Flexibilisering bv-recht

Flexibisering vanaf 1 oktober 2012. Een wet om de oprichting van BV’s te vereenvoudigen. Daarin wordt o.a. voorgesteld om de kapitaaleis van €18.000 bij de oprichting van een vennootschap te laten vervallen en dus ook de vereiste bankverklaring/ accountantsverklaring. 

Ook kunnen nieuwe bepalingen in de statuten opgenomen worden ter zake van aandeelsoorten (stemrechtloze aandelen of winstrechtloze aandelen), prijsbepaling van de aandelen, overdracht van aandelen, vergaderplaats buiten Nederland en besluitvorming buiten de Algemene vergadering.

 

Zie op wet Flexibilisering bv-recht, www.kvk.nl onder het nieuwe bv-recht en op www.officielebekendmakingen.nl voor de originele wetstekst.


2012-09-08 13:09:21