Hoe is het nu? Behoort u tot de 1,1 miljoen Nederlanders beschikbaar voor werk, de cijfers: http://bit.ly/dfs200-meer-dan-1miljoen-Nederlanders-beschikbaar-voor-werk officiële werkloosheid: http://bit.ly/dfs29-werkloosheid  analyse... Vorige

week 11 trends arbeidsmarkt

Wat verandert en raakt u? De trend!

 

ALGEMEEN

 • KORTE TERMIJN PLANNEN: korte horizon, zoals afschaffen van de basisbeurs (€13.000 extra schuld voor de gemiddelde student)
 • maar ook LANGE TERMIJN PLANNEN of STAPSGEWIJZE AFBOUW: afbouw hypotheekrenteaftrek in stappen van 0,5% of algeheel vervallen hypotheekrenteaftrek na 30 jaar
 • POSITIEVE COMMUNICATIE: nadelige regelingen politiek verpakken in eufemismen/ framing/ positieve benadering en stimuleringsmarketing en communicatie
 • BEZUINIGEN: afbouw regelingen, kortingen/toeslagen en verhogen van belastingen via een geleidelijke lange termijn (verhoging eigenwoningforfait, afbouw hypotheekrenteaftrek, verlaging LTV hypotheekfinanciering e.d.) 
 • RESERVES AANSPREKEN: inkomsten voor morgen naar voren halen (opheffen levensloopregeling en afschaffen stamrechtvrijstelling)
 • BELASTEN VAN VOLGENDE GENERATIES: beperken van nadelen voor huidige generatie/ouderen en lastenoverheveling naar jongere generaties in de toekomst
 • INDIVIDUALISERING: afbouw van de sociale zekerheidsstaat met collectieve vangnetten en opbouw van de participatiesamenleving met individuele verantwoordelijkheid
 • DEFISCALISEREN: afschaffen van fiscale aftrek, omkeerregel, geen aangifte in Box 3 e.d. Ultiem wordt gesproken over defiscalisering van hypotheek (=afschaffen van renteaftrek) en van pensioen (=premie ten laste van netto inkomen en niet bruto)
 • DECENTRALISATIE: taakoverheveling naar gemeenten (jongerenzorg, delen van AWBZ, Wmo) 
 • TRANSITIE van een stelsel gebaseerd op een wettelijk recht -kortom een aanspraak via de overheid- op zorg naar een stelsel op basis van een voorzieningenplicht via de gemeenten (Wmo en jeugdzorg)
 • GEEN INFLATIECORRECTIE. Bijvoorbeeld voor ouderentoeslag, vrijstelling groene beleggingen, uitvaartverzekering.
Wat verandert en raakt u?   voorbereid zijn op pesten op het werk/mobbing: http://bit.ly/definancielesite20 10 APK factoren voor uw arbeidspositie: http://bit.ly/dfs33-werkenzekerheid.  Volgende
Back to home

Oplossingen