Fiscale maatregelen (21/6/12)

21 juni 2012: akkoord 2de kamer op UFM, o.a. bevattend:

 

  • per 1-10-2012 stijging algemeen BTW tarief van 19% naar 21%;
  • structurele verlaging overdrachtsbelasting op 2%;
  • vergroeningspakket, waaronder heffingskorting van 0,7% voor groen beleggen/groen financieren;
  • per 1-1-2013 afschaffing van heffingskorting en vrijstellingen voor sociaal-ethisch beleggen, cultureel beleggen en durfkapitaal;
  • werkgeversheffing hoge lonen van 16% over het in 2012 genoten loon plus bonus boven € 150.000;
  • werkgeversheffing over excessieve vertrekvergoedingen van 75%;
  • aanpassing van de aftrek van deelnemingsrente;
  • verhoging alcohol- en tabaksaccijns;
  • per 1-7-2012 verlaging van het btw-tarief voor kunsten naar 6 procent.

Verdubbeling van de bankenbelasting en de aanscherping van het Witteveenkader zijn in andere wetten uitgewerkt

 

Hervorming van de woningmarkt en het afschaffen van de onbelaste kilometervergoeding voor woon-werkverkeer, wordt uitgewerkt in het Belastingplan 2013.

 

Neem niet genoegen met minder dan het brondocument:


2012-06-24 10:06:07