Monitor Brede Welvaart

https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2018/20/monitor-brede-welvaart-2018

 

Quote

In deze eerste editie van de Monitor Brede Welvaart beschrijft het CBS hoe de welvaart in de brede zin van het woord zich in Nederland ontwikkelt. De monitor beschrijft zowel de economische als de ecologische en sociaal-maatschappelijke aspecten van welvaart. Er wordt daarbij niet alleen gekeken naar het niveau van brede welvaart “Hier en Nu”, maar ook in hoeverre dit welvaartsstreven mogelijk een druk legt op volgende generaties in Nederland (brede welvaart “Later”) of op andere landen (brede welvaart “Elders”).

Unquote


2018-05-24 10:05:20

Oplossingen