Nieuws


Partneralimentatie beperkt

14-4 Beperking duur partneralimentatie. Brief Regering

2014-04-14 09:04:40 - Lees meer ...

Eerdere nieuwsitems

14-4 Beperking duur partneralimentatie. Brief Regering

 

Herziening bbp 2010. Het tekort als % van het bbp in 2010 is door de herrekening licht gedaald. In juni worden tekorten van opvolgende jaren herrekend....

2014-04-03 10:04:13 - Lees meer ...

Herziening BBP

6 maart herziening bbp 2010. Het tekort als % van het bbp in 2010 is door de herrekening licht gedaald. In juni worden tekorten van opvolgende jaren herrekend. De Voorjaarsnota -uiterlijk 1 juni- zou de herziening van de cijfers moeten opnemen. Zie risico's afdekken.

2014-03-24 20:03:01 - Lees meer ...

Belastingtarieven 2014

1 januari 2014. Wijzigingen in de belastingheffing. Goedgekeurd op 18 december in de 1ste kamer.

Nieuwe tarieven zie op:

rijksoverheid.nl onder wijzigingen-in-de-belastingheffing-met-ingang-van-1-januari-2014.html

of

voor...

2013-12-24 15:12:59 - Lees meer ...

Wet maatregelen woningmarkt

17-12-2013. Wet maatregelen woningmarkt 2014 II in 1ste kamer aangenomen

Wat betekent dat voor u? Zie verlaging hypotheekrenteaftrek.

2013-12-18 11:12:21 - Lees meer ...

Belastingplan 2014

19/11/2013: Belastingplan 2014 aangenomen in 2de kamer. Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2014) is ook aangenomen. Zie: meer informatie.

2013-11-20 10:11:04 - Lees meer ...

Miljoenennota 2014


Warning: DOMDocument::loadHTML(): htmlParseEntityRef: expecting ';' in Entity, line: 1 in /home/sensi/sites/definancielesite/src/ERunner/Bundle/FinFrontEndBundle/Twig/FinancieleTwigExtension.php on line 65

Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving! Zie op rijksoverheid.nl onder Troonrede 2013, Miljoenennota...

2013-09-20 12:09:28 - Lees meer ...

Aftrekbaarheid advieskosten

Advieskosten voor complexe producten zijn niet aftrekbaar. Advieskosten voor het sluiten van hypothecaire leningen zijn vooralsnog een uitzondering. Zie: http://definancielesite.nl/routeplanner/pagina/408-Retourprovisie.html

2013-08-22 11:08:00 - Lees meer ...

Invoering sociaal leenstelsel

Maatregelen die de levensloop van aanstaande studenten ingrijpend zullen beïnvloeden? In de brief van OCW over invoering van het sociaal leenstelsel is bepaald:

-Invoering sociaal leenstelsel masterfase per 1-9-2014

-Invoering sociaal leenstelsel bachelor fase 1-9-2015

-Kwaliteit bevorderende maatregelen en bewustere studiekeuze. Wetsvoorstel Kwaliteit...

2013-06-26 13:06:30 - Lees meer ...

Aanpassing hypotheekregels

Verzachting aflossingsregel. In een breed akkoord over de woningmarkt en bouwsector zijn enkele aanpassingen getroffen op de algehele regeling van volledige aflossing.

  • mogelijkheid van een 2de lening tot 50% met een looptijd van 35 jaar maar met een niet aftrekbare rente;
  • btw-verlaging van 21% naar 6% voor verbouwing per 1 maart 2013;
  • diverse...
2013-02-19 22:02:44 - Lees meer ...

Oplossingen