Personenvennootschappen

September 2011 is het besluit genomen om het wetsvoorstel Personenvennootschappen in te trekken. In een brief is onderbouwd dat het voorstel vooral het MKB meer lasten dan baten brengt. De belangenorganisaties hebben zich tegen invoering uitgesproken. De nadelen van intrekking zijn dat een zeer lang wetgevingsproces achteraf zinloos blijkt te zijn geweest. Daarnaast heeft een aantal vrije beroepers vooruitlopend op de invoering van de wet ten onrechte de maatschap omgezet in een BV.


2011-09-13 09:09:16

Oplossingen