Verlaging overdrachtsbelasting

Door de crisis staat de woningmarkt stil. Dat komt door te weinig investeringen en te weinig doorstroming. De regering wil het vertrouwen in de woningmarkt vergroten en daarmee de investeringsbereidheid en de doorstroming bevorderen. Het middel is een verlaging van de overdrachtsbelasting voor 1 jaar van 6% naar 2%. De regeling gaat in op 15 juni 2011 en geldt tot 1 juli 2012. Het moment van de juridische overdracht is bepalend voor toepassing van de regeling. Zie op Uw Financiële Routeplanner en op de site van de Rijksoverheid.


2011-07-05 09:07:14

Oplossingen