Wat verandert en raakt u? De trend! Voor afgestudeerden, laag betaalde stages en werkervaringsplekken: http://bit.ly/dfs214-werkervaringsplek  Meer flex. De toekomst van flex: http://bit.ly/dfs27-werkenzekerheid  Minder... Vorige

week 11 anticipeer op calamiteiten op de arbeidsmarkt

Wat verandert en raakt u? 

Hoe is het nu? - sociale zekerheid: http://bit.ly/dfs218-zorgverzekeringswet - persoonsgebonden aftrek: http://bit.ly/dfs60-persoonsgebondenaftrek en http://bit.ly/dfs97-ziektekosten-kindtot27jaar  -... Volgende
Back to home

Oplossingen