Wat verandert en raakt u?   voorbereid zijn op pesten op het werk/mobbing: http://bit.ly/definancielesite20 10 APK factoren voor uw arbeidspositie: http://bit.ly/dfs33-werkenzekerheid.  Vorige

week 14 sociale zekerheid - zorgbouwwerk

Hoe is het nu?

- sociale zekerheid: http://bit.ly/dfs218-zorgverzekeringswet

- persoonsgebonden aftrek: http://bit.ly/dfs60-persoonsgebondenaftrek en http://bit.ly/dfs97-ziektekosten-kindtot27jaar 

- kosten levensonderhoud kinderen is voorbij: http://bit.ly/dfs215-aftrek-levensonderhoud-kinderen

- ziektekosten jongeren: http://bit.ly/dfs217-ziektekosten-jongeren 

- zorgverzekeringswet: http://bit.ly/dfs218-zorgverzekeringswet. Wat mag u aftrekken? zorgkosten/overzicht_zorgkosten/overzicht_2014_2016 

- Wet werk en zekerheid/ werkloosheid: http://bit.ly/definancielesite4 en http://bit.ly/definancielesite21

- Wet langdurige zorg (voorheen AWBZ): http://bit.ly/dfs220-wet-langdurige-zorg en https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-in-zorginstelling/documenten/brochures/2014/11/27/ik-krijg-nu-awbz-zorg-wat-krijg-ik-in-2015 

- WIA (voorheen WAO): http://bit.ly/dfs220-wet-langdurige-zorg

- Participatiewet (bijstand): http://bit.ly/dfs108-participatiewet-kostendelersnorm 

 

 

 

 

 

Wat verandert en raakt u? De trend! Zorgbehoevenden. Steeds minder aftrekbare kosten: zorgkosten/overzicht_zorgkosten/overzicht_2014_2016  Arbeidsongeschikten.... Volgende
Back to home

Oplossingen