CBS levensverwachting

Verdere oprekking AOW-leeftijd na 2022: http://bit.ly/dfs265-aow-leeftijd. De pensioenrichtleeftijd zal met ingang van 1 januari 2018 worden verhoogd van 67 naar 68 jaar.

http://bit.ly/dfs266-cbs-levensverwachting.


2016-10-31 22:10:31