Nieuws


Belastingplan 2013

Belastingplan 2013 detailinformatie/links

 

Wijzigingen van de regels in 2013 zijn deels al wettelijk goedgekeurd en deels in onderhandeling. Tegen nieuwe regels die bekend zijn, kunt u maatregelen treffen. Naar de uitkomst van in het openbaar besproken hoofdonderwerpen kunnen wij...

2012-09-19 13:09:09 - Lees meer ...

Flexibilisering bv-recht

Flexibisering vanaf 1 oktober 2012. Een wet om de oprichting van BV’s te vereenvoudigen. Daarin wordt o.a. voorgesteld om de kapitaaleis van €18.000 bij de oprichting van een vennootschap te laten vervallen en dus ook de vereiste bankverklaring/ accountantsverklaring. 

Ook kunnen nieuwe bepalingen in de statuten opgenomen worden ter zake van...

2012-09-08 13:09:21 - Lees meer ...

Fiscale maatregelen (21/6/12)

21 juni 2012: akkoord 2de kamer op UFM, o.a. bevattend:

 

  • per 1-10-2012 stijging algemeen BTW tarief van 19% naar 21%;
  • structurele verlaging overdrachtsbelasting op 2%;
  • vergroeningspakket, waaronder heffingskorting van 0,7% voor groen beleggen/groen financieren;
  • per 1-1-2013 afschaffing van heffingskorting en vrijstellingen...
2012-06-24 10:06:07 - Lees meer ...

VOORJAARSNOTA (25/5/12)

Neem niet genoegen met minder dan het brondocument: Voorjaarsnota 2012

 

De grote lijnen van het akkoord zijn bekend. De belangrijkste maatregelen van het bezuinigingsplan zijn lastenverzwaring,...

2012-04-27 10:04:57 - Lees meer ...

Tarieven 2012


Warning: DOMDocument::loadHTML(): Tag a... invalid in Entity, line: 4 in /home/sensi/sites/definancielesite/src/ERunner/Bundle/FinFrontEndBundle/Twig/FinancieleTwigExtension.php on line 65

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Couldn't find end of Start Tag a... in Entity, line: 4 in /home/sensi/sites/definancielesite/src/ERunner/Bundle/FinFrontEndBundle/Twig/FinancieleTwigExtension.php on line 65

Op de site van de Rijksoverheid zijn de sociale lasten en belastingen voor 2012 te vinden. Zie onder:

Sociale verzekeringen 2012

Belastingen

2011-12-22 09:12:29 - Lees meer ...

Miljoenennota/MEV 2012

Zie onder: Miljoenennota 2012 en de Macro Economische Verkenning (MEV) en ook als pdf.

Rijksbegroting/Miljoenennota...

2011-09-15 18:09:18 - Lees meer ...

Personenvennootschappen

September 2011 is het besluit genomen om het wetsvoorstel Personenvennootschappen in te trekken. In een brief is onderbouwd dat het voorstel vooral het MKB meer lasten...

2011-09-13 09:09:16 - Lees meer ...

Verlaging overdrachtsbelasting

Door de crisis staat de woningmarkt stil. Dat komt door te weinig investeringen en te weinig doorstroming. De regering wil het vertrouwen in de woningmarkt vergroten en daarmee de investeringsbereidheid en de doorstroming bevorderen. Het middel is een verlaging van de overdrachtsbelasting voor 1 jaar van 6% naar 2%. De regeling gaat in op 15 juni 2011 en geldt tot 1 juli 2012. Het...

2011-07-05 09:07:14 - Lees meer ...

Pensioensite

http://www.pensioenkijker.nl/home is van start gegaan. Daarmee wordt kennis verschaft over ieders pensioensituatie en wordt iedereen gestimuleerd om over de pensioensituatie na te denken. U krijgt objectieve informatie over pensioen.

Het initiatief wordt ondersteund door de overheid en wordt gedragen door een grote hoeveelheid consumentenorganisaties,...

2011-01-12 18:01:17 - Lees meer ...

Btw verlaging bij verbouw.

Voordeel tot 1 juli 2011. De btw is verlaagd voor verbouwingen van 19% tot 6%. De regeling geldt voor verbouw- en herstelwerkzaamheden aan eigen woningen of beleggingspanden. Alleen arbeid valt onder de regeling dus niet kosten voor het materiaal. U moet het pand meer dan 2 jaar in bezit hebben.

Zie op de site van de Belastingdienst...

2011-01-04 15:01:16 - Lees meer ...

Oplossingen