Nieuws


Financieringslastpercentages-leennormen-2018

2017-11-10 16:11:03 - Lees meer ...

10 oktober Regeerakkoord

REGEERAKKOORD 'VERTROUWEN IN DE TOEKOMST'

2017-10-28 05:10:19 - Lees meer ...

Miljoenennota en Rijksbegroting 2018

2017-09-19 13:09:16 - Lees meer ...

Macro Economische Verkenning 2015-2018

2017-08-16 17:08:35 - Lees meer ...

16 juni: Rekenregels 2017

rijksoverheid.nl

Quote

In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2017 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. Ook zijn de belangrijkste beleidswijzigingen...

2017-06-16 06:06:33 - Lees meer ...

Juniraming 2017

2017-06-14 07:06:30 - Lees meer ...

Voorjaarsnota 2017

2017-06-01 07:06:36 - Lees meer ...

24 maart Centraal Economisch Plan 2017

2017-03-21 10:03:26 - Lees meer ...

CPB doorrekening verkiezingsprogramma's 2017

2017-02-16 14:02:25 - Lees meer ...

belastingtarieven-en-schijven-alle-boxen

2017-01-11 09:01:29 - Lees meer ...

Oplossingen