Renteaftrek restschuld

Woningen staan 'onder water' en worden verkocht met een restschuld. De opbrengst is lager dan de woningfinanciering. Als de woning met verleis is verkocht en de restschuld gefinancierd is, zijn rente en kosten op de restschuldfinanciering van 1-1-2003 t/m 31-12-2017 aftrekbaar. Er geldt geen aflossingsverplichting voor de lening.

Zie op www.rijksoverheid.nl onder Regeringsnieuws d.d. 8-11-2012.


2012-11-08 20:11:07

Oplossingen