Zoek op trefwoord

Vul een financieel begrip in en lees praktische, begrijpelijke en objectieve informatie.


Beste bezoekers,
www.definancielesite.nl zal als kosteloze, onafhankelijke en kritische financiële voorlichtingssite vanaf heden niet meer geactualiseerd worden.
De uitgebreide databank, bezocht door meer dan 263.000 bezoekers, zal tot 1 juli beschikbaar zijn om te raadplegen.
U kunt de websites van overheidsinstellingen voor informatie raadplegen. En dat is in deze tijd met ingrijpende wijzigingen op gebieden als o.a. studiefinanciering, sociale voorzieningen, Box 3 heffing, afbouw van ondernemersfaciliteiten, meer dan noodzakelijk. Schuldhulpverlening is nu van essentieel belang.
Indien u belang hecht aan een financieel klankbord, kunt u mailen naar info@definancielesite.nl. Ook tot na 1 juli beschikbaar voor u.


Wie zijn wij - Stichting Financiële Kennisbank

Ontwikkelingen over onderstaande onderwerpen worden gecommuniceerd in de Nieuwsbrief financieel antwoord.

Visie: voorkomen van financiële teleurstellingen door een gelijkwaardiger financieel inzicht tussen financiële dienstverleners en particulieren/ ondernemers;

Missie: leveren van een bijdrage aan deze gelijkwaardigheid door de individuele financiële zelfredzaamheid via objectieve kennis en ervaringen te versterken. Ontelbare objectieve links, tips, waarschuwingen, praktische afvinklijsten vormen daarvoor de basis.

definancielesite.nl is opgezet door Pieter Gevers Deynoot via de Stichting Financiële Kennisbank. De doelstelling van de site is om financiële kennis algemeen beschikbaar te stellen. Het is geen adviessite.

De operationele kosten worden niet via advertenties of productverkoop gedragen. Er is geen verdienmodel. Donaties zijn de enige financiële inkomsten.

Het initiatief is genomen door Mr Pieter Gevers Deynoot naar aanleiding van tegenslagen die financiële consumenten ervaren hebben na de crash van 2008 en de regelgeving van daarop volgende jaren. Pieter Gevers Deynoot heeft, op basis van 33 jaar ervaring bij verschillende banken, geconcludeerd dat de financieel consument teleurstellingen kan voorkomen door meer kennis en zelfredzaamheid. Hij heeft ervaren dat er behoefte bestaat aan vrij beschikbare en objectieve financiële informatie.

Daarvoor is het boek "Uw Financiële Routeplanner", thans uitverkocht, uitgegeven.

Oplossingen