Inkomensafhankelijke zorgpremie

Motie van de heren Zijlstra en Samsom dd 13-11-2012. Daarin:

- wordt afgezien van de inkomensafhankelijke zorgpremie

- vindt compensatie plaats door verhoging van de algemene heffingskorting en arbeidskorting

- geldt vanaf 2014 verlaging van de maximum hypotheekrenteaftrek in stappen van 1/2% per jaar tot 38%. Let op: dit geldt voor bestaande en nieuwe hypotheken

- wordt € 250 miljoen geresreveerd voor de sociale agenda.

Zie op www.rijksoverheid.nl. onder Motie zijlstra-samsom nr. 32.


2012-11-23 12:11:25

Oplossingen