Herziening BBP

6 maart herziening bbp 2010. Het tekort als % van het bbp in 2010 is door de herrekening licht gedaald. In juni worden tekorten van opvolgende jaren herrekend. De Voorjaarsnota -uiterlijk 1 juni- zou de herziening van de cijfers moeten opnemen. Zie risico's afdekken.


2014-03-24 20:03:01

Oplossingen