Home

Zoek op trefwoord

Vul een financieel begrip in en lees praktische, begrijpelijke en objectieve informatie.TIP: financieel voordeel

Ontwikkelingen over onderstaande onderwerpen worden gecommuniceerd in de Nieuwsbrief financieel antwoord.

Studeren

http://bit.ly/dfs314-belastingtarieven

 

10 mei: check de waarde van een

koopwoning: 

http://bit.ly/dfs238-waarde-koopwoning

 

Belangrijkste wijzigingen belastingen 2016

Zie tarieven 2016

 

woningen in Groningen moeilijker verkoopbaar: http://bit.ly/dfs111-woningwaarde

 

CHECKPUNTEN voor de aangifte

5. Uiterlijk 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet kunt u bezwaar maken tegen de WOZ-waarde: http://bit.ly/dfs161-woz en http://bit.ly/dfs212-gemeentelijke-woonlasten-eigen-huisWOZ-beschikking te hoog? = te hoge belastingaanslag

4. Heb ik recht op teruggave van ingehouden belasting? http://bit.ly/dfs208-aangiftetip-6-aangifte-invullen

3. Is een voorlopige aanslag voordelig? http://bit.ly/dfs206-aangiftetip-4-voorlopige-aanslag-aanvragen 

Is loonheffingskorting correct ingehouden? http://bit.ly/dfs207-aangiftetip-5-aanvraag-loonheffingskorting 

2. Heb ik recht op heffingskortingen? http://bit.ly/dfs204-aangiftetip-2-recht-op-heffingskorting en http://bit.ly/dfs205-aangiftetip-3-niet-ingehouden-heffingskorting 

1. Heb ik recht op een toeslag? Maak een proefberekening: http://bit.ly/dfs203-aangiftetip-1-toeslagen 

 

Financiële tips: http://bit.ly/dfs210-financiele-tips

 

 

************************************************************************

Minister van Financiën/ Regering

Er is 'bezorgdheid/ongerustheid' volgens de Minister van Financiën en de Minister-president zegt: Ik snap niet dat u niet zegt: fantastisch dat het beleid werkt. Ik ga u helpen om koers te houden.' Maar de kernvraag is:

Het vermogen, het inkomen en de zekerheid komen naar verwachting niet terug. Dus tref goede voorzieningen!

 

Banken introduceren regelmatig spaarproducten en verlagen de rente na enige tijd. U krijgt geen marktconforme rente meer tenzij: Oplossing: vergelijk rentevergoeding op de betaalrekening, spaarsaldi, deposito's e.d. op vergelijkingssites. Laat u waarschuwen via een rente-alert via www.consumentenbond.nl onder Spaaralert instellen.

********************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

********************************************************************************

STUDEREN 

2 oktober 

Studenten, ouders met kinderen, zieken, gevers, rijksmonument bezitters en anderen.

Persoonsgebonden aftrek = belastingvermindering.

Let op: uitgaven plannen en bundelen en vooral kosten administreren

Meer op: http://bit.ly/dfs60-persoonsgebondenaftrek.

 

6 september

Geloof in regeringsprognose van €21.000 studieschuld = verkeerde inschatting aflossingen tenzij rekentool aflossing studieschuld

 

16 juli

studiekostenaftrek vanaf het jaar 2015/2016 afgeschaft leidt tot hogere belasting TENZIJ u  gebruik maakt van de overgangsregeling. Oplossing: overgangsregeling studiekostenaftrek

 

 

9 juli

10 APK vragen voor (ouders van) studenten 

 Zie op: 10-apk-vragen

9 juni

Studeren is leven van een te krap budget TENZIJ u toeslagen aanvraagt: oplossing: doe aangifte en vraag toeslagen aan zoals huur- en zorgtoeslag

 

9 mei

Studie en PE is onmisbaar. Studiekosten stijgen aanzienlijk TENZIJ u studiekosten aftrekt: oplossing: studiekostenaftrek

********************************************************************

Zie voor meer risico's en oplossingen voor studenten

Verdienen-inkomen

Belangrijkste wijzigingen belastingen 2016

Zie tarieven 2016

 

ALLES over Ondernemen: http://bit.ly/dfs202-alles-over-ondernemen-2015

 

Uw risico op baanverlies neemt toe, onzekerheid over de baan stijgt en de kans op een inkomenstekort bij ontslag wordt vergroot TENZIJ u anticipeert op 10 punten, alert bent en een extra spaarbuffer aanlegt

 

14 december

Zelfs zonder rekening te houden met de verborgen werkloosheid onder zzp'ers en ontmoedigden is de werkloosheid hoog: http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=80590ned&D1=2,5,12-14,17&D2=0&D3=0&D4=143-154,156-165&HDR=T&STB=G1,G2,G3&VW=T. Let op verkeerde ontslagindicatoren: http://bit.ly/dfs102-ontslagindicatoren. Wees voorbereid via financiële planning: http://bit.ly/dfs103-financieel-plan.

 

2 oktober 

Studenten, ouders met kinderen, zieken, gevers, rijksmonument bezitters en anderen.

Persoonsgebonden aftrek = belastingvermindering.

Let op: uitgaven plannen en bundelen en vooral kosten administreren

Meer op: http://bit.ly/dfs60-persoonsgebondenaftrek.

 

30 september

Werkenden, ouders, ouderen, beleggers kunnen gebruik maken van kortingen. 

Wat is het risico als u niets doet? Hogere heffing. Oplossing: heffingskortingen http://bit.ly/dfs59-heffingskortingen

 

26 juni 2015.

Dalende marktrente vergroot het verschil tussen eigen financieringslasten en financieringslasten voor een nieuwe woningfinanciering TENZIJ u middelt: oplossing: middeling, verstandig en kostenverlagend

 

23 juni

Door rentestijging op mijn consumptief krediet/ krediet op mijn bankrekening of creditcard faciliteit houd ik steeds minder geld over om van te leven TENZIJ u het consumptief krediet verlaagt: oplossingen/ consumptief krediet

 

18 juni

Pesten of mobbing door de werkgever leidt vaak tot ontslag TENZIJ: oplossing: signalen voor pesten op het werk en pesten door de werkgever/ mobbing 

 

7 mei

Bij onregelmatig inkomen is hogere belastingheffing in een jaar niet te voorkomen TENZIJ: oplossing aftrek van vooruitbetaalde rente

********************************************************************

Zie voor meer risico's en oplossingen voor verdieners

Samenleven

 

30 september

Werkenden, ouders, ouderen, beleggers kunnen gebruik maken van kortingen. 

Wat is het risico als u niets doet? Hogere heffing. Oplossing: heffingskortingen http://bit.ly/dfs59-heffingskortingen

 

28 juni 2015

Uw partner heeft geen rechten als u samenwoont/-leeft zonder iets te regelen TENZIJ u een contract opmaakt: oplossing: sluit een samenlevingscontract af. Zie ook onder verblijvingsbeding.

 

26 mei

Bij samenleven zonder samenlevingscontract heeft u geen recht op de hoge vrijstelling of lagere erfbelastingheffing TENZIJ: oplossing sluit een samenlevingscontract af.

*************************************************************************

Zie voor meer risico's en oplossingen voor gehuwden/samenlevers

Wonen

10 mei: check de waarde van een koopwoning: http://bit.ly/dfs238-waarde-koopwoning

4 april: woningen in Groningen moeilijker verkoopbaar: http://bit.ly/dfs111-woningwaarde

6 maart: Uiterlijk 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet kunt u bezwaar maken tegen de WOZ-waarde: http://bit.ly/dfs161-woz en http://bit.ly/dfs212-gemeentelijke-woonlasten-eigen-huis 

22 november: Met woningbezit loopt u risico's tenzij **28 oplossingen**

20 november: Ouderen krijgen geen financiering om te blijven wonen tenzij http://bit.ly/dfs87-blijverslening

23 oktober: De beste besparing

‘Mijn hypotheekrente is verlaagd van ca. 5% tot ca. 2%’.

De rente is historisch laag! Nieuwe woningfinanciers op de markt!

Pensioenfondsen zijn actief op de consumentenmarkt!

Hoe kan ik mijn hypotheek oversluiten?

********10 APK’s voor de woningbezitter op

http://bit.ly/dfs69-10APK-oversluiten***

9 oktober: Onderbelichte/verzwegen informatie over de Nederlandse hypotheekschuld http://bit.ly/dfs64-hypotheekschuld

Overgewaardeerde schuld = basis voor aanscherping hypotheekregels

http://bit.ly/dfs62-verscherpinghypotheekregels

 28 risico's en mogelijke oplossing: http://bit.ly/dfs63-28risicos-woning-bezit.  

2 oktober: Studenten, ouders met kinderen, zieken, gevers, rijksmonument bezitters en anderen.

Persoonsgebonden aftrek = belastingvermindering.

Let op: uitgaven plannen en bundelen en vooral kosten administreren

Meer op: http://bit.ly/dfs60-persoonsgebondenaftrek.

10 september: Starters hebben vaak een te laag inkomen voor de financiering = geen financiering tenzij maatwerk op basis van structurele inkomensverhoging

22 augustus: Welke woningeigenaar zoekt NIET uit of het mogelijk is de hypotheek in deze tijd over te sluiten. Bodemtarieven, zie www.hypotheekrente.nl 

16 augustus: 10 APK vragen van AFM over hypotheken

14 juli: Een te hoge risicoklasse bij het bepalen van de rente op de woningfinanciering leidt tot een te hoge rente TENZIJ u actie neemtcheck uw risicoklasse.!!

13 juni: Een woningfinanciering afsluiten is door de hoge rentemarge niet meer aanrekkelijk TENZIJ: oplossing: lenen bij de familie/ familiebank of via de BV

12 juni: Twee woningen zijn extra lasten TENZIJ: oplossing: dubbele renteaftrek

31 juli: Huurverhogingen van 5% leiden tot permanente extra kostenpost. Oplossing: check de huurverhoging/ maak bezwaar

4 juni: Door afbouw van de hypotheekrenteaftrek stijgen mijn kosten TENZIJ: oplossing: tijdelijke verhuur van de eigen woning

24 april: Restschuld bij verkoop niet te financieren TENZIJ: oplossing restschuld herfinancieren

*******************************************************************************

Zie voor meer risico's en oplossingen voor woningbezitters

Beschermen

1 januari 2016

wijzigingen-ww-wga-iow-en-ioaw-per-1-januari-2016

 

7 december

ziekte kinderen leidt tot kosten. Oplossing: aftrek ziektekosten van kinderen tot 27 jaar: http://bit.ly/dfs97-ziektekosten-kindtot27jaar 

 

27 november

Lage rente leidt tot aantasting pensioen:http://bit.ly/dfs92-ufr-pensioenen. Door FTK, UFR methodiek en afdekking met derivaten staan pensioenen onder druk. Check de dekkingswaarde van uw pensioenfonds. Vul uw oudedagsvoorziening aan. 

 

2 oktober 

Studenten, ouders met kinderen, zieken, gevers, rijksmonument bezitters en anderen.

Persoonsgebonden aftrek = belastingvermindering.

Let op: uitgaven plannen en bundelen en vooral kosten administreren

Meer op: http://bit.ly/dfs60-persoonsgebondenaftrek.

 

30 september

Werkenden, ouders, ouderen, beleggers kunnen gebruik maken van kortingen. 

Wat is het risico als u niets doet? Hogere heffing. Oplossing: heffingskortingen http://bit.ly/dfs59-heffingskortingen

 

28 augustus

http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2015/Pensioenen_solidariteit_en_keuzevrijheid

 

6 augustus

Dalende rente (UFR) voor het berekenen van de pensioenverplichtingen leidt tot verder uitstel van indexering en premieverhoging.  Tenzij u compenseert. Oplossing: opties voor verbetering van het pensioen

 

28 juli Wet aanpassing financieel toetsingskader (33972) - geen zorg voor nu maar wel voor morgen. http://bit.ly/dfs38-FTK 

 

24 juli

Pensioenmaatregelen leiden tot lagere pensioenuitkeringen. Oplossing: 10 APK vragen voor (toekomstig) gepensioneerden.

 

22 juli

Dalende rente leidt tot lagere pensioenuitkeringen. Oplossing: de pensioenknip: dfs36-pensioenknip 

 

20 juli

Aanpassing rekenrente leidt tot verdere uitholling ven het pensioen. Hogere premies en geen indexering in het verschiet.

 

16 mei

Onvoldoende pensioen door flexibele arbeid, werken als zzp'er, overheidsmaatregelen TENZIJ oplossing lijfrenteverzekering

 

26 april

Onvoldoende pensioen door lage rente, overheidsingrijpen en balansversterking pensioenfondsen TENZIJ oplossing pensioenaanvulling

******************************************************************************

Zie voor meer risico's en oplossingen voor zorg- en hulpbehoevenden en voor ieder die zich wil indekken voor calamiteiten

Zie op risico's en oplossingen voor (toekomstig) gepensioneerden.

Vermogen

26/1 sparen=ontsparen tenzij http://bit.ly/dfs84-10APK-voor-spaarders 

 

10 APK beleggingsvalkuilen: http://bit.ly/dfs95-10APK-beleggingsvalkuilen

 

12 december

Kan ik 1,2% heffing in Box 3 voorkomen? Oplossing: verlaag vermogen: http://bit.ly/dfs56-groenbeleggen 

 

11 november

sparen = geld verliezen tenzij 10 APK vragen voor spaarders. http://bit.ly/dfs84-10APK-voor-spaarders 

 

4 november

Woekerpolis = duurzaam en geleidelijk vermogensverlies. Oplossing: actie: http://bit.ly/dfs80-woekerpolis 

 

30 oktober

Stijgend vermogen = (2017 progressief) hogere heffing. Oplossing: rekeningen betalen betalen voor 1 januari

 

18 oktober

schenken aan uw kind = schenken aan uw schoonkind. Oplossing: uitsluitingsclausule bij testament: http://bit.ly/dfs68-uitsluitingsclausule

 

2 oktober 

Studenten, ouders met kinderen, zieken, gevers, rijksmonument bezitters en anderen.

Persoonsgebonden aftrek = belastingvermindering.

Let op: uitgaven plannen en bundelen en vooral kosten administreren

Meer op: http://bit.ly/dfs60-persoonsgebondenaftrek.

 

30 september

Werkenden, ouders, ouderen, beleggers kunnen gebruik maken van kortingen. 

Wat is het risico als u niets doet? Hogere heffing. Oplossing: heffingskortingen http://bit.ly/dfs59-heffingskortingen

 

27 september

Bij scheiding of overlijden van een kind gaat wat u geschonken heeft uit de familie tenzij u een clausule opneemt: http://bit.ly/dfs58-2trapsmaking of http://bit.ly/dfs57-uitsluitingsclausule

 

24 september

Vermogen = hogere belastingheffing tenzij u groen belegt: http://bit.ly/dfs56-groenbeleggen 

 

14 september

Schenken = belasting tenzij u 10 jaar in het buitenland verblijft: http://bit.ly/dfs47-schenken-10jaarbuitenland 

 

10 augustus

Banken introduceren regelmatig spaarproducten en verlagen de rente na enige tijd. U krijgt geen marktconforme rente meer tenzij: Oplossing: vergelijk rentevergoeding op de betaalrekening, spaarsaldi, deposito's e.d. op vergelijkingssites. Laat u waarschuwen via een rente-alert via www.consumentenbond.nl onder Spaaralert instellen.

 

11 juli

Aanvaarding van een erfenis met onvoldoende vermogensbestanddelen leidt tot aansprakelijkheid voor de schulden TENZIJ u niet zomaar aanvaardt. Oplossing: beneficiaire aanvaarding

 

3 juli 2015

De schenking aan uw kind komt bij scheiding of overlijden terecht zijn of haar partner TENZIJ u clausules opneemt als uitsluitingsclausule en BEM clausule

 

21 juni

Nalatenschap kan leiden tot een groot verlies TENZIJ beneficiaire aanvaarding

 

29 mei

Veel risico bij beleggen TENZIJ u 10 beleggings valkuilen vermijdt

 

21 mei

Hoge erfbelasting bij schenking met de koude hand TENZIJ schenken met de warme hand

 

17 mei

Overwaardering ouderlijke woning bij vererving TENZIJ waardering op WOZ-waarde jaar van overlijden

 

29 mei

Beleggingsteleurstellingen TENZIJ u de 10 beleggings valkuilen vermijdt

 

21 juni

Nalatenschap kan leiden tot een groot verlies TENZIJ beneficiaire aanvaarding

 

13 mei

Overwaardering waarde van serviceflat bij vererving TENZIJ waardering op marktwaarde

 

17 april

Stijging Box 3 heffing TENZIJ eenmalige schenkingsvrijstelling en rekenhulp schenkbelasting

*******************************************************************************

Zie voor meer risico's en oplossingen voor (toekomstige) vermogenbezitters

Zie voor meer risico's en oplossingen voor vermogenden die vermogen over willen dragen of vermogen nalaten

Algemeen

18 februari

Open access = een gewenste toekomst: http://bit.ly/dfs98-openaccess - gratis e-boek via http://bit.ly/dfs173-open-access-bookboon. Zoals tot 1 februari over professionele communicatie.

 

Meer over risico's en oplossingen voor ondernemers

 

17 december. Gratis e-boek over werk verwerven. Mooi voorbeeld van Open access. Klik op: http://bit.ly/dfs110-eboek-werk-solliciteren 

 

28 juli 

Wet aanpassing financieel toetsingskader (33972) - geen zorg voor nu maar wel voor morgen. http://bit.ly/dfs38-FTK 

 

18 juli

KIFID klachten nu ook online

 

7 juli 2015

Investeren zonder plannen leidt tot hogere kosten TENZIJ u gebruik maakt investeringsfaciliteiten. Oplossing: Aftrek en ondernemingsbevorderende regelingen

 

 

Oplossingen