Miljoenennota 2014

Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving! Zie op rijksoverheid.nl onder Troonrede 2013, Miljoenennota 2014 en Belastingplan 2014  en op cpb.nl onder Macro Economische Verkenning 2014. Zie ook op rijksoverheid.nl onder:

Begroting SZW 2014: een toekomstbestendige arbeidsmarkt en betaalbare sociale zekerheid. Financieel nadelen vallen in komende jaren bij hogere inkomens, pensioengerechtigden, woningbezitters, zorgbehoevenden, samenwoners met 1 inkomen boven modaal, studenten, toekomstig werklozen. Stimuleringsmaatregelen gelden voor de woningmarkt, arbeidsmarkt, financiering van MKB en bevordering van investeringen en innovaties. Zie voor financiële effecten op nibud.nl onder NIBUD koopkrachtberekeningen.

Wat zijn de plannen? Zie op Miljoenennota 2014.


2013-09-20 12:09:28

Oplossingen