Deelakkoord 1-10

VVD en PvdA hebben de voorstellen van de begroting 2013 aangepast. Belangrijke wijzigingen zijn:

Geen doorgang vinden:

- langstudeerdersboete

- forensentaks

- eigen bijdrage liggeld in ziekenhuis

- eigen bijdrage geestelijke gezondheidszorg

- modernisering Ziektewet voor flexwerkers (uitstel!)

- vitaliteitssparen.

 

Extra wordt ingevoerd:

- verhoging assurantiebelasting

- vervroeging uitstel AOW-uitkering tot 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021

- sociale maatregelen om de nadelen van het vervroegd uitstel AOW-uitkering te verzachten voor lage inkomens d.m.v. aanpassing mobiliteitsbonus en doorwerkbonus en overbruggingsregeling AOW-verhoging.

 

Deelakkoord: zie op www.kabinetsformatie2012.nl



2012-10-02 09:10:44

Oplossingen