Nieuws


Pensioenopbouw verlaagd

27 mei Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen in 1ste kamer goedgekeurd. Zie: http://bit.ly/1m8wEaV

2014-05-28 10:05:19 - Lees meer ...

Huurverhogingen

1 juli stijgen de huren ver boven de inflatie. Controleer en plan: http://definancielesite.nl/routeplanner/pagina/784-Inkomensafhankelijke-huurverhoging.html

2014-05-22 16:05:16 - Lees meer ...

Partneralimentatie beperkt

14-4 Beperking duur partneralimentatie. Brief Regering

2014-04-14 09:04:40 - Lees meer ...

Eerdere nieuwsitems

14-4 Beperking duur partneralimentatie. Brief Regering

 

Herziening bbp 2010. Het tekort als % van het bbp in 2010 is door de herrekening licht gedaald. In juni worden tekorten van opvolgende jaren herrekend....

2014-04-03 10:04:13 - Lees meer ...

Herziening BBP

6 maart herziening bbp 2010. Het tekort als % van het bbp in 2010 is door de herrekening licht gedaald. In juni worden tekorten van opvolgende jaren herrekend. De Voorjaarsnota -uiterlijk 1 juni- zou de herziening van de cijfers moeten opnemen. Zie risico's afdekken.

2014-03-24 20:03:01 - Lees meer ...

Belastingtarieven 2014

1 januari 2014. Wijzigingen in de belastingheffing. Goedgekeurd op 18 december in de 1ste kamer.

Nieuwe tarieven zie op:

rijksoverheid.nl onder wijzigingen-in-de-belastingheffing-met-ingang-van-1-januari-2014.html

of

voor...

2013-12-24 15:12:59 - Lees meer ...

Wet maatregelen woningmarkt

17-12-2013. Wet maatregelen woningmarkt 2014 II in 1ste kamer aangenomen

Wat betekent dat voor u? Zie verlaging hypotheekrenteaftrek.

2013-12-18 11:12:21 - Lees meer ...

Belastingplan 2014

19/11/2013: Belastingplan 2014 aangenomen in 2de kamer. Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2014) is ook aangenomen. Zie: meer informatie.

2013-11-20 10:11:04 - Lees meer ...

Miljoenennota 2014


Warning: DOMDocument::loadHTML(): htmlParseEntityRef: expecting ';' in Entity, line: 1 in /home/sensi/sites/definancielesite/src/ERunner/Bundle/FinFrontEndBundle/Twig/FinancieleTwigExtension.php on line 65

Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving! Zie op rijksoverheid.nl onder Troonrede 2013, Miljoenennota...

2013-09-20 12:09:28 - Lees meer ...

Aftrekbaarheid advieskosten

Advieskosten voor complexe producten zijn niet aftrekbaar. Advieskosten voor het sluiten van hypothecaire leningen zijn vooralsnog een uitzondering. Zie: http://definancielesite.nl/routeplanner/pagina/408-Retourprovisie.html

2013-08-22 11:08:00 - Lees meer ...

Oplossingen