanstaande studenten ingrijpend zullen beïnvloeden? In de brief van OCW over invoering van het sociaal leenstelsel is bepaald:

-Invoering sociaal leenstelsel masterfase per 1-9-2014

-Invoering sociaal leenstelsel bachelor fase 1-9-2015

-Kwaliteit bevorderende maatregelen en bewustere studiekeuze. Wetsvoorstel Kwaliteit...

2013-06-26 13:06:30 - Lees meer ...

Aanpassing hypotheekregels

Verzachting aflossingsregel. In een breed akkoord over de woningmarkt en bouwsector zijn enkele aanpassingen getroffen op de algehele regeling van volledige aflossing.

  • mogelijkheid van een 2de lening tot 50% met een looptijd van 35 jaar maar met een niet aftrekbare rente;
  • btw-verlaging van 21% naar 6% voor verbouwing per 1 maart 2013;
  • diverse...
2013-02-19 22:02:44 - Lees meer ...

Belastingplan 2013

Tarieven 2013. Belangrijkste wijzigingen in de belastingheffing Kijk op circulaire d.d. 19-12-2012 van Financiën op www.rijksoverheid.nl onder Wijziging in de belastingheffing

2012-12-29 11:12:41 - Lees meer ...

Belastingwetten 2013 goedgekeurd


Warning: DOMDocument::loadHTML(): htmlParseEntityRef: expecting ';' in Entity, line: 2 in /home/sensi/sites/definancielesite/src/ERunner/Bundle/FinFrontEndBundle/Twig/FinancieleTwigExtension.php on line 65

17/18 december 2012 zijn ingrijpende belastinghervormingen goedgekeurd. Zie op www.eerstekamer.nl onder

1. Belastingplan 2013 en voorstel...

2012-12-25 13:12:58 - Lees meer ...

Starterhypotheek versoepeld

Starterhypotheken sneller afsluiten doordat niet alleen rekening gehouden wordt met een vehoging van het arbeidsinkomen binnen 6 maanden met onvoorwaardelijke schriftelijke bevestiging door de werkgever. Ook in geval van inkomensperspectieven op basis van objectieve criteria binnen een redelijke termijn is het mogelijk voor financiers rekening te houden met een verhoogd inkomen....

2012-12-14 20:12:53 - Lees meer ...

Inkomensafhankelijke zorgpremie

Motie van de heren Zijlstra en Samsom dd 13-11-2012. Daarin:

- wordt afgezien van de inkomensafhankelijke zorgpremie

- vindt compensatie plaats door verhoging van de algemene heffingskorting en arbeidskorting

- geldt vanaf 2014 verlaging van de maximum hypotheekrenteaftrek in stappen van 1/2% per jaar tot 38%. Let op: dit geldt voor bestaande...

2012-11-23 12:11:25 - Lees meer ...

Doorrekening Regeerakkoord

Het Regeerakkoord 2012 is doorgerekend door het Centraal Planbureau. Zie op www.cpb.nl onder publicaties:

Actualisatie analyse economische effecten financieel kader Regeerakkoord.

2012-11-13 12:11:49 - Lees meer ...

Renteaftrek restschuld

Woningen staan 'onder water' en worden verkocht met een restschuld. De opbrengst is lager dan de woningfinanciering. Als de woning met verleis is verkocht en de restschuld gefinancierd is, zijn rente en kosten op de restschuldfinanciering van 1-1-2003 t/m 31-12-2017 aftrekbaar. Er geldt geen aflossingsverplichting voor de lening.

Zie op www.rijksoverheid.nl...

2012-11-08 20:11:07 - Lees meer ...

Regeerakkoord 29-10-2012

Snel, strak bezuinigend, eerst het zuur dan het zoet, doortastend. 

Sociaal. Ieder draagt een steentje bij maar sommigen onevenredig veel.

 

Bekijk het originele document: REGEERAKKOORD 29 okotober 2012. Bruggen slaan op: www.kabinetsformatie2012.nl op regeerakkoord

 

 

DE...

2012-10-30 09:10:18 - Lees meer ...

Deelakkoord 1-10

VVD en PvdA hebben de voorstellen van de begroting 2013 aangepast. Belangrijke wijzigingen zijn:

Geen doorgang vinden:

- langstudeerdersboete

- forensentaks

- eigen bijdrage liggeld in ziekenhuis

- eigen bijdrage geestelijke gezondheidszorg

- modernisering Ziektewet voor flexwerkers (uitstel!)

- vitaliteitssparen.

 

Extra...

2012-10-02 09:10:44 - Lees meer ...

Oplossingen