belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/woning/tijdelijk_2_woningen/ Als u uw huis verkoopt en een nieuw huis heeft gekocht, kunt u tijdelijk in het bezit zijn van twee... Vorige

Woning en erfrecht

Woning en erfrecht (zie ook: Vermogensoverdracht bij overlijden). De algemene regel bij splitsing tussen vruchtgebruik/vruchtgebruiker (diegene die recht heeft op het gebruik, bewoning van panden, inkomsten-rente/dividend) en bloot eigendom/bloot eigenaar (diegene die feitelijk eigenaar is en waardeveranderingen realiseert) is dat vruchtgebruik wordt belast in Box 3. Een (hypothecaire) schuld valt ook in Box 3. Dat houdt in dat de schuld verrekend wordt met het vermogen, maar dat de rente niet aftrekbaar is. De waarde van het bloot eigendom dient als vermogen in Box 3 opgegeven te worden. De regeling geldt ook voor bestaande situaties. Er is geen overgangsrecht ontwikkeld.

 

Het is niet ongebruikelijk dat een kind de woning erft en dat de langstlevende daarin mag blijven wonen. Het kind ontvangt het eigendom (bloot eigendom van de woning) en de langstlevende het woonrecht (vruchtgebruik van de woning). Als het vruchtgebruik verkregen wordt via erfrecht geldt een uitzondering. Dat vruchtgebruik valt in Box 1, als het recht binnen 2 jaar notarieel gevestigd is. De hypotheekrente is soms aftrekbaar in

Box 1. Vereist is dat in het testament bepaald is dat de schuld het vruchtgebruik volgt.

 

Het eigenwoningforfait geldt over de WOZ-waarde (Wet waardering onroerende zaken) van het volle eigendom.

De waarde van het bloot eigendom valt in Box 3 bij de kinderen. Let op: de belasting-heffing kan een probleem vormen als er geen of onvoldoende inkomen tegenover staat.

Gemeenschappelijk inkomensbestanddeel. De eigen woning is een van de belangrijkste gemeenschappelijke inkomensbestanddelen voor velen. Dat houdt in dat, als u fiscaal partner bent u uw hoofdverblijf aan een van beide fiscale partners kunt toewijzen.... Volgende
Back to home

Oplossingen