Doorrekening Regeerakkoord

Het Regeerakkoord 2012 is doorgerekend door het Centraal Planbureau. Zie op www.cpb.nl onder publicaties:

Actualisatie analyse economische effecten financieel kader Regeerakkoord.


2012-11-13 12:11:49

Oplossingen