Zoek op trefwoord

Vul een financieel begrip in en lees praktische, begrijpelijke en objectieve informatie.


Beste bezoekers,
www.definancielesite.nl zal als kosteloze, onafhankelijke en kritische financiële voorlichtingssite vanaf heden niet meer geactualiseerd worden.
De uitgebreide databank, bezocht door meer dan 263.000 bezoekers, zal tot 1 juli beschikbaar zijn om te raadplegen.
U kunt de websites van overheidsinstellingen voor informatie raadplegen. En dat is in deze tijd met ingrijpende wijzigingen op gebieden als o.a. studiefinanciering, sociale voorzieningen, Box 3 heffing, afbouw van ondernemersfaciliteiten, meer dan noodzakelijk. Schuldhulpverlening is nu van essentieel belang.
Indien u belang hecht aan een financieel klankbord, kunt u mailen naar info@definancielesite.nl. Ook tot na 1 juli beschikbaar voor u.


Gemeenschappelijk inkomensbestanddeel. De eigen woning is een van de belangrijkste gemeenschappelijke inkomensbestanddelen voor velen. Dat houdt in dat, als u fiscaal partner bent u uw hoofdverblijf aan een van beide fiscale partners kunt toewijzen.... Vorige

Eigenwoningforfait - inkomensbron overheid

Tariefeigenwoningforfait (voorheen huurwaardeforfait). Eigenwoningforfait is een voordeel uit eigen woning (IB art 3.112).

 Bereken uw forfait: belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/woning/eigenwoningforfait/eigenwoningforfait_berekenen/eigenwoningforfait_berekenen

 

belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/woning/eigenwoningforfait/

Daling voor woningen tot €1.060.000 van 0,65% van de WOZ naar 0,6% in 2020 en 0, 5% in 2021 en 0,45% in 2022.

rendement.nl/hypotheek-en-eigen-woning/nieuws/eigenwoningforfait-zakt-in-2022-naar-045.htm

 

Zie: de waarderingskamer: uitvoeringsinstantie van de Wet WOZ en het kadaster: registratiecentrum voor registergoederen in Nederland.

 

De waardering van uw woning is gekoppeld aan een taxatie gemaakt door de gemeente op basis van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ). De waarde wordt vastgelegd in de WOZ-beschikking. Volgens de wet waardering onroerende zaken art. 24 binnen acht weken na het begin van het kalenderjaar. De taxaties hebben voor het eerst plaatsgevonden op 1 januari 1995 en daarna elke vier, respectievelijk twee jaar. Met ingang van 2008 zelfs jaarlijks, met als peildatum 1 januari van het voorgaande jaar. Veel huiseigenaren zijn vaak onaangenaam verrast door een sterke verhoging van de waardering van hun woning en dus een hoger eigenwoningforfait. De waardering kan voor velen nog verder verhoogd worden en is de grondslag voor de onroerendezaakbelasting (OZB), waterschapsheffing en de inkomstenbelasting. OZB geldt vanaf 2006 niet meer voor gebruikers. Er is wel een OZB voor gebruikers als het woongedeelte minder dan 70% van de waarde van het pand betreft.

U kunt bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking. De bezwaartermijn tegen de waardering is maximaal 6 weken. Zie op eigenhuis.nl onder belastingen/woz. Waardedrukkende factoren: futd.nl/dossiers/special-woz-waarde. 

 

Het eigenwoningforfait stijgt met de WOZ-waarde. Als de WOZ-waarde meer is dan € 75.000 en minder dan € 1.040.000 geldt een tarief van in 2012/ 2013: 0,60%/ 2014: 0,70%/ 2015-2016: 0,75% tot € 1.050.000. Boven € 1.050.00 (2014:€ 1.040.000) geldt een hoger tarief. 2015: € 7.875 plus 2,05% en 2016 plus 2,35%. Zie op belastingdienst.nl voor recente tarieven eigenwoningforfait_berekenen/eigenwoningforfait_berekenen.

Via het Kadaster kunt u de laatste koopprijs van een huis opvragen. Dit doet u op de site voor Particulieren, onder online producten kopen. Ook de hypothecaire inschrijvingen kunt u via e-mail navragen.

 

WOZ waarde stijgt fors in 2019: cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/37/woz-waarde-naar-record-hoogste-stijging-sinds-jaren.   Voor elke (toekomstige) woningbezitter van belang.... Volgende
Back to home

Oplossingen