Nieuws


27/4 CPB studie.

Arbeidsmarktfactoren zijn geanalyseerd in de studie Kansrijk arbeidsmarktbeleid

2015-04-27 08:04:35 - Lees meer ...

CPB kortetermijnraming

CPB ramingcijfers 2013-2016cijfer/kortetermijnraming-maart-2015 en conclusies

 

2015-03-05 12:03:03 - Lees meer ...

Belastingplan 2015

17 dec. 2014 is het  BELASTINGPLAN 2015 aangenomen

2014-12-17 09:12:13 - Lees meer ...

Troonrede 2014

Veel onzekerheden vanwege de gevaarlijke internationale situatie. Financieel grootse plannen op het gebied van zorg en arbeid. Weinig direct effectieve maatregelen. Geen vermelding van de zware lasten voor 2015.

U vindt:

Troonrede 2014 op rijksoverheid.nl onder troonrede-2014

Miljoenennota...

2014-09-16 21:09:29 - Lees meer ...

CPB raming 2014-2015

Groei van 3/4% tot 11/4% is da basis van de geactualiseerde CPB raming.

Dat bepaalt mede de besluitvorming rond de Begroting 2015.

Zie op cpb.nl onder geactualiseerde-cpb-raming-2014-2015.

2014-08-14 12:08:29 - Lees meer ...

Hervorming studiefinanciering

2014-07-11 18:07:51 - Lees meer ...

Wmo

9 juli: wmo 2015 aangenomen. eerstekamer.nl

2014-07-09 00:07:56 - Lees meer ...

Participatiewet

1 juli 2014 is de Participatiewet definitief

Vanaf 6 december 2013 is de naam 'Invoeringswet Wet werken naar vermogen' gewijzigd in 'Invoeringswet Participatiewet'. De Wet werk en bijstand krijgt met dit wetsvoorstel 'Participatiewet' als naam. De Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten krijgt de naam 'Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten'.

Wijziging...

2014-07-01 15:07:07 - Lees meer ...

Wet hervorming kindregelingen

24 juni 2014 Wet hervorming kindregelingen aangenomen.

http://bit.ly/1sCuokW

 

 

2014-06-24 22:06:40 - Lees meer ...

Wet Werk en Zekerheid

10 juni is de Wet Werk en Zekerheid definitief aangenomen. De gevolgen zijn ingrijpend

1ste kamer. Stemming 1ste kamer 10 juni. Aangenomen met 50% plus 3 stemmen meerderheid. http://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33818_wet_werk_en_zekerheid. Zie: http://bit.ly/1du6Pli

 

 

2014-06-11 13:06:32 - Lees meer ...

Oplossingen