20 juni Circulaire economie

CPB: Circulaire economie is het streven. Dat begint bij beprijzing van de milieuschade.

Dus politiek vertaald, belasting voor de vervuiler.

Let op de kostenverhoging die te verwachten is.

https://www.cpb.nl/persbericht/circulaire-economie-begint-bij-beprijzing-milieuschade


2018-06-20 09:06:35

Oplossingen